ZÁSADY POUŽITÍ SOUBORŮ COOKIE

Tato stránka je věnována našim zásadám použití souborů cookie. Účelem je vysvětlit, jak zpracováváme soubory cookie a jak je můžete mít pod kontrolou.
Při prohlížení našeho obsahu mohou být informace o prohlížení z vašeho zařízení (počítač, tablet, smartphone atd.) uloženy v souborech „cookie“ nainstalovaných ve vašem zařízení. Tyto zásady vám umožňují dozvědět se více o původu a použití takových informací o procházení a o vašich právech v souvislosti s tím, zejména o vašem právu na nesouhlas. Tyto zásady se vztahují také na informace, které jsme shromáždili při vašem přístupu na tento web prostřednictvím reklamního obsahu, který distribuujeme na webových stránkách a aplikacích třetích stran.

KDO JSME?

Vítejte na webových stránkách [UVÉST ADRESU URL] vydávaných společností [UVÉST PRÁVNÍ SUBJEKT] se sídlem na adrese [UVÉST POŠTOVNÍ ADRESU] a registrované [UVÉST NÁZEV OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU] pod číslem [UVÉST REGISTRAČNÍ ČÍSLO].

Za účelem zajištění ochrany osobních údajů, včetně údajů shromážděných pomocí souborů cookies, jsme jmenovali pověřence pro ochranu osobních údajů. Pověřence pro ochranu osobních údajů lze kontaktovat na [UVÉST E-MAILOVOU ADRESU] a [UVÉST POŠTOVNÍ ADRESU].

CO JSOU SOUBORY COOKIE?

Cookie je malý počítačový soubor, sledovač, uložený a načítaný například při návštěvě webové stránky, při čtení e-mailu, instalaci nebo používání softwaru nebo mobilní aplikace, bez ohledu na typ použitého koncového zařízení (počítač, smartphone, digitální čtečka, videoherní konzole připojená k internetu atd.).
Při prohlížení webových stránek mohou soubory cookie odesílat informace do prohlížeče uživatele a umožňují prohlížeči odesílat informace zpět na původní web (například ID relace nebo výběr jazyka).
Pouze vlastník souboru cookie může číst a upravovat informace, které obsahuje.

K ČEMU SE POUŽÍVAJÍ SOUBORY COOKIE NA TOMTO WEBU?

Tento web používá různé typy souborů cookie.

TECHNICKÉ SOUBORY COOKIE

Účelem těchto souborů cookie je umožnit nebo usnadnit elektronickou komunikaci (zjišťování chyb připojení, identifikaci bodů připojení, zabezpečení webových stránek atd.) nebo poskytovat konkrétně požadované online komunikační služby (předvolby zobrazení obrazovky, ukládání informací zadaných do formulářů, nákupní košík [je-li relevantní], přístup k vašemu uživatelskému účtu atd.).
Proti použití těchto souborů cookie nemůžete vznést námitku.

SOCIÁLNÍ SOUBORY COOKIE

Účelem těchto souborů cookie je, aby byl web uživatelsky přívětivější a interaktivnější. Umožňují interakci se sociálními sítěmi (Facebook, Twitter, LinkedIn atd.).

Tyto soubory cookie mohou zpracovávat data, například množství obsahu sdíleného prostřednictvím sociálních sítí, skutečnost, že máte účet na sociální síti, sledování vašeho procházení webových stránek atd. Tyto funkce jsou založeny na aplikacích třetích stran integrovaných do našeho webu. Sociální síť poskytující takové tlačítko aplikace vás bude pravděpodobně identifikovat prostřednictvím tohoto tlačítka, i když jste toto tlačítko při návštěvě našeho webu nepoužili. Toto tlačítko aplikace může dotčené sociální síti umožnit sledování vašeho procházení na našem webu na základě toho, že váš účet na dotčené sociální síti byl aktivován na vašem zařízení (otevřená relace) ve stejnou dobu, kdy jste procházeli náš web.

