Arkana

Podívejte se na videoklipy o vašem vozidle

AUTOMATICKÁ KARTA RENAULT

AUTOMATICKÁ KARTA RENAULT

AUTOMATICKÁ KARTA RENAULT

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
PŘIZPŮSOBENÍ NASTAVENÍ VOZIDLA

PŘIZPŮSOBENÍ NASTAVENÍ VOZIDLA

PŘIZPŮSOBENÍ NASTAVENÍ VOZIDLA

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
PŘIZPŮSOBENÍ DIGITÁLNÍ PALUBNÍ DESKY

PŘIZPŮSOBENÍ DIGITÁLNÍ PALUBNÍ DESKY

PŘIZPŮSOBENÍ DIGITÁLNÍ PALUBNÍ DESKY

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
AUTOMATICKÁ KLIMATIZACE

AUTOMATICKÁ KLIMATIZACE

AUTOMATICKÁ KLIMATIZACE

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
RŮZNÉ REŽIMY MULTI-SENSE

RŮZNÉ REŽIMY MULTI-SENSE

RŮZNÉ REŽIMY MULTI-SENSE

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
NASTAVITELNÉ SPOJENÉ SEDADLO

NASTAVITELNÉ SPOJENÉ SEDADLO

NASTAVITELNÉ SPOJENÉ SEDADLO

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
INDUKČNÍ NABÍJENÍ CHYTRÉHO TELEFONU

INDUKČNÍ NABÍJENÍ CHYTRÉHO TELEFONU

INDUKČNÍ NABÍJENÍ CHYTRÉHO TELEFONU

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
ASISTENČNÍ SLUŽBA: NOUZOVÉ VOLÁNÍ

ASISTENČNÍ SLUŽBA: NOUZOVÉ VOLÁNÍ

ASISTENČNÍ SLUŽBA: NOUZOVÉ VOLÁNÍ

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
SEZNÁMENÍ SE SYSTÉMEM STOP A START

SEZNÁMENÍ SE SYSTÉMEM STOP A START

SEZNÁMENÍ SE SYSTÉMEM STOP A START

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
OMEZOVAČE RYCHLOSTI

OMEZOVAČE RYCHLOSTI

OMEZOVAČE RYCHLOSTI

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
TEMPOMATU

TEMPOMATU

TEMPOMATU

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
AUTOADAPTAČNÍ REGULÁTOR RYCHLOSTI STOP & GO

AUTOADAPTAČNÍ REGULÁTOR RYCHLOSTI STOP & GO

AUTOADAPTAČNÍ REGULÁTOR RYCHLOSTI STOP & GO

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
UPOZORNĚNÍ NA PŘEKROČENÍ RYCHLOSTI

UPOZORNĚNÍ NA PŘEKROČENÍ RYCHLOSTI

UPOZORNĚNÍ NA PŘEKROČENÍ RYCHLOSTI

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
SYSTÉM VÝSTRAHY MRTVÉHO ÚHLU

SYSTÉM VÝSTRAHY MRTVÉHO ÚHLU

SYSTÉM VÝSTRAHY MRTVÉHO ÚHLU

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
AUTOMATICKÉ PŘEPÍNÁNÍ DÁLKOVÝCH A TLUMENÝCH SVĚTEL

AUTOMATICKÉ PŘEPÍNÁNÍ DÁLKOVÝCH A TLUMENÝCH SVĚTEL

AUTOMATICKÉ PŘEPÍNÁNÍ DÁLKOVÝCH A TLUMENÝCH SVĚTEL

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
ASISTENČNÍ SYSTÉM JÍZDY PO DÁLNICI A V DOPRAVNÍ ZÁCPĚ

ASISTENČNÍ SYSTÉM JÍZDY PO DÁLNICI A V DOPRAVNÍ ZÁCPĚ

ASISTENČNÍ SYSTÉM JÍZDY PO DÁLNICI A V DOPRAVNÍ ZÁCPĚ

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
ASISTENT UDRŽENÍ V JÍZDNÍM PRUHU

ASISTENT UDRŽENÍ V JÍZDNÍM PRUHU

ASISTENT UDRŽENÍ V JÍZDNÍM PRUHU

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
UPOZORNĚNÍ NA OPUŠTĚNÍ JÍZDNÍHO PRUHU

