Zpět na seznam

ELEKTRICKÉ VOZIDLO: programování nabíjení

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Programování nabíjení

V případě stojícího vozidla se spuštěným motorem vyberte „Nastavení“ na multimediální obrazovce 1 kartu „Vozidlo“. Pro nakonfigurování vozidla použijte nabídku „Programování elektrovozidla“.

Jakmile naprogramování potvrdíte, na přístrojové desce se rozsvítí kontrolka .

Poznámka: nabíjení začíná, pokud je motor vypnutý, vozidlo je připojeno k napájení a přístup je povolen.

„Okamžité nabíjení“ 2

Nabíjení se zahájí připojením vozidla ke zdroji napájení.

Oblast A vás informuje, že je aktivováno „Okamžité nabíjení“.

Poznámka: Tuto volbu lze deaktivovat stisknutím „OFF“.

Více informací naleznete v uživatelské příručce multimediálního zařízení.

„Postponed charge“ 3

Můžete naprogramovat čas začátku nabíjení.

Pro otevření nastavení času začátku nabíjení stiskněte „Upravit“ 4.

Nastavte čas začátku nabíjení a poté nastavení potvrďte stiskem „Zavřít“.

Oblast B ukazuje naprogramovaný čas začátku nabíjení.

Nabíjení se zahájí v přednastavenou hodinu, pokud je vozidlo pro připojené ke zdroji napájení a motor je vypnutý.

„Program“ 5

Můžete uložit několik naprogramovaných časů nabíjení v týdnu.

Vyberte naprogramovaný čas 6, který chcete změnit, čímž vstoupíte do nastavení.

Stisknutím tlačítka „OFF“ můžete jeden z vašich uložených programů vypnout.

Nastavte časy zahájení a ukončení nabíjení, stejně jako dny, kdy tyto časy platí. Potvrďte volbu stisknutím tlačítka „Zavřít“.

Poznámka: Jsou-li časy zahájení a ukončení nabíjení stejné, bude doba nabíjení 24 hodin. Bez nastavení dne v týdnu nelze program nabíjení potvrdit.

Naprogramované časy se zobrazí v oblasti C.

Nabíjení se zahájí v přednastavenou hodinu, pokud je vozidlo pro připojené ke zdroji napájení a motor je vypnutý.

Z bezpečnostních důvodů provádějte tuto manipulaci při stojícím vozidle.

POUŽÍVÁNÍ RŮZNÝCH DOBÍJECÍCH SYSTÉMŮ A REŽIMŮ

Verze se mohou lišit v závislosti na zemi prodeje. Některé vybavení (standardní, volitelné nebo příslušenství) nemusí být k dispozici.

SYSTÉM EASY LINK – PLÁNOVÁNÍ NABÍJENÍ