Doporučujeme, abyste se seznámili se zásadami ochrany osobních údajů těchto sociálních sítí, abyste se dozvěděli více o tom, jak se využívají informace získané prostřednictvím těchto tlačítek, zejména pro reklamní účely. Tyto zásady ochrany osobních údajů vám zejména musí umožnit nastavit své předvolby na těchto sociálních sítích, zejména nastavením uživatelských účtů pro každou z těchto sítí.  

Používání a ukládání těchto souborů cookie podléhá vašemu souhlasu.

REKLAMNÍ SOUBORY COOKIE

Účelem těchto souborů cookie je zlepšit relevanci reklam a obsahu na tomto webu a v médiích třetích stran. Když vám zasíláme reklamní zprávy nebo takové zprávy zobrazujeme, je naším cílem zasílat vám ty nejrelevantnější reklamy a nabídky přizpůsobené vašim potřebám, nebo nabídky, které by vás mohly skutečně zajímat
Tyto soubory cookie mohou zejména zpracovávat údaje týkající se vašich osobních předvoleb, vašich zájmů o naše produkty a/nebo služby, vašich spotřebních zvyklostí atd. Můžeme používat nástroje k automatizaci zpracování vašich osobních údajů k vyhodnocení určitých osobních aspektů, které se vás týkají a zejména analyzovat nebo předpovídat aspekty týkající se vašich osobních preferencí a potřeb. Data zpracovaná v této souvislosti mohou být získána z různých zdrojů a mohou být vzájemně propojena: data z našich zákaznických souborů, navigační údaje, data od třetích stran, data o používání vašeho vozidla atd. Cílem tohoto zpracování údajů je přizpůsobit pro vás obsah související s určitými osobními aspekty, které se vás týkají, jako jsou speciální e-mailové nabídky, personalizovaná reklama, obsah na našich webových stránkách související s vašimi zájmy atd. Toto zpracování nás například může vést k tomu, abychom vás informovali o automobilovém segmentu, kterému budete pravděpodobně dávat přednost (SUV spíše než městské auto, nebo naopak). Použití těchto nástrojů je podle předpisů definováno jako profilování.
Používání a ukládání těchto souborů cookie podléhá vašemu souhlasu.

ANALYTICKÉ SOUBORY COOKIE

Účelem těchto souborů cookie je analyzovat provoz na webu a zlepšit vaši zkušenost při jeho prohlížení.
Tyto soubory cookie mohou zejména zpracovávat údaje týkající se navštívených stránek, času stráveného na navštívených stránkách, prohlížeče používaného k návštěvě těchto stránek atd.
Používání a ukládání těchto souborů cookie podléhá vašemu souhlasu.

JAKÉ SOUBORY COOKIE SE POUŽÍVAJÍ NA TOMTO WEBU?

Přiložená tabulka obsahuje seznam všech souborů cookie uložených a/nebo použitých na tomto webu a jejich hlavní charakteristiky. Kdykoli je to možné, jsou tyto soubory cookie hostovány na serverech umístěných v Evropském hospodářském prostoru (EHP). Vzhledem k tomu, že někteří z našich poskytovatelů služeb sídlí v zemích mimo EHP, jsou vaše osobní údaje zpracovávány v těchto zemích, které mohou mít jiné právní předpisy týkající se osobních údajů než Evropská unie. V takovém případě (i) věnujeme zvláštní pozornost zajištění toho, aby byl tento přenos údajů prováděn v souladu s příslušnými předpisy a (ii) implementovali jsme záruky zajišťující přiměřenou úroveň ochrany vašich osobních údajů (zejména použitím standardních smluvních doložek přijatých Evropskou komisí).

Naše stránky mohou obsahovat soubory cookie třetích stran (komunikační agentura, analytické služby atd.), které umožňují shromažďování informací o prohlížení týkajících se našich webových stránek. Uchovávání a používání těchto souborů cookie třetími stranami podléhá zásadám ochrany osobních údajů těchto třetích stran. Informujeme vás o účelu souborů cookie třetích stran, o kterých máme přehled, a o prostředcích, které máte k dispozici, abyste se mohli ohledně těchto souborů cookie rozhodovat.

 

NÁZEV SOUBORU COOKIE   VLASTNÍK SOUBORU COOKIE ÚČEL SOUBORU COOKIE POPIS SOUBORU COOKIE DOBA UCHOVÁNÍ
tarteaucitron Renault Operace Umožňuje uživatelům spravovat svůj souhlas s použitými soubory cookie 12 měsíců
has_js Renault Operace Soubor cookie relace od Drupalu Trvání relace
_pk_id Matomo Měření publika Uložení identifikátoru uživatele 13 měsíců
_pk_ref Matomo Měření publika Ukládá web, ze kterého přichází uživatel 6 měsíců
_pk_ses Matomo Měření publika Uložení identifikátoru relace 30 minut
_pk_cvar Matomo Měření publika Uložení monitorovacích údajů 30 minut
_pk_hsr Matomo Měření publika Uložení monitorovacích údajů 30 minut

JAK JE ZÍSKÁN MŮJ SOUHLAS?

Při první návštěvě našeho webu se zobrazí výzva k vyjádření souhlasu s používáním určitých souborů cookie prostřednictvím zobrazení dedikovaného informačního banneru. Vyjádříte-li výslovný souhlas nebo pokračujete-li v prohlížení našich stránek, souhlasíte s používáním souborů cookie na svém zařízení.

Chtěli bychom vás informovat, že v souladu s předpisy vašemu souhlasu nepodléhají soubory cookie určené k uskutečnění či usnadnění přenosu komunikace prostřednictvím sítě elektronických komunikací, nebo pokud je to nezbytně nutné k poskytování vámi výslovně vyžádaných služeb informační společnosti.

MOHU SPRAVOVAT SOUBORY COOKIE?

Jak mohu správně uplatnit svou námitku?

Pokud si nepřejete, aby se na vašem zařízení ukládaly nebo načítaly soubory cookie, bude na vašem zařízení uložen soubor cookie pro odmítnutí, který nám umožní zaznamenat skutečnost, že jste podali námitku proti používání souborů cookie. Odstraníte-li toto odmítnutí souborů cookie, nebudeme schopni poznat, že jste používání a ukládání souborů cookie odmítli.

Pro správu souborů cookie máte několik možností včetně blokování jejich použití nebo jejich odstranění.

 

SPRÁVCE SOUBORŮ COOKIE
Správce souborů cookie je vám k dispozici, abyste mohli spravovat soubory cookie uložené a/nebo použité na tomto webu. Kliknutím na tento odkaz níže můžete kdykoli přistupovat ke konfigurátoru a měnit své předvolby v závislosti na typu příslušného souboru cookie.

 

SPRAVOVAT SOUBORY COOKIE

 

 

NASTAVENÍ PROHLÍŽEČE
Soubory cookie můžete také spravovat pomocí svého prohlížeče.
Většina prohlížečů je ve výchozím nastavení nastavena tak, aby soubory cookie přijímala, ale chcete-li, můžete se rozhodnout přijímat všechny soubory cookie, soubory cookie systematicky odmítat nebo zvolit, které soubory cookie budete přijímat podle toho, odkud pocházejí. Soubory cookie také můžete ze svého zařízení pravidelně odstraňovat pomocí prohlížeče.
Nezapomeňte však nastavit všechny prohlížeče na různých zařízeních (tablety, smartphony, počítače atd.).
Každý prohlížeč má jiné nastavení pro správu souborů cookie a vašich voleb. Je popsáno v nabídce nápovědy prohlížeče, kde se dozvíte, jak změnit předvolby souborů cookie. Například:
- pro Internet Explorer™: https://support.microsoft.com/cs-cz/help/17442/windows-internet-explorer...
- pro Safari™: https://support.apple.com/cs-cz/guide/safari/sfri11471/mac;
- pro Chrome™: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=cs&hlrm=en;
- pro Firefox™: https://support.mozilla.org/cs/kb/povoleni-zakazani-cookies;
- pro Opera™: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies

 

VYDAVATELSKÉ MODULY PRO PODÁVÁNÍ NÁMITEK
Některé soubory cookie třetích stran můžete zakázat tak, že přejdete přímo na stránku vydavatele souboru cookie. Následovně:

- CHCETE-LI ZAKÁZAT COOKIES GOOGLE ANALYTICS, přejděte na stránku: HTTPS://TOOLS.GOOGLE.COM/DLPAGE/GAOPTOUT?HL=CS
- CHCETE-LI ZAKÁZAT COOKIES INTELLIAD, PŘEJDĚTE NA STRÁNKU: HTTPS://LOGIN.INTELLIAD.COM/OPTOUT.PHP
- CHCETE-LI ZAKÁZAT ADOBE COOKIES, PŘEJDĚTE NA STRÁNKU: HTTPS://WWW.ADOBE.COM/UK/PRIVACY/OPT-OUT.HTML

 

PLATFORMY PRO MARKETINGOVÉ NÁMITKY
Několik profesionálních reklamních platforem vám také umožňuje odmítnout nebo přijmout soubory cookie používané společnostmi, které jsou členy těchto platforem. Tyto centralizované mechanismy nebrání zobrazování reklam, nýbrž pouze blokují instalaci souborů cookie, které umožňují přizpůsobovat reklamy vašim zájmům.

Můžete například přejít na www.youronlinechoices.com, abyste zabránili instalaci souborů cookie do vašeho zařízení. Tento web je hostován profesionály v oblasti digitální reklamy evropské asociace EDAA (European Digital Advertising Alliance) a ve Francii je spravován organizací Interactive Advertising Bureau France.

To vám umožní zjistit, které společnosti jsou registrovány na této platformě a které vám umožňují odmítnout nebo přijmout soubory cookie používané těmito společnostmi k přizpůsobení reklam, které se mohou na vašem zařízení zobrazovat na základě informací z vašeho prohlížeče: HTTP://WWW.YOURONLINECHOICES.COM/FR/CONTROLER-SES-COOKIES/  

Tuto evropskou platformu sdílí stovky odborníků na internetovou reklamu a poskytuje vám centralizované rozhraní pro odmítnutí nebo přijetí souborů cookie, které lze použít k přizpůsobení reklam, jež se mohou na vašem zařízení zobrazovat na základě zkušeností s prohlížením v tomto zařízení.

POKUD SDÍLÍTE TOTO ZAŘÍZENÍ S DALŠÍMI OSOBAMI

Využívá-li vaše zařízení více než jedna osoba a má-li stejné zařízení více než jeden prohlížeč, nemůžeme si být jisti, že služby a reklamy určené pro vaše zařízení odpovídají vašemu vlastnímu využívání tohoto zařízení, a nikoliv jiným uživatelům zařízení.

V takových případech máte odpovědnost za jakékoli sdílené použití, které na svém zařízení umožníte, a za všechna nastavení v prohlížeči, která můžete volně konfigurovat s ohledem na soubory cookie. Zejména je vaší povinností informovat ostatní takové uživatele o takovém sdíleném používání a nastavení.

ZMĚNY

Tyto zásady můžeme čas od času změnit. Budeme vás informovat a/nebo si vyžádáme váš souhlas, kdykoli to bude nutné nebo povinné. Doporučujeme proto, abyste si tyto zásady pročetli při každé návštěvě našeho webu, abyste se vždy seznámili s nejnovější verzí.

 

Verze 5 z 28.09.2020