Zpět na seznam

DOPORUČENÍ STYLU JÍZDY, JÍZDA EKO

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Spotřeba při skutečném používání závisí na podmínkách používání vozidla, na výbavě a stylu jízdy řidiče. Chcete-li optimalizovat spotřebu paliva, přečtěte si následující rady.

Podle typu vozidla budete mít k dispozici funkce, které vám pomohou snížit spotřebu energie:

- ekonometr;

- ukazatel stylu jízdy;

- bilance trasy a doporučení eko přes multifunkční displej;

- režim ECO aktivovaný tlačítkem ECO.

Pokud je jím vozidlo vybaveno, doplňuje navigační systém tyto informace.

Dostupnost a zobrazení tohoto údaje závisí na zvoleném charakteru atmosféry interiéru DISPLEJE A INDIKÁTORY.

ekonometr

(na přístrojové desce)

Ekonometr poskytuje řidiči přehled o tom, kolik energie vozidlo aktuálně spotřebovává.

Modrá oblast využití „rekuperace energie“ A

Když za jízdy zvednete nohu z pedálu plynu nebo když sešlápnete pedál brzdy při zpomalování, elektromotor generuje elektrický proud, čímž brzdí vozidlo a dobíjí hnací akumulátor.

Oblast optimálního používání 0

Signalizuje nulovou spotřebu.

Zelená oblast využití - „doporučená spotřeba“ B

Hnací akumulátor dodává nezbytnou elektrickou energii motoru, který pohání vozidlo.

Bílá oblast používání C „nedoporučená spotřeba“

Signalizuje vysokou spotřebu energie.

Ukazatel stylu jízdy

Informuje Vás v reálném čase o stylu jízdy. Upozorní Vás ukazatel 1.

Čím více okvětních lístků se zobrazí na 1, tím je vaše jízda pružnější a ekonomičtější.

Pokud se pravidelně řídíte tímto ukazatelem, snížíte spotřebu vozidla.

Pro aktivaci/deaktivaci ukazatele stylu jízdy mačkejte spínač 2, dokud se neotevře karta Data.

Mačkejte spínač 3 nebo 4, dokud se nezobrazí menu ukazatele, a poté volbu potvrďte stisknutím tlačítka 5OK“.

Bilance cesty

U vozidel vybavených touto funkcí se po vypnutí motoru na multimediální obrazovce zobrazí bilance trasy 6. Tato bilance obsahuje informace o vaší poslední cestě:

- průměrná spotřeba energie;

- počet ujetých kilometrů;

- celkové hodnocení včetně akcelerace, předvídání brzdných manévrů a schopnosti udržovat správnou rychlost,

- rady, které vám umožní zvýšit vaše hodnocení.

Pro více informací si prostudujte uživatelskou příručku k vybavení.

Navigační systém

Díky údajům, které poskytuje navigační systém (dopravní informace, nejbližší nabíjecí stanice atd.) je plánování cesty snadnou záležitostí.

Režim ECO

Režim ECO je funkce, která optimalizuje dojezdovou vzdálenost vozidla. Má vliv na určité jízdní úkony (zrychlení, tempomat, zpomalení atd.).

Aktivace funkce

Stiskněte spínač 7.

Na přístrojové desce se rozsvítí kontrolka 8 ECO.

Během jízdy je možné přechodně opustit režim ECO za účelem dosažení plného výkonu motoru.

Za tímto účelem přímo a na doraz sešlápněte pedál akcelerace. Kontrolka 8 ECO na přístrojové desce bliká po dobu trvání operace.

Režim ECO se znovu aktivuje, jakmile uvolníte tlak na pedál plynu.

Deaktivace funkce

Stiskněte spínač 7.

Kontrolka 8 ECO na přístrojové desce zhasne.

Když je aktivní režim ECO, je rychlost vozidla omezena na přibližně 100 km/h.

Při každé aktivaci či deaktivaci režimu ECO se regulátor rychlosti přepne do pohotovostního režimu REGULÁTOR RYCHLOSTI.