UPOZORNĚNÍ NA OPUŠTĚNÍ JÍZDNÍHO PRUHU

UPOZORNĚNÍ NA OPUŠTĚNÍ JÍZDNÍHO PRUHU

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
UPOZORNĚNÍ NA BEZPEČNOU VZDÁLENOST

UPOZORNĚNÍ NA BEZPEČNOU VZDÁLENOST

UPOZORNĚNÍ NA BEZPEČNOU VZDÁLENOST

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
AKTIVNÍ NOUZOVÉ BRZDĚNÍ

AKTIVNÍ NOUZOVÉ BRZDĚNÍ

AKTIVNÍ NOUZOVÉ BRZDĚNÍ

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
POUŽÍVÁNÍ ZADNÍ KAMERY

POUŽÍVÁNÍ ZADNÍ KAMERY

POUŽÍVÁNÍ ZADNÍ KAMERY

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
POUŽÍVÁNÍ SYSTÉMU EASY PARK ASSIST

POUŽÍVÁNÍ SYSTÉMU EASY PARK ASSIST

POUŽÍVÁNÍ SYSTÉMU EASY PARK ASSIST

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
PŘEDNÍ/ZADNÍ/BOČNÍ PARKOVACÍ ASISTENT

PŘEDNÍ/ZADNÍ/BOČNÍ PARKOVACÍ ASISTENT

PŘEDNÍ/ZADNÍ/BOČNÍ PARKOVACÍ ASISTENT

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
VÝSTRAHA PŘI OPOUŠTĚNÍ PARKOVACÍHO MÍSTA

VÝSTRAHA PŘI OPOUŠTĚNÍ PARKOVACÍHO MÍSTA

VÝSTRAHA PŘI OPOUŠTĚNÍ PARKOVACÍHO MÍSTA

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
AUTOMATICKÁ PARKOVACÍ BRZDA A FUNKCE AUTOHOLD

AUTOMATICKÁ PARKOVACÍ BRZDA A FUNKCE AUTOHOLD

AUTOMATICKÁ PARKOVACÍ BRZDA A FUNKCE AUTOHOLD

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
SYSTÉM SLEDOVÁNÍ TLAKU V PNEUMATIKÁCH

SYSTÉM SLEDOVÁNÍ TLAKU V PNEUMATIKÁCH

SYSTÉM SLEDOVÁNÍ TLAKU V PNEUMATIKÁCH

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
SEZNÁMENÍ S EKOLOGICKOU JÍZDOU (REŽIM ECO)

SEZNÁMENÍ S EKOLOGICKOU JÍZDOU (REŽIM ECO)

SEZNÁMENÍ S EKOLOGICKOU JÍZDOU (REŽIM ECO)

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
E-TECH - PŘÍSTROJOVÁ DESKA HYBRIDNÍHO VOZU

E-TECH - PŘÍSTROJOVÁ DESKA HYBRIDNÍHO VOZU

E-TECH - PŘÍSTROJOVÁ DESKA HYBRIDNÍHO VOZU

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
E-TECH - PŘEVODOVKA A REŽIM B

E-TECH - PŘEVODOVKA A REŽIM B

E-TECH - PŘEVODOVKA A REŽIM B

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
E-TECH - KONTROLY KAPALIN

E-TECH - KONTROLY KAPALIN

E-TECH - KONTROLY KAPALIN

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
E-TECH - MULTI-SENSE A TLAČÍTKO EV

E-TECH - MULTI-SENSE A TLAČÍTKO EV

E-TECH - MULTI-SENSE A TLAČÍTKO EV

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
UPEVNĚNÍ REZERVNÍHO KOLA

UPEVNĚNÍ REZERVNÍHO KOLA

UPEVNĚNÍ REZERVNÍHO KOLA

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
POUŽITÍ SOUPRAVY K HUŠTĚNÍ PNEUMATIK

POUŽITÍ SOUPRAVY K HUŠTĚNÍ PNEUMATIK

POUŽITÍ SOUPRAVY K HUŠTĚNÍ PNEUMATIK

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
KONTROLA HLADINY KAPALIN

KONTROLA HLADINY KAPALIN

KONTROLA HLADINY KAPALIN

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Seznamte se s významem varovných kontrolek ve vozidle

Kontrolka obrysových světel
Kontrolka dálkových světel
Kontrolka tlumených světel
Kontrolka zadních mlhových světel
Kontrolka automatických dálkových světel
Kontrolka levých směrových světel
Kontrolka pravých směrových světel
Kontrolka
     airbag
Kontrolka nutnosti okamžitého zastavení
Kontrolka závady na brzdovém okruhu
Kontrolka dobíjení akumulátoru
Kontrolka tlaku oleje
Varovná kontrolka posilovače řízení
Varování systému „
     AUTOHOLD
     “
Výstražná kontrolka
Výstražná kontrolka
Varovná kontrolka zatažení ruční brzdy nebo automatické parkovací brzdy
Kontrolka změny rychlosti
Výstražná kontrolka dynamické kontroly stability 
     (ESC)
      a protiprokluzového systému
Výstražná kontrolka nedostupnosti dynamické kontroly stability 
     (ESC)
      a protiprokluzového systému
Kontrolka otevření dveří
Kontrolka protiblokovacího systému
Kontrolka systému částicového filtru
Upozornění na pokles tlaku v pneumatikách
Kontrolka systému odstraňování emisí
Výstraha minimální hladiny paliva
Kontrolka režimu 
     ECO
Kontrolka volnoběhu
Kontrolka teploty chladicí kapaliny
Kontrolky omezovače rychlosti
Kontrolky regulátoru rychlosti
Kontrolky adaptivní regulace rychlosti Stop and Go
Kontrolka pohotovostního režimu motoru
Kontrolka nedostupnosti pohotovostního režimu motoru
Kontrolka nohy na brzdovém pedálu
Kontrolka asistovaného parkování
Kontrolka signalizující překročení rychlosti
Kontrolka systému upozornění na vyjetí z jízdního pruhu
Varovná kontrolka systému asistenta jízdního pruhu
(V závislosti na vozidle) Kontrolka selhání nebo nedostupnosti aktivního nouzového brzdění
(V závislosti na vozidle) Kontrolka selhání nebo nedostupnosti aktivního nouzového brzdění
Kontrolka signalizuje nepřítomnost rukou na volantu
Airbag spolujezdce – Airbag ON
Airbag spolujezdce – Airbag OFF
Varovné kontrolky nezapnutých bezpečnostních pásů

Kontrolka obrysových světel

Kontrolka dálkových světel

Kontrolka tlumených světel

Kontrolka zadních mlhových světel

Kontrolka automatických dálkových světel

Kontrolka levých směrových světel

Kontrolka pravých směrových světel

Kontrolka airbag

Rozsvítí se při zapnutí zapalování nebo při spuštění motoru a poté po několika sekundách zhasne.

Pokud se kontrolka při zapnutí zapalování nerozsvítí nebo se rozsvítí při běžícím motoru, signalizuje poruchu v systému.

Obraťte se co nejdříve na autorizovaný servis.

Kontrolka nutnosti okamžitého zastavení

Rozsvítí se při zapnutí zapalování nebo při spuštění motoru a zhasne, jakmile se rozběhne motor. Rozsvítí se společně s dalšími kontrolkami a/nebo zprávou a je doprovázena pípnutím.

Signalizuje Vám v zájmu Vaší vlastní bezpečnosti nutnost okamžitě a bezpodmínečně zastavit v souladu s dopravními podmínkami. Vypněte motor a nespouštějte jej znovu.

Kontaktujte značkový servis.

Kontrolka závady na brzdovém okruhu

Rozsvítí se při zapnutí zapalování nebo při spuštění motoru a poté po několika sekundách zhasne.

Pokud se rozsvítí při brzdění společně s kontrolkou ® a zazněním pípnutí, signalizuje nízkou hladinu v okruzích nebo poruchu na brzdovém systému.

Zastavte v souladu s dopravními podmínkami a obraťte se na autorizovaný servis.

Kontrolka dobíjení akumulátoru

Rozsvítí se při zapnutí zapalování nebo při spuštění motoru a poté po několika sekundách zhasne.

Pokud se rozsvítí během jízdy společně s kontrolkou ® a zároveň se ozve zvukový signál, indikuje příliš vysoké nebo nízké napětí elektrického obvodu.

Zastavte a kontaktujte značkový servis.

Kontrolka tlaku oleje

Rozsvítí se při zapnutí zapalování nebo při spuštění motoru a poté po několika sekundách zhasne.

Pokud se rozsvítí během jízdy společně s kontrolkou ® a zazní zvukový signál, ihned zastavte vozidlo a vypněte zapalování.

Zkontrolujte hladinu oleje. Pokud je hladina normální, rozsvícená kontrolka souvisí s něčím jiným.

Kontaktujte značkový servis.

Varovná kontrolka posilovače řízení

Rozsvítí se při zapnutí zapalování nebo při spuštění motoru a poté po několika sekundách zhasne.

Pokud se rozsvítí během jízdy společně s kontrolkou ®, indikuje poruchu systému.

Kontaktujte značkový servis.

Varování systému „ AUTOHOLD “

Výstražná kontrolka

Rozsvítí se při zapnutí zapalování nebo při spuštění motoru a zhasne, jakmile se rozběhne motor. Může se rozsvítit společně s dalšími kontrolkami a/nebo zprávami na přístrojové desce.

Vyžaduje co nejrychlejší návštěvu zástupce značky a opatrnou jízdu. Při nedodržení tohoto doporučení může dojít k poškození vozidla.

Výstražná kontrolka

Pokud se během jízdy objeví v červené a je doprovázena varovnou kontrolkou ®, musíte pro svoji bezpečnost zastavit, jakmile to podmínky provozu dovolí. Vypněte motor a znovu jej nespouštějte. Kontaktujte značkový servis. Pokud se během jízdy zobrazí žlutě a je doprovázena © výstražnou kontrolku, navštivte co nejdříve autorizovaného prodejce. Mezitím jezděte opatrně. Při nedodržení tohoto doporučení může dojít k poškození vozidla

Varovná kontrolka zatažení ruční brzdy nebo automatické parkovací brzdy

Kontrolka změny rychlosti

Při rozsvícení se doporučuje zařadit vyšší (šipka nahoru) nebo nižší rychlostní stupeň (šipka dolů). DOPORUČENÍ STYLU JÍZDY, JÍZDA ECO

Výstražná kontrolka dynamické kontroly stability (ESC) a protiprokluzového systému

Rozsvítí se při zapnutí zapalování nebo při spuštění motoru a poté po několika sekundách zhasne.

Varovná kontrolka se může rozsvítit v několika případech. ZAŘÍZENÍ PRO KOREKCI A ASISTENCI ŘÍZENÍ

Výstražná kontrolka nedostupnosti dynamické kontroly stability (ESC) a protiprokluzového systému

Kontrolka otevření dveří

Kontrolka protiblokovacího systému

Rozsvítí se při zapnutí zapalování nebo při spuštění motoru a poté po několika sekundách zhasne.

Pokud se rozsvítí během jízdy, signalizuje poruchu protiblokovacího systému.

Brzdění je pak zajišťováno stejně jako u vozidla bez systému ABS. obraťte se urychleně na značkový servis.

Kontrolka systému částicového filtru

Upozornění na pokles tlaku v pneumatikách

Kontrolka systému odstraňování emisí

U vozidel, která jsou jím vybavena, se tato kontrolka rozsvítí při spuštění motoru a, v závislosti na typu vozidla, při vypnutém zapalování, pokud je motor v pohotovostním režimu. FUNKCE STOP AND START Následně zhasne.

–Pokud nezhasne, kontaktujte co nejdříve autorizovaný servis.

–Pokud bliká, snižte otáčky motoru, dokud blikání neustane. Obraťte se co nejdříve na autorizovaný servis. DOPORUČENÍ PRO ÚDRŽBU A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ

Výstraha minimální hladiny paliva

Rozsvítí se oranžově při zapnutí zapalování nebo při spuštění motoru a poté po několika sekundách zhasne.

Pokud se kontrolka za jízdy rozsvítