Zoe E-Tech Electric 

Podívejte se na videoklipy o vašem vozidle

OBJEVTE DESIGN EXTERIÉRU NOVA RENAULT ZOE

OBJEVTE DESIGN EXTERIÉRU NOVA RENAULT ZOE

OBJEVTE DESIGN EXTERIÉRU NOVA RENAULT ZOE

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
OBJEVTE DESIGN INTERIÉRU NOVA RENAULT ZOE

OBJEVTE DESIGN INTERIÉRU NOVA RENAULT ZOE

OBJEVTE DESIGN INTERIÉRU NOVA RENAULT ZOE

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
POUŽÍVÁNÍ AUTOMATICKÉ KARTY RENAULT

POUŽÍVÁNÍ AUTOMATICKÉ KARTY RENAULT

POUŽÍVÁNÍ AUTOMATICKÉ KARTY RENAULT

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
POUŽÍVÁNÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ NA VOLANTU

POUŽÍVÁNÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ NA VOLANTU

POUŽÍVÁNÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ NA VOLANTU

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
PŘIZPŮSOBENÍ DIGITÁLNÍHO DISPLEJE NA PALUBNÍ DESCE

PŘIZPŮSOBENÍ DIGITÁLNÍHO DISPLEJE NA PALUBNÍ DESCE

PŘIZPŮSOBENÍ DIGITÁLNÍHO DISPLEJE NA PALUBNÍ DESCE

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
POUŽÍVÁNÍ AUTOMATICKÉ PARKOVACÍ BRZDY

POUŽÍVÁNÍ AUTOMATICKÉ PARKOVACÍ BRZDY

POUŽÍVÁNÍ AUTOMATICKÉ PARKOVACÍ BRZDY

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
POUŽÍVÁNÍ VYHŘÍVANÝCH SEDADEL A VOLANTU ŘÍZENÍ

POUŽÍVÁNÍ VYHŘÍVANÝCH SEDADEL A VOLANTU ŘÍZENÍ

POUŽÍVÁNÍ VYHŘÍVANÝCH SEDADEL A VOLANTU ŘÍZENÍ

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
INDUKČNÍ NABÍJENÍ VAŠEHO CHYTRÉHO TELEFONU

INDUKČNÍ NABÍJENÍ VAŠEHO CHYTRÉHO TELEFONU

INDUKČNÍ NABÍJENÍ VAŠEHO CHYTRÉHO TELEFONU

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
POUŽÍVÁNÍ AUTOMATICKÉ KLIMATIZACE

POUŽÍVÁNÍ AUTOMATICKÉ KLIMATIZACE

POUŽÍVÁNÍ AUTOMATICKÉ KLIMATIZACE

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
POUŽÍVÁNÍ SYSTÉMU KONTROLY TLAKU V PNEUMATIKÁCH

POUŽÍVÁNÍ SYSTÉMU KONTROLY TLAKU V PNEUMATIKÁCH

POUŽÍVÁNÍ SYSTÉMU KONTROLY TLAKU V PNEUMATIKÁCH

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
POUŽÍVÁNÍ PŘEVODOVKY

POUŽÍVÁNÍ PŘEVODOVKY

POUŽÍVÁNÍ PŘEVODOVKY

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
SEZNÁMENÍ SE ZAVAZADLOVÝM PROSTOREM A ZADNÍM MODULÁRNÍM USPOŘÁDÁNÍM

SEZNÁMENÍ SE ZAVAZADLOVÝM PROSTOREM A ZADNÍM MODULÁRNÍM USPOŘÁDÁNÍM

SEZNÁMENÍ SE ZAVAZADLOVÝM PROSTOREM A ZADNÍM MODULÁRNÍM USPOŘÁDÁNÍM

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
POUŽÍVÁNÍ UPOZORNĚNÍ NA OPUŠTĚNÍ JÍZDNÍHO PRUHU

POUŽÍVÁNÍ UPOZORNĚNÍ NA OPUŠTĚNÍ JÍZDNÍHO PRUHU

POUŽÍVÁNÍ UPOZORNĚNÍ NA OPUŠTĚNÍ JÍZDNÍHO PRUHU

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
POUŽÍVÁNÍ ASISTENTA UDRŽENÍ V JÍZDNÍM PRUHU

POUŽÍVÁNÍ ASISTENTA UDRŽENÍ V JÍZDNÍM PRUHU

POUŽÍVÁNÍ ASISTENTA UDRŽENÍ V JÍZDNÍM PRUHU

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
POUŽÍVÁNÍ AUTOMATICKÝCH DÁLKOVÝCH A TLUMENÝCH SVĚTEL

POUŽÍVÁNÍ AUTOMATICKÝCH DÁLKOVÝCH A TLUMENÝCH SVĚTEL

POUŽÍVÁNÍ AUTOMATICKÝCH DÁLKOVÝCH A TLUMENÝCH SVĚTEL

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
POUŽÍVÁNÍ SYSTÉMU VÝSTRAHY MRTVÉHO ÚHLU

