ZÁSADY POUŽITÍ SOUBORŮ COOKIE

Naše webové stránky a aplikace používají technologie, jako jsou soubory cookies, aby vám nabídly vysoce kvalitní, plynulou a přizpůsobenou uživatelskou zkušenost. Tyto zásady doplňují informace o ochraně osobních údajů.

Ochrana vašich online dat je pro společnost Renault absolutní prioritou. Své předvolby ohledně souborů cookies můžete kdykoli změnit pomocí našeho nástroje pro správu cookies.

KDO JSME?

Renault SAS jsou správci údajů shromažďovaných prostřednictvím souborů cookies a dalších měřicích nástrojů čtených vaším zařízením nebo na něj umisťovaných (dále jen „my“, „nás“, „naše“). 

Více podrobností naleznete v informacích o ochraně osobních údajů.

 

CO JSOU SOUBORY COOKIES?

Cookie je malý elektronický soubor určený k měření, který je umístěn na vaše zařízení a přečten, když navštívíte webovou stránku, použijete mobilní aplikaci, přečtete e-mail nebo nainstalujete nebo použijete software bez ohledu na použité zařízení (počítač, chytrý telefon, digitální čtečka, online herní konzole atd.). 

Když navštívíte webové stránky, soubory cookies mohou odeslat informace do vašeho prohlížeče a umožnit mu odeslat informace zpět na webovou stránku (např. identifikátor relace nebo zvolený jazyk).

Soubory cookies nám neumožňují vás přímo identifikovat, ale pouze shromažďovat konkrétní informace o vašem zařízení, prohlížeči, interakcích s webovými stránkami nebo aplikací, které používáte, a, v některých případech, vaší zeměpisné poloze. 

Použité technologie mohou propojit několik vámi použitých zařízení, aby s dostatečnou pravděpodobností určily, že vám tato zařízení patří. 

 

K ČEMU SE SOUBORY COOKIES POUŽÍVAJÍ NA TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNKÁCH?

Tyto webové stránky používají různé typy souborů cookies.

Funkční soubory cookies

Tyto soubory cookies jsou navrženy tak, aby umožnily nebo usnadnily elektronickou komunikaci (detekci chyb připojení, identifikaci bodů připojení, bezpečnost stránek atd.) nebo poskytovaly služby online komunikace, které si můžete konkrétně vyžádat (předvolby zobrazení na obrazovce, uložení informací zadaných do formulářů, nákupní košík (v relevantních případech), přístup k vašemu uživatelskému účtu, chat nebo chatovací robot na stránkách atd.). 

Tyto soubory cookies jsou vyžadovány pro správný provoz našich stránek. 

S používáním těchto souborů cookies nemůžete nesouhlasit a udělení souhlasu není vyžadováno, protože naše webové stránky tento typ cookies musí používat. 

Sociální soubory cookies

Sociální soubory cookies používáme pro účely inzerce a měření návštěvnosti a pomáhají nám porozumět interakcím uživatelů s našimi reklamami na těchto sociálních sítích. 

Cílem těchto souborů cookies je také učinit webové stránky přívětivějšími pro uživatele a interaktivnějšími díky tomu, že na našich stránkách můžete na tyto sociální sítě reagovat a lze z nich vkládat obsah (například videa z YouTube. Další informace o zásadách pro soubory cookies na YouTube najdete zde).

Tyto soubory cookies mohou zpracovávat údaje, jako je počet položek obsahu sdílených prostřednictvím sociálních sítí, skutečnost, že máte na sociální síti účet, sledování vašeho procházení webových stránek a sociálních sítí atd. Tyto funkce používají aplikace třetích stran integrované do našich webových stránek. Sociální síť poskytující tlačítko aplikace vás prostřednictvím tohoto tlačítka pravděpodobně identifikuje, i když jste ho nepoužili, když jste naše webové stránky navštívili. Tento typ tlačítka aplikace může umožnit dané sociální síti sledovat vaše procházení našich stránek jen na základě skutečnosti, že byl na vašem zařízení spuštěn váš účet na dané sociální síti (otevřená relace), když jste procházeli naše stránky. 

Doporučujeme konzultovat zásady ochrany soukromí relevantních sociálních sítí, kde zjistíte, jak tyto sítě používají informace, které shromáždí prostřednictvím těchto tlačítek aplikací, zejména pro účely inzerce. Zásady každé sítě vám musí umožnit vyjádřit vaše preference, především s ohledem na nastavení vašeho uživatelského účtu. 

Používání a ukládání těchto souborů cookies je podmíněno vaším souhlasem.

Soubory cookies pro měření návštěvnosti

Cílem těchto souborů cookies je analyzovat návštěvnost webových stránek a zlepšovat vaši zkušenost při jejich procházení. 

Mohou zpracovávat údaje související s navštívenými stránkami, časem stráveným na navštívených stránkách, prohlížečem, přes který tyto stránky navštěvujete, atd. 

Údaje shromážděné těmito soubory cookies lze také použít k vytváření algoritmů a profilů pro analýzu vašich potenciálních zájmů a preferencí ohledně našich produktů a služeb. Tyto údaje můžeme zkombinovat s dalšími informacemi, například informacemi z naší databáze zákazníků (více podrobností o profilování a způsobu jeho zablokování naleznete v našich informacích o ochraně osobních údajů.

Používání a ukládání těchto souborů cookies je obecně podmíněno vaším souhlasem. Za určitých podmínek lze tyto soubory cookies umístit/přečíst bez vašeho souhlasu, například pokud je jejich výhradním účelem analyzování vámi prohlíženého obsahu.

JAKÉ SOUBORY COOKIES SE POUŽÍVAJÍ NA TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNKÁCH?

Níže uvedená tabulka obsahuje seznam všech partnerských souborů cookies používaných těmito webovými stránkami. Kdykoli je to možné, jsou tyto soubory cookies hostovány na serverech, které se nacházejí v Evropském hospodářském prostoru (EHP). Nicméně protože se někteří z našich poskytovatelů služeb nacházejí v zemích mimo EHP, jsou vaše osobní údaje zpracovávány v těchto zemích, které mohou mít předpisy týkající se osobních údajů odlišné od předpisů Evropské unie. V takovém případě dbáme na zajištění toho, že tento přenos bude proveden v souladu s relevantními předpisy, a přijímáme ochranná opatření, která zajišťují adekvátní úroveň ochrany vašich údajů (především použitím standardních smluvních doložek Evropské komise). 

Naše webové stránky mohou obsahovat soubory cookies třetích stran (agentury pro měření návštěvnosti atd.), které jim umožňují v průběhu životnosti souborů cookies shromažďovat informace o procházení ze zařízení připojených k našim webovým stránkám. Sdílení a používání těchto souborů cookies třetími stranami podléhá zásadám ochrany soukromí těchto třetích stran. O účelu jakýchkoli souborů cookies třetích stran na našem webu vás informujeme. 

 

INSTALACE SOUBORŮ COOKIES

Zjistěte, kteří partneři používají a ukládají soubory cookies na našich webových stránkách / z našich webových stránek

Naše webové stránky mohou obsahovat soubory cookies třetích stran (komunikační agentury, agentury pro měření návštěvnosti atd.), které jim umožňují v průběhu životnosti daných souborů cookies shromažďovat informace o procházení ze zařízení připojených k našim webovým stránkám.

 

VLASTNÍK SOUBORU COOKIE ÚČEL SOUBORU COOKIE
Renault Funkce
Matomo Měření návštěvnosti
YouTube Sociální

 

JAK SE ZÍSKÁVÁ VÁŠ SOUHLAS?

Když poprvé navštívíte naše webové stránky, zvláštní informační banner vás požádá o odsouhlasení nebo odmítnutí souborů cookies nebo o provedení určitých rozhodnutí ohledně jejich používání. 

Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat nebo můžete změnit své preference (například přijímáním pouze některých typů souborů cookies) pomocí našeho specializovaného nástroje pro správu cookies.

Upozorňujeme, že v souladu s předpisy nepodléhají soubory cookies vyžadované pro fungování webových stránek vašemu souhlasu a proto je v našem nástroji pro správu preferencí nelze deaktivovat. Jejich používání můžete zabránit změnou nastavení svého prohlížeče (způsobem popsaným níže v části „Jak odmítnout soubory cookies“), může to ale negativně ovlivnit kvalitu vaší zkušenosti s webovými stránkami. 

 

JAK DLOUHO SE VÁŠ SOUHLAS UCHOVÁVÁ?

Když přijmete nebo odmítnete všechny nebo některé soubory cookies na našich webových stránkách, vaše volba se uloží po dobu maximálně 6 (šesti) měsíců. To znamená, že když naše webové stránky navštívíte později během tohoto období, nebudeme od vás požadovat jakýkoli úkon ohledně souborů cookies, protože budeme mít záznam o vašich uložených preferencích. 

Po skončení tohoto období vás znovu požádáme o souhlas, odmítnutí nebo uložení vašich preferencí ohledně používání cookies. 

 

JAK MŮŽETE SPRAVOVAT SOUBORY COOKIES?

Jak lze odmítnout soubory cookies?

Pokud nechcete, aby se soubory cookies z tohoto webu používaly ve vašem zařízení nebo se v něm ukládaly, bude v něm uložen soubor cookie odmítnutí, který nám umožní zaznamenat skutečnost, že jste plně nebo částečně odmítli používání souborů cookies.  Pokud tento soubor cookie odmítnutí smažete, již nebudeme schopni rozpoznat, že jste používání cookies odmítli (což znamená, že při příští návštěvě našeho webu budete muset znovu nastavit své preference). 

Máte několik možností, jak spravovat soubory cookies, včetně blokování jejich používání nebo jejich smazání.

 

Nástroj pro správu preferencí

Máte přístup k nástroji pro správu preferencí ohledně souborů cookies, který vám umožní spravovat soubory cookies, které tento web ukládá nebo používá. Kdykoli klikněte na možnost Spravovat soubory cookies, čímž otevřete konfigurátor a budete moci změnit své preference v závislosti na typu daného souboru cookie.

 

Nastavení prohlížeče

Soubory cookies můžete také spravovat prostřednictvím svého prohlížeče.

Většina prohlížečů je ve výchozím nastavení nastavena na přijetí souborů cookies, pokud ale chcete, můžete zvolit přijetí všech cookies nebo odmítnutí všech cookies nebo zvolit, které soubory cookies chcete přijmout v závislosti na jejich místě původu. Také můžete prostřednictvím prohlížeče soubory cookies pravidelně mazat ze svého zařízení. 

Nezapomeňte nicméně nakonfigurovat všechny prohlížeče na všech svých zařízeních (tablety, chytré telefony, počítače atd.).

Správa souborů cookies a preferencí závisí na konfiguraci vašeho prohlížeče. Informace o tom, jak změnit své preference ohledně souborů cookies, naleznete v nabídce nápovědy svého prohlížeče. Například:

 

Moduly odmítnutí vydavatele

Některé soubory cookies třetích stran můžete deaktivovat, když přejdete přímo na stránku vydavatele souboru cookie. Takže :

 

JAK MŮŽETE UPLATNIT SVÁ OSTATNÍ PRÁVA?

V souladu s příslušnou legislativou týkající se ochrany osobních údajů máte právo přistupovat ke svým osobním údajům, opravovat je, vznést vůči nim námitku, omezit je a smazat je. Pokud chcete uplatnit svá další práva, přečtěte si naše informace o ochraně vašich osobních údajů

 

ZMĚNY

Současné zásady může být nutné čas od času změnit. Kdykoli je to vyžadováno, budeme vás o tom informovat nebo požádáme o váš souhlas. Proto doporučujeme, abyste tyto zásady konzultovali vždy, když navštívíte naše webové stránky, abyste si mohli přečíst jejich nejnovější verzi.

 

Poslední aktualizace: 26.1.2022.