Zpět na seznam

FUNKCE „AUTOHOLD“

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Vozidlo je zastaveno (např. na červenou, na křižovatce, v zácpě atd.), funkce zajišťuje brzdné síly, i když řidič uvolní brzdový pedál.

Brzdné síly se uvolní, jakmile řidič dostatečně zrychlí se zařazeným rychlostním stupněm.

Aktivace

Aktivujte spínač 2.

Kontrolka spínače 2 se rozsvítí pro potvrzení, že je funkce aktivována.

Deaktivace

Sešlápněte brzdový pedál a 2 spínač současně.

Kontrolka spínače 2 zhasne pro potvrzení, že funkce je deaktivována.

Pokud je udržována brzdná síla, automaticky se zatáhne parkovací brzda v případě, že:

- řidič opustí vozidlo;

nebo

- vozidlo stojí déle než cca tři minuty.

Podmínky pro zachování brzdné síly

Musí být splněny následující podmínky:

- je zapnutý bezpečnostní pás řidiče;

a

- elektronická parkovací brzda je uvolněna;

a

- vozidlo nestojí na velmi prudkém svahu.

Udržování brzdné síly je potvrzeno kontrolkou na přístrojové desce.

Podmínky pro přerušení brzdné síly

Musí být splněny následující podmínky:

- řidič dostatečně zrychlí se zařazeným rychlostním stupněm;

nebo

- řidič funkci zakáže.

Kontrolka na přístrojové desce zhasne.

Po každém spuštění motoru bude funkce pokračovat v režimu, který byl aktivní při posledním zastavení.

Před tím, než opustíte vozidlo, zkontrolujte řádné zatažení pomocné parkovací brzdy. Kontrolka na spínači 1 a kontrolka } na přístrojové desce se rozsvítí až do zamknutí dveří.