POUŽÍVÁNÍ SYSTÉMU VÝSTRAHY MRTVÉHO ÚHLU

POUŽÍVÁNÍ SYSTÉMU VÝSTRAHY MRTVÉHO ÚHLU

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
POUŽÍVÁNÍ ROZPOZNÁVÁNÍ DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ S UPOZORNĚNÍM NA NADMĚRNOU RYCHLOST

POUŽÍVÁNÍ ROZPOZNÁVÁNÍ DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ S UPOZORNĚNÍM NA NADMĚRNOU RYCHLOST

POUŽÍVÁNÍ ROZPOZNÁVÁNÍ DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ S UPOZORNĚNÍM NA NADMĚRNOU RYCHLOST

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
POUŽÍVÁNÍ FUNKCE EASY PARK ASSIST

POUŽÍVÁNÍ FUNKCE EASY PARK ASSIST

POUŽÍVÁNÍ FUNKCE EASY PARK ASSIST

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
POUŽÍVÁNÍ ZADNÍHO PŘEDNÍHO A BOČNÍHO PARKOVACÍHO ASISTENTA

POUŽÍVÁNÍ ZADNÍHO PŘEDNÍHO A BOČNÍHO PARKOVACÍHO ASISTENTA

POUŽÍVÁNÍ ZADNÍHO PŘEDNÍHO A BOČNÍHO PARKOVACÍHO ASISTENTA

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
POUŽÍVÁNÍ KAMERY COUVÁNÍ

POUŽÍVÁNÍ KAMERY COUVÁNÍ

POUŽÍVÁNÍ KAMERY COUVÁNÍ

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
POUŽÍVÁNÍ REGULÁTORU A OMEZOVAČE RYCHLOSTÍ

POUŽÍVÁNÍ REGULÁTORU A OMEZOVAČE RYCHLOSTÍ

POUŽÍVÁNÍ REGULÁTORU A OMEZOVAČE RYCHLOSTÍ

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
VÝMĚNA LIŠT STĚRAČŮ

VÝMĚNA LIŠT STĚRAČŮ

VÝMĚNA LIŠT STĚRAČŮ

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
HUSTICÍ SOUPRAVA

HUSTICÍ SOUPRAVA

HUSTICÍ SOUPRAVA

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
KONTROLA ÚROVNĚ HLADINY KAPALIN A POJISTEK

KONTROLA ÚROVNĚ HLADINY KAPALIN A POJISTEK

KONTROLA ÚROVNĚ HLADINY KAPALIN A POJISTEK

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
SPECIÁLNÍ FUNKCE PŘEDNÍCH A ZADNÍCH SVĚTEL

SPECIÁLNÍ FUNKCE PŘEDNÍCH A ZADNÍCH SVĚTEL

SPECIÁLNÍ FUNKCE PŘEDNÍCH A ZADNÍCH SVĚTEL

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
POUŽÍVÁNÍ REŽIMU REGENERATIVNÍHO BRZDĚNÍ

POUŽÍVÁNÍ REŽIMU REGENERATIVNÍHO BRZDĚNÍ

POUŽÍVÁNÍ REŽIMU REGENERATIVNÍHO BRZDĚNÍ

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
POUŽÍVÁNÍ RŮZNÝCH DOBÍJECÍCH SYSTÉMŮ A REŽIMŮ

POUŽÍVÁNÍ RŮZNÝCH DOBÍJECÍCH SYSTÉMŮ A REŽIMŮ

POUŽÍVÁNÍ RŮZNÝCH DOBÍJECÍCH SYSTÉMŮ A REŽIMŮ

Verze se mohou lišit v závislosti na zemi prodeje. Některé vybavení (standardní, volitelné nebo příslušenství) nemusí být k dispozici.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
CHARAKTERISTIKY TRAKČNÍHO ELEKTROMOTORU

CHARAKTERISTIKY TRAKČNÍHO ELEKTROMOTORU

CHARAKTERISTIKY TRAKČNÍHO ELEKTROMOTORU

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
CHARAKTERISTIKY AKUMULÁTORU

CHARAKTERISTIKY AKUMULÁTORU

CHARAKTERISTIKY AKUMULÁTORU

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
SYSTÉM EASY LINK – PRŮBĚH SPOTŘEBY ENERGIE

SYSTÉM EASY LINK – PRŮBĚH SPOTŘEBY ENERGIE

SYSTÉM EASY LINK – PRŮBĚH SPOTŘEBY ENERGIE

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
SYSTÉM EASY LINK – INFORMACE O SPOTŘEBĚ

