Seznamte se s významem varovných kontrolek ve vozidle

Kontrolka obrysových světel

Kontrolka obrysových světel

Kontrolka dálkových světel

Kontrolka dálkových světel

Kontrolka tlumených světel

Kontrolka tlumených světel

Kontrolka zadních mlhových světel

Kontrolka zadních mlhových světel

Kontrolka automatických dálkových světel

Kontrolka automatických dálkových světel

Kontrolka levých směrových světel

Kontrolka levých směrových světel

Kontrolka pravých směrových světel

Kontrolka pravých směrových světel

Kontrolka
     airbag

Kontrolka airbag

Rozsvítí se při zapnutí zapalování nebo při spuštění motoru a poté po několika sekundách zhasne.

Pokud se kontrolka při zapnutí zapalování nerozsvítí nebo se rozsvítí při běžícím motoru, signalizuje poruchu v systému.

Obraťte se co nejdříve na autorizovaný servis.

Kontrolka nutnosti okamžitého zastavení

Kontrolka nutnosti okamžitého zastavení

Rozsvítí se při zapnutí zapalování nebo při spuštění motoru a zhasne, jakmile se rozběhne motor. Rozsvítí se společně s dalšími kontrolkami a/nebo zprávou a je doprovázena pípnutím.

Signalizuje Vám v zájmu Vaší vlastní bezpečnosti nutnost okamžitě a bezpodmínečně zastavit v souladu s dopravními podmínkami. Vypněte motor a nespouštějte jej znovu.

Kontaktujte značkový servis.

Kontrolka závady na brzdovém okruhu

Kontrolka závady na brzdovém okruhu

Rozsvítí se při zapnutí zapalování nebo při spuštění motoru a poté po několika sekundách zhasne.

Pokud se rozsvítí při brzdění společně s kontrolkou ® a zazněním pípnutí, signalizuje nízkou hladinu v okruzích nebo poruchu na brzdovém systému.

Zastavte v souladu s dopravními podmínkami a obraťte se na autorizovaný servis.

Kontrolka dobíjení akumulátoru

Kontrolka dobíjení akumulátoru

Rozsvítí se při zapnutí zapalování nebo při spuštění motoru a poté po několika sekundách zhasne.

Pokud se rozsvítí během jízdy společně s kontrolkou ® a zároveň se ozve zvukový signál, indikuje příliš vysoké nebo nízké napětí elektrického obvodu.

Zastavte a kontaktujte značkový servis.

Kontrolka tlaku oleje

Kontrolka tlaku oleje

Rozsvítí se při zapnutí zapalování nebo při spuštění motoru a poté po několika sekundách zhasne.

Pokud se rozsvítí během jízdy společně s kontrolkou ® a zazní zvukový signál, ihned zastavte vozidlo a vypněte zapalování.

Zkontrolujte hladinu oleje. Pokud je hladina normální, rozsvícená kontrolka souvisí s něčím jiným.

Kontaktujte značkový servis.

Varovná kontrolka posilovače řízení

Varovná kontrolka posilovače řízení

Rozsvítí se při zapnutí zapalování nebo při spuštění motoru a poté po několika sekundách zhasne.

Pokud se rozsvítí během jízdy společně s kontrolkou ®, indikuje poruchu systému.

Kontaktujte značkový servis.

Varování systému „
     AUTOHOLD
     “

Varování systému „ AUTOHOLD “

Výstražná kontrolka

Výstražná kontrolka

Rozsvítí se při zapnutí zapalování nebo při spuštění motoru a zhasne, jakmile se rozběhne motor. Může se rozsvítit společně s dalšími kontrolkami a/nebo zprávami na přístrojové desce.

Vyžaduje co nejrychlejší návštěvu zástupce značky a opatrnou jízdu. Při nedodržení tohoto doporučení může dojít k poškození vozidla.

Výstražná kontrolka

Výstražná kontrolka

Pokud se během jízdy objeví v červené a je doprovázena varovnou kontrolkou ®, musíte pro svoji bezpečnost zastavit, jakmile to podmínky provozu dovolí. Vypněte motor a znovu jej nespouštějte. Kontaktujte značkový servis. Pokud se během jízdy zobrazí žlutě a je doprovázena © výstražnou kontrolku, navštivte co nejdříve autorizovaného prodejce. Mezitím jezděte opatrně. Při nedodržení tohoto doporučení může dojít k poškození vozidla

Varovná kontrolka zatažení ruční brzdy nebo automatické parkovací brzdy

Varovná kontrolka zatažení ruční brzdy nebo automatické parkovací brzdy

Kontrolka změny rychlosti

Kontrolka změny rychlosti

Při rozsvícení se doporučuje zařadit vyšší (šipka nahoru) nebo nižší rychlostní stupeň (šipka dolů). DOPORUČENÍ STYLU JÍZDY, JÍZDA ECO

Výstražná kontrolka dynamické kontroly stability 
     (ESC)
      a protiprokluzového systému

Výstražná kontrolka dynamické kontroly stability (ESC) a protiprokluzového systému

Rozsvítí se při zapnutí zapalování nebo při spuštění motoru a poté po několika sekundách zhasne.

