Seznamte se s významem varovných kontrolek ve vozidle

Kontrolka obrysových světel

Kontrolka obrysových světel

Kontrolka tlumených světel

Kontrolka tlumených světel

Kontrolka dálkových světel

Kontrolka dálkových světel

Kontrolka automatických dálkových světel

Kontrolka automatických dálkových světel

Kontrolka zadních mlhových světel

Kontrolka zadních mlhových světel

Kontrolka levých směrových světel

Kontrolka levých směrových světel

Kontrolka pravých směrových světel

Kontrolka pravých směrových světel

Směrové světlo
          Airbag

Směrové světlo Airbag

Rozsvítí se při spouštění motoru a po několika sekundách zhasne.

Pokud se nerozsvítí při zapnutí zapalování nebo se rozsvítí při běžícím motoru, signalizuje závadu systému.

Kontaktujte co nejdříve značkový servis.

Kontrolka zatažení ruční nebo automatické parkovací brzdy

Kontrolka zatažení ruční nebo automatické parkovací brzdy

výstražná kontrolka systému „AUTOHOLD“

výstražná kontrolka systému „AUTOHOLD“

Kontrolka nutnosti okamžitého zastavení

Kontrolka nutnosti okamžitého zastavení

Rozsvítí se při zapnutí zapalování a zhasne, jakmile se motor nastartuje. Rozsvítí se společně s dalšími kontrolkami a/nebo zprávou a je doprovázena pípnutím.

Signalizuje Vám v zájmu Vaší vlastní bezpečnosti nutnost okamžitě a bezpodmínečně zastavit v souladu s dopravními podmínkami. Vypněte motor a nespouštějte jej znovu.

Kontaktujte značkový servis.

Výstražná kontrolka

Výstražná kontrolka

Rozsvítí se při zapnutí zapalování a zhasne, jakmile se motor nastartuje. Může se rozsvítit společně s dalšími kontrolkami a/nebo zprávami na přístrojové desce.

Vyžaduje co nejrychlejší návštěvu zástupce značky a opatrnou jízdu. Při nedodržení tohoto doporučení může dojít k poškození vozidla.

Výstražná kontrolka

Výstražná kontrolka

Pokud se během jízdy objeví v červené a je doprovázena ® kontrolkou, musíte pro vaši bezpečnost zastavit, jakmile to podmínky provozu dovolí. Vypněte motor a nespouštějte jej znovu.

Kontaktujte značkový servis.

Pokud se během jízdy zobrazí žlutě a je doprovázena © výstražnou kontrolku, navštivte co nejdříve autorizovaného prodejce. Mezitím jezděte opatrně. Při nedodržení tohoto doporučení může dojít k poškození vozidla

Výstražná kontrolka zapnutí bezpečnostních pásů vpředu

Výstražná kontrolka zapnutí bezpečnostních pásů vpředu

Pokud bezpečnostní pás na místě řidiče není zapnutý, rozsvítí se na centrálním displeji kontrolka. Po dosažení rychlosti cca 20 km/h začne kontrolka blikat a po dobu dvou minut také pípat. BEZPEČNOSTNÍ PÁSY

Výstražná kontrolka elektrotechnického systému

Výstražná kontrolka elektrotechnického systému

Objeví se, když je teplota elektrické sestavy příliš vysoká. Zastavte vozidlo bez vypnutí zapalování. Teplota by měla klesnout a kontrolka zhasnout. Pokud k tomu nedojde, kontaktujte autorizovaného prodejce.

Rozsvícení výstražné kontrolky může být provázeno i poklesem výkonu vozidla.

Výstražná kontrolka poruchy elektrotechnického systému.

Výstražná kontrolka poruchy elektrotechnického systému.

V případě, že se rozsvítí, znamená to, že v elektrické soustavě došlo k elektrotechnické poruše (trakční akumulátor a elektromotor). obraťte se urychleně na značkový servis.

Kontrolka závady elektromotoru

Kontrolka závady elektromotoru

Jakmile se rozsvítí, znamená to, že se vyskytla porucha elektrotechnického systému spojeného s elektromotorem. obraťte se urychleně na značkový servis.

Kontrolka úrovně nabití trakčního akumulátoru

Kontrolka úrovně nabití trakčního akumulátoru

Rozsvítí se žlutě, když hladina nabití hnacího akumulátoru dosáhne na práh rezervy DISPLEJE A INDIKÁTORY

Výstražná kontrolka trakčního akumulátoru

Výstražná kontrolka trakčního akumulátoru

Pokud se objeví spolu s výstražnou kontrolkou ©, znamená to, že se vyskytla porucha fungování trakčního akumulátoru. obraťte se urychleně na značkový servis.

Kontrolka dobíjení přídavného 12V akumulátoru

Kontrolka dobíjení přídavného 12V akumulátoru

Pokud se rozsvítí společně s výstražnou kontrolkou ® a zároveň zazní zvukový signál, znamená to nadměrné nebo příliš nízké napětí elektrického obvodu. ELEKTRICKÉ VOZIDLO: nabíjení

Výstražná kontrolka omezeného výkonu

Výstražná kontrolka omezeného výkonu

Objeví se, pokud trakční akumulátor dočasně nepodává svůj obvyklý výkon. Během této doby se sníží výkon vozidla.

Zvolte plynulejší styl jízdy, dokud výstražná kontrolka nezmizí.

Kontrolka zapojení dobíjecího kabelu

Kontrolka zapojení dobíjecího kabelu

Rozsvítí se, jakmile se nabíjecí kabel zapojí do vozidla. ELEKTRICKÉ VOZIDLO: nabíjení

Kontrolka protiblokovacího systému

Kontrolka protiblokovacího systému

Rozsvítí se při zapnutí zapalování a po několika sekundách zhasne.

Pokud nezhasne po zapnutí zapalování nebo se rozsvítí během jízdy, signalizuje poruchu protiblokovacího systému. Brzdění je pak zajišťováno stejně jako u vozidla bez systému ABS. Urychleně se obraťte na značkový servis.

Výstražná kontrolka dynamické kontroly stability (ESC) a protiprokluzového systému

Výstražná kontrolka dynamické kontroly stability (ESC) a protiprokluzového systému

Kontrolka se může rozsvítit v několika případech: ZAŘÍZENÍ PRO KOREKCI A ASISTENCI ŘÍZENÍ

Výstražná kontrolka nedostupnosti dynamické kontroly stability (ESC) a protiprokluzového systému

Výstražná kontrolka nedostupnosti dynamické kontroly stability (ESC) a protiprokluzového systému

Systém kontroly tlaku v pneumatikách

Systém kontroly tlaku v pneumatikách

Kontrolka posilovače řízení s proměnlivým účinkem

Kontrolka posilovače řízení s proměnlivým účinkem

Rozsvítí se při zapnutí zapalování nebo při spuštění motoru a poté po několika sekundách zhasne.

Pokud se rozsvítí během jízdy společně s kontrolkou ®, indikuje poruchu systému.

Kontaktujte značkový servis.

Kontrolka systému upozornění na vyjetí z jízdního pruhu

Kontrolka systému upozornění na vyjetí z jízdního pruhu

Kontrolka signalizuje závadu nebo nedostupnost aktivního nouzového brzdění

Kontrolka signalizuje závadu nebo nedostupnost aktivního nouzového brzdění

Kontrolka závady na brzdovém okruhu

Kontrolka závady na brzdovém okruhu

Pokud se rozsvítí při brzdění společně s kontrolkou ® a zazněním pípnutí, signalizuje nízkou hladinu v okruzích nebo poruchu na brzdovém systému. Okamžitě zastavte vozidlo a obraťte se na zástupce značky.

Kontrolka signalizující překročení rychlosti

Kontrolka signalizující překročení rychlosti

(V závislosti na typu vozidla) Kontrolka selhání nebo nedostupnosti aktivního nouzového brzdění

(V závislosti na typu vozidla) Kontrolka selhání nebo nedostupnosti aktivního nouzového brzdění

Kontrolka omezovače a regulátoru rychlosti

Kontrolka omezovače a regulátoru rychlosti

Kontrolky programu nabíjení

Kontrolky programu nabíjení

Kontrolky programování klimatizace

Kontrolky programování klimatizace

Kontrolka otevření dveří

Kontrolka otevření dveří

ECO výstražná kontrolka fungování režimu

ECO výstražná kontrolka fungování režimu