SYSTÉM EASY LINK – INFORMACE O SPOTŘEBĚ

SYSTÉM EASY LINK – INFORMACE O SPOTŘEBĚ

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
SYSTÉM EASY LINK – PLÁNOVÁNÍ NABÍJENÍ

SYSTÉM EASY LINK – PLÁNOVÁNÍ NABÍJENÍ

SYSTÉM EASY LINK – PLÁNOVÁNÍ NABÍJENÍ

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
SYSTÉM EASY LINK – PLÁNOVÁNÍ FUNKCE KOMFORT

SYSTÉM EASY LINK – PLÁNOVÁNÍ FUNKCE KOMFORT

SYSTÉM EASY LINK – PLÁNOVÁNÍ FUNKCE KOMFORT

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Seznamte se s významem varovných kontrolek ve vozidle

Kontrolka obrysových světel
Kontrolka tlumených světel
Kontrolka dálkových světel
Kontrolka automatických dálkových světel
Kontrolka zadních mlhových světel
Kontrolka levých směrových světel
Kontrolka pravých směrových světel
Směrové světlo
     Airbag
Kontrolka zatažení ruční nebo automatické parkovací brzdy
výstražná kontrolka systému „
     AUTOHOLD
     “
Kontrolka nutnosti okamžitého zastavení
Výstražná kontrolka
Výstražná kontrolka
Výstražná kontrolka zapnutí bezpečnostních pásů vpředu
Kontrolka otevření dveří
Výstražná kontrolka elektrotechnického systému
Výstražná kontrolka poruchy elektrotechnického systému.
Kontrolka závady elektromotoru
Kontrolka úrovně nabití trakčního akumulátoru
Výstražná kontrolka trakčního akumulátoru
Kontrolka dobíjení přídavného 12V akumulátoru
Výstražná kontrolka omezeného výkonu
ECO
     světlo indikátoru funkce
Kontrolka zapojení dobíjecího kabelu
Kontrolka protiblokovacího systému
Výstražná kontrolka dynamické kontroly stability (ESC) a protiprokluzového systému
Výstražná kontrolka nedostupnosti dynamické kontroly stability (ESC) a protiprokluzového systému
Kontrolka nedostatečného nahuštění pneumatik
Kontrolka posilovače řízení s proměnlivým účinkem
Kontrolka systému upozornění na vyjetí z jízdního pruhu
Kontrolka signalizuje závadu nebo nedostupnost aktivního nouzového brzdění
Kontrolka závady na brzdovém okruhu
Kontrolka signalizující překročení rychlosti
(V závislosti na typu vozidla) Kontrolka selhání nebo nedostupnosti aktivního nouzového brzdění
Kontrolka omezovače a regulátoru rychlosti
Kontrolky programu nabíjení
Kontrolky programování klimatizace

Kontrolka obrysových světel

Kontrolka tlumených světel

Kontrolka dálkových světel

Kontrolka automatických dálkových světel

Kontrolka zadních mlhových světel

Kontrolka levých směrových světel

Kontrolka pravých směrových světel

Směrové světlo Airbag

Rozsvítí se při spouštění motoru a po několika sekundách zhasne.

Pokud se nerozsvítí při zapnutí zapalování nebo se rozsvítí při běžícím motoru, signalizuje závadu systému.

Kontaktujte co nejdříve značkový servis.

Kontrolka zatažení ruční nebo automatické parkovací brzdy

výstražná kontrolka systému „ AUTOHOLD “

Kontrolka nutnosti okamžitého zastavení

Rozsvítí se při zapnutí zapalování a zhasne, jakmile se motor nastartuje. Rozsvítí se společně s dalšími kontrolkami a/nebo zprávou a je doprovázena pípnutím.

Signalizuje Vám v zájmu Vaší vlastní bezpečnosti nutnost okamžitě a bezpodmínečně zastavit v souladu s dopravními podmínkami. Vypněte motor a nespouštějte jej znovu.

Kontaktujte značkový servis.

Výstražná kontrolka

Rozsvítí se při zapnutí zapalování a zhasne, jakmile se motor nastartuje. Může se rozsvítit společně s dalšími kontrolkami a/nebo zprávami na přístrojové desce.

Vyžaduje co nejrychlejší návštěvu zástupce značky a opatrnou jízdu. Při nedodržení tohoto doporučení může dojít k poškození vozidla.

Výstražná kontrolka

Pokud se během jízdy objeví v červené a je doprovázena ® kontrolkou, musíte pro vaši bezpečnost zastavit, jakmile to podmínky provozu dovolí. Vypněte motor a nespouštějte jej znovu.

Kontaktujte značkový servis.