Varovná kontrolka se může rozsvítit v několika případech. ZAŘÍZENÍ PRO KOREKCI A ASISTENCI ŘÍZENÍ

Výstražná kontrolka nedostupnosti dynamické kontroly stability 
     (ESC)
      a protiprokluzového systému

Výstražná kontrolka nedostupnosti dynamické kontroly stability (ESC) a protiprokluzového systému

Kontrolka otevření dveří

Kontrolka otevření dveří

Kontrolka protiblokovacího systému

Kontrolka protiblokovacího systému

Rozsvítí se při zapnutí zapalování nebo při spuštění motoru a poté po několika sekundách zhasne.

Pokud se rozsvítí během jízdy, signalizuje poruchu protiblokovacího systému.

Brzdění je pak zajišťováno stejně jako u vozidla bez systému ABS. obraťte se urychleně na značkový servis.

Kontrolka systému částicového filtru

Kontrolka systému částicového filtru

Upozornění na pokles tlaku v pneumatikách

Upozornění na pokles tlaku v pneumatikách

Kontrolka systému odstraňování emisí

Kontrolka systému odstraňování emisí

U vozidel, která jsou jím vybavena, se tato kontrolka rozsvítí při spuštění motoru a, v závislosti na typu vozidla, při vypnutém zapalování, pokud je motor v pohotovostním režimu. FUNKCE STOP AND START Následně zhasne.

–Pokud nezhasne, kontaktujte co nejdříve autorizovaný servis.

–Pokud bliká, snižte otáčky motoru, dokud blikání neustane. Obraťte se co nejdříve na autorizovaný servis. DOPORUČENÍ PRO ÚDRŽBU A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ

Výstraha minimální hladiny paliva

Výstraha minimální hladiny paliva

Rozsvítí se oranžově při zapnutí zapalování nebo při spuštění motoru a poté po několika sekundách zhasne.

Pokud se kontrolka za jízdy rozsvítí oranžově a zazní zvukový signál, co nejdříve doplňte palivo. Zbývá vám palivo na ujetí ještě cca 50 km.

Kontrolka režimu 
     ECO

Kontrolka režimu ECO

Rozsvítí se při aktivním režimu ECO. DOPORUČENÍ STYLU JÍZDY, JÍZDA ECO

Kontrolka volnoběhu

Kontrolka volnoběhu

Je osvětlena v režimu ECO (resp. režimu My Sense v závislosti na vozidle), když je v uživatelském nastavení aktivován parametr „Volnoběh v režimu ECO“ (ON). MENU INDIVIDUÁLNÍHO NASTAVENÍ VOZIDLA

Tato kontrolka se rozsvítí při aktivaci funkce:

–šedivě, když vozidlo není v režimu volnoběhu;

–zeleně nebo, v závislosti na typu vozidla, když je vozidlo v režimu volnoběhu (automatický neutrál).

Poznámka: u vozidel vybavených režimy Multi-Sense se aktivace/deaktivace provádí podle typu vozidla nakonfigurováním jednotlivých režimů My Sense nebo režimu Eco. MULTI-SENSE

Kontrolka teploty chladicí kapaliny

Kontrolka teploty chladicí kapaliny

Rozsvítí se modře, když zapnete zapalování nebo nastartujete motor (v závislosti na vozidle).

Pokud se rozsvítí červeně, zastavte vozidlo a nechte běžet motor ve volnoběhu jednu nebo dvě minuty.

Teplota by měla klesnout a kontrolka znovu svítit modře. Pokud neklesne, zastavte motor. Počkejte, dokud nevychladne, a zkontrolujte hladinu chladicí kapaliny.

Kontaktujte značkový servis.

Kontrolky omezovače rychlosti

Kontrolky omezovače rychlosti

Kontrolky regulátoru rychlosti

Kontrolky regulátoru rychlosti

Kontrolky adaptivní regulace rychlosti Stop and Go

Kontrolky adaptivní regulace rychlosti Stop and Go

Kontrolka pohotovostního režimu motoru

Kontrolka pohotovostního režimu motoru

Kontrolka nedostupnosti pohotovostního režimu motoru

Kontrolka nedostupnosti pohotovostního režimu motoru

Kontrolka nohy na brzdovém pedálu

Kontrolka nohy na brzdovém pedálu

Rozsvítí se, pokud je vyžadováno stisknutí brzdového pedálu. AUTOMATICKÁ PŘEVODOVKA, RUČNÍ PÁKA

Kontrolka asistovaného parkování

Kontrolka asistovaného parkování

Kontrolka signalizující překročení rychlosti

Kontrolka signalizující překročení rychlosti

Kontrolka systému upozornění na vyjetí z jízdního pruhu

Kontrolka systému upozornění na vyjetí z jízdního pruhu

Varovná kontrolka systému asistenta jízdního pruhu

Varovná kontrolka systému asistenta jízdního pruhu

(V závislosti na vozidle) Kontrolka selhání nebo nedostupnosti aktivního nouzového brzdění

(V závislosti na vozidle) Kontrolka selhání nebo nedostupnosti aktivního nouzového brzdění

(V závislosti na vozidle) Kontrolka selhání nebo nedostupnosti aktivního nouzového brzdění

(V závislosti na vozidle) Kontrolka selhání nebo nedostupnosti aktivního nouzového brzdění

Kontrolka signalizuje nepřítomnost rukou na volantu

Kontrolka signalizuje nepřítomnost rukou na volantu

Varovné kontrolky nezapnutých bezpečnostních pásů

Varovné kontrolky nezapnutých bezpečnostních pásů