OTEVŘENÍ A ZAVŘENÍ DVEŘÍ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Otevření dveří zvenku

Přední dveře

Pokud jsou dveře odemčené, zatáhněte za rukojeť 1.

Zadní dveře

Při odemknutých dveřích:

- Stlačte prohlubeň 2 a pohněte rukojetí 3;

- Vsuňte ruku do rukojeti 3 a táhněte směrem k sobě.

Otevření zevnitř

Zatáhněte za páčku 4.

Zvuková signalizace při nezhasnutých světlech

Při otevření dveří řidiče se ozve výstražný zvukový signál upozorňující na to, že zůstala rozsvícena světla.

Z bezpečnostních důvodů mohou být dveře otevírány/zavírány pouze při stojícím vozidle.

Signalizace zapomenutí zavření některé otevíratelné části

V případě stojícího vozidla varovná kontrolka signalizuje otevření respektive špatné zavření dveří, zavazadlového prostoru nebo nabíjecí krytky. Varovná kontrolka 5 signalizuje otevření respektive špatné zavření dveří nebo zavazadlového prostoru.

Jakmile vozidlo dosáhne rychlosti přibližně 20 km/h, varovné kontrolky 5 jsou doplněny zprávou signalizující otevření respektive špatné zavření dveří.

Zvláštnost

Po vypnutí motoru zůstanou světla a příslušenství (autorádio atd.) spuštěné až do otevření dveří řidiče.

Bezpečnost dětí

Pro zamezení otevření zadních dveří zevnitř přemístěte páčku 6 a zkontrolujte, zda jsou zadní dveře zevnitř správně zamknuté.

Odpovědnost řidiče během parkování nebo odstavení vozidla

Nikdy neopouštějte vozidlo, zůstává-li ve voze dítě, handicapovaná osoba nebo zvíře, a to ani na krátkou dobu.

To by mohlo znamenat jeho ohrožení nebo ohrožení jiných osob například nastartováním motoru, ovládáním vybavení jako například ovládání oken nebo zamykáním dveří.

Navíc, za teplého a slunečného počasí vnitřní teplota v kabině velice rychle stoupá.

NEBEZPEČÍ SMRTI NEBO VÁŽNÝCH PORANĚNÍ.