Pokud se během jízdy zobrazí žlutě a je doprovázena © výstražnou kontrolku, navštivte co nejdříve autorizovaného prodejce. Mezitím jezděte opatrně. Při nedodržení tohoto doporučení může dojít k poškození vozidla

Výstražná kontrolka zapnutí bezpečnostních pásů vpředu

Rozsvítí se na centrálním displeji, když je motor zapnutý a pokud je bezpečnostní pás řidiče rozepnutý, když vozidlo dosáhne rychlosti cca 20 km/h, začne blikat kontrolka a po dobu 120 sekund bude znít pípání BEZPEČNOSTNÍ PÁSY

Kontrolka otevření dveří

Výstražná kontrolka elektrotechnického systému

Objeví se, když je teplota elektrické sestavy příliš vysoká. Zastavte vozidlo bez vypnutí zapalování. Teplota by měla klesnout a kontrolka zhasnout. Pokud k tomu nedojde, kontaktujte autorizovaného prodejce.

Rozsvícení výstražné kontrolky může být provázeno i poklesem výkonu vozidla.

Výstražná kontrolka poruchy elektrotechnického systému.

V případě, že se rozsvítí, znamená to, že v elektrické soustavě došlo k elektrotechnické poruše (trakční akumulátor a elektromotor). obraťte se urychleně na značkový servis.

Kontrolka závady elektromotoru

Jakmile se rozsvítí, znamená to, že se vyskytla porucha elektrotechnického systému spojeného s elektromotorem. obraťte se urychleně na značkový servis.

Kontrolka úrovně nabití trakčního akumulátoru

Rozsvítí se žlutě, když hladina nabití hnacího akumulátoru dosáhne na práh rezervy DISPLEJE A INDIKÁTORY

Výstražná kontrolka trakčního akumulátoru

Pokud se objeví spolu s výstražnou kontrolkou ©, znamená to, že se vyskytla porucha fungování trakčního akumulátoru. obraťte se urychleně na značkový servis.

Kontrolka dobíjení přídavného 12V akumulátoru

Pokud se rozsvítí společně s výstražnou kontrolkou ® a zároveň zazní zvukový signál, znamená to nadměrné nebo příliš nízké napětí elektrického obvodu. ELEKTRICKÉ VOZIDLO: nabíjení

Výstražná kontrolka omezeného výkonu

Objeví se, pokud trakční akumulátor dočasně nepodává svůj obvyklý výkon. Během této doby se sníží výkon vozidla.

Zvolte plynulejší styl jízdy, dokud výstražná kontrolka nezmizí.

ECO světlo indikátoru funkce

Kontrolka zapojení dobíjecího kabelu

Rozsvítí se, jakmile se nabíjecí kabel zapojí do vozidla. ELEKTRICKÉ VOZIDLO: nabíjení

Kontrolka protiblokovacího systému

Rozsvítí se při zapnutí zapalování a po několika sekundách zhasne.

Pokud nezhasne po zapnutí zapalování nebo se rozsvítí během jízdy, signalizuje poruchu protiblokovacího systému. Brzdění je pak zajišťováno stejně jako u vozidla bez systému ABS. Urychleně se obraťte na značkový servis.

Výstražná kontrolka dynamické kontroly stability (ESC) a protiprokluzového systému

Kontrolka se může rozsvítit v několika případech: ZAŘÍZENÍ PRO KOREKCI A ASISTENCI ŘÍZENÍ

Výstražná kontrolka nedostupnosti dynamické kontroly stability (ESC) a protiprokluzového systému

Kontrolka nedostatečného nahuštění pneumatik

Rozsvítí se při zapnutí zapalování nebo při nastartování motoru a po několika sekundách zhasne SYSTÉM SLEDOVÁNÍ TLAKU V PNEUMATIKÁCH

Kontrolka posilovače řízení s proměnlivým účinkem

Rozsvítí se při zapnutí zapalování nebo při spuštění motoru a poté po několika sekundách zhasne.

Pokud se rozsvítí během jízdy společně s kontrolkou ®, indikuje poruchu systému.

Kontaktujte značkový servis.

Kontrolka systému upozornění na vyjetí z jízdního pruhu

Kontrolka signalizuje závadu nebo nedostupnost aktivního nouzového brzdění

Kontrolka závady na brzdovém okruhu

Pokud se rozsvítí při brzdění společně s kontrolkou ® a zazněním pípnutí, signalizuje nízkou hladinu v okruzích nebo poruchu na brzdovém systému. Okamžitě zastavte vozidlo a obraťte se na zástupce značky.

Kontrolka signalizující překročení rychlosti

(V závislosti na typu vozidla) Kontrolka selhání nebo nedostupnosti aktivního nouzového brzdění

Kontrolka omezovače a regulátoru rychlosti

Kontrolky programu nabíjení

Kontrolky programování klimatizace