DISPLEJE A INDIKÁTORY

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Přístrojová deska A

Osvětlení se zapne při otevření dveří řidiče. Rozsvícení některých kontrolek je doprovázeno zprávou.

U některých vozidel si přístrojovou desku můžete uživatelsky upravit nastavením obsahu a různých barev podle vlastní volby.

U vozidel vybavených multimediální obrazovkou si otevřete uživatelskou příručku daného vybavení.

U vozidel bez multimediální obrazovky MENU INDIVIDUÁLNÍHO NASTAVENÍ VOZIDLA.

Tachometr 1

Rychlost vozidla je omezena na cca 135 km/h.

Zvukový signál překročení nastavené rychlosti

V závislosti na typu vozidla a zemi se zobrazí kontrolka a zazní zvukový signál. Tento zvukový signál se ozve, jakmile jede vozidlo rychlostí nad 120 km/h.

Kontrolka zůstává svítit, dokud vozidlo jede rychlostí nad 120 km/h.

Multimediální informace2

Podle typu vozidla lze informace zobrazit na obrazovce multimédií (kompas, telefon, navigace atd.).

Více informací naleznete v uživatelské příručce multimediálního zařízení.

Zpráva, která upozorňuje na připravenost vozidla k jízdě 3

Při spuštění motoru se zobrazí zpráva READY, která zmizí, když rychlost vozidla překročí 5 km/h.

Ekonometr 4 DOPORUČENÍ STYLU JÍZDY, JÍZDA EKO

Ukazatel stylu jízdy 5 DOPORUČENÍ STYLU JÍZDY, JÍZDA EKO

Počitadlo celkové ujeté dráhy 6 PALUBNÍ POČÍTAČ: jízdní parametry

Palubní počítač 7 PALUBNÍ POČÍTAČ: obecné údaje

Předpokládaná dojezdová vzdálenost 8.

Zbývající čas nabíjení 10

Míra nabití hnacího akumulátoru 11

Kontrolka otevíratelných částí 12

Indikuje otevření nebo špatné zavření dveří, dveří zavazadlového prostoru nebo příklopu nabíjecího konektoru.

Hladina nabití 13

Měřič ukazuje množství zbývající energie.

Kontrolka zapojení nabíjecího kabelu 14

Rozsvítí se, jakmile je nabíjecí kabel zapojen do vozidla.

Práh rezervy

Když úroveň nabití hnacího akumulátoru dosáhne přibližně 7 % nebo, podle typu vozidla, cca 12 %, ukazatel a kontrolka 9 se zobrazí žlutě a ozve se zvukový signál.

Optimalizace dojezdové vzdálenosti DOJEZDOVÁ VZDÁLENOST VOZIDLA: doporučení.

Hranice bezprostředního zastavení

Pokud úroveň nabití dosáhne 4,5 % nebo, podle typu vozidla, přibližně 6 %, ozve se zvukový signál a ukazatel se rozsvítí červeně.

Pokud úroveň nabití dosáhne 3,5 % nebo, v závislosti na typu vozidla, přibližně 5 %, již se nezobrazí hodnota dojezdu. Výkon motoru se progresivně snižuje až do úplného zastavení vozidla ODTAHOVÁNÍ, ODSTRANĚNÍ PORUCHY.

Přístrojová deska pracující v mílích

(možnost přepnout na km/h)

Vozidla bez multimediální obrazovky

- Po vypnutí zapalování stiskněte přepínač 17 tolikrát, kolikrát je třeba pro otevření karty vozidlo 20;

- Stiskněte 18 nebo 19 opakovaně pro přístup k „Nastavení“ a pak stiskněte 16 „OK “;

- Postupujte stejným způsobem pro přístup k „PALUBNÍ DESKA“ a pak „Jednotky“.

Vozidla vybavená multimediální obrazovkou.

U stojícího vozidla se spuštěným motorem na multimediální obrazovce vyberte menu „Nastavení“, kartu „Systém“ a poté „Jednotky“.

Poznámka: V obou případech se po přerušení napájení z akumulátoru palubní počítač automaticky vrátí k původně používané jednotce.

Pro přechod na režim s předchozí měrnou jednotkou postupujte stejným způsobem.

Více informací naleznete v uživatelské příručce multimediálního zařízení.