Zpět na seznam

UPOZORNĚNÍ NA VYJETÍ Z JÍZDNÍHO PRUHU

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Pomocí informací z kamery 1 funkce upozorní řidiče při přejetí plné nebo přerušované čáry nebo při přiblížení ke krajnici (oddělovač, překážka, chodník, násep apod.) bez aktivace ukazatele směru.

Poznámka: ujistěte se, že čelní sklo není znečištěné (nečistoty, bláto, sníh zamlžení atd.).

Tato funkce je dodatečnou pomůckou při jízdě. Tato funkce však v žádném případě nenahrazuje ostražitost ani zodpovědnost řidiče, který musí mít neustále kontrolu nad vozidlem.

Funkce upozornění na vyjetí z jízdního pruhu neopravuje dráhu vozidla.

Aktivace/deaktivace

Pro aktivaci funkce stiskněte spínač 2 tolikrát, kolikrát je nutné k výběru možnosti „Upozornění na vyjetí z jízdního pruhu“ na přístrojové desce. Na přístrojové desce se zobrazí zpráva „Výstraha přejetí pruhu aktivní“ a rozsvítí se kontrolka „“.

Pro deaktivaci funkce stiskněte spínač 2 tolikrát, kolikrát je nutné pro volbu „Výstraha přejetí pruhu neaktivní“ (nebo, v závislosti na typu vozidla „Udržování dráhy neaktivní“) na přístrojové desce. Kontrolka na přístrojové desce zhasne.

Funkce

Při aktivaci funkce se na přístrojové desce šedou barvou zobrazí kontrolka a levá a pravá čára 3.

Funkce je zapnutá, jestliže:

- rychlost je mezi přibližně 70 km/h a 180 km/h;

a

- kontrolka a ukazatele směru doleva/doprava 3 jsou zbarvené bíle.

Funkce upozornění se aktivuje, pokud vozidlo přejede čáru nebo se přiblíží ke krajnici (oddělovač, překážka, chodník, násep apod.) bez aktivovaného ukazatele směru.

Tato funkce upozorní řidiče:

- vibracemi volantu;

a

- kontrolka a kontrolka 3 pro přerušovanou čáru se zbarví červeně.

Při každém nastartování vozidla funkce pokračuje v režimu uloženém při posledním vypnutí motoru.

Dočasně není k dispozici.

- velmi rychlé přejetí čáry;

- trvalá jízda na čáře;

- přibližně čtyři sekundy po změně jízdního pruhu;

- ostré zatáčky;

- nestejnoměrná viditelnost;

- aktivace jednoho z ukazatelů směru;

- prudké zrychlení atd.

Pokud není funkce k dispozici, kontrolka a ukazatele doleva/doprava se na přístrojové desce zbarví šedě.

Podmínky zabraňující spuštění systému

Systém se nemůže aktivovat v případě, že:

- zpětný chod byl zařazen;

- zorné pole kamery je blokováno;

- zobrazí se kontrolka ®.

Kontrolka a ukazatele směru doleva/doprava se na přístrojové desce zbarví šedě.

Nastavení

U stojícího vozidla se spuštěným motorem na multimediální obrazovce 4 vyberte menu „Nastavení“, kartu „Vozidlo“, menu „Asistent řízení“ a poté „Jízdní pruh“:

- „Intenzita vibrování“: nastavení intenzity vibrací volantu;

- „Výstraha“: můžete nastavit úroveň citlivosti detekce čar. Za tímto účelem vyberte:

- „Late”: rozpoznání čáry při přejíždění;

- „Standardní“ rozpoznání blížící se čáry;

- „Early“: rozpoznání čáry v blízkosti.

Více informací naleznete v uživatelské příručce multimediálního zařízení.

Funkční problémy

V případě poruchy se na přístrojové desce šedě zobrazí ukazatel levé a pravé čáry (a, u některých stylů zobrazení, kontrolka ) nebo zcela zmizí.

Někdy se k indikátorům přidá ještě zpráva „Zkontrolovat čelní kameru” nebo kontrolka © na přístrojové desce.

Obraťte se na autorizovaného zástupce značky.

Tato funkce je dodatečnou pomůckou při jízdě. Tato funkce však v žádném případě nenahrazuje ostražitost ani zodpovědnost řidiče, který musí mít neustále kontrolu nad vozidlem.

Provádění úkonů/opravy systému

- V případě nárazu se může změnit poloha kamery, což může následně ovlivnit její funkčnost. Deaktivujte funkci a obraťte se na značkový servis.

- Jakékoliv úkony, které se týkají bezprostředního okolí kamery (opravy, úpravy čelního skla atd.), musí provádět kvalifikovaný odborník.

Zasahovat do systému je oprávněn výhradně zástupce značky.

Případné rušení systému

Určité podmínky mohou rušit nebo zhoršovat funkčnost systému, například:

- zašpinění předního skla (štěrkem, ledem, sněhem, kondenzací apod.);

- členité prostředí (tunel atd.);

- špatné počasí (sníh, hustý déšť, krupobití, náledí atd.);

- snížená viditelnost (noc, mlha atd.);

- značení na silnici je nepravidelné nebo obtížně rozpoznatelné (např. částečně smazané, s nadměrnými mezerami, vozovka je poškozená);

- oslnění (prudké sluneční světlo, oslnění od světlometů protijedoucích vozidel atd.);

- úzké nebo křivolaké silnice plné zatáček (ostré zatáčky atp.);

- malá vzdálenost od vozidla jedoucího v před vámi.

Nebezpečí falešných poplachů nebo absence upozornění

POUŽÍVÁNÍ UPOZORNĚNÍ NA OPUŠTĚNÍ JÍZDNÍHO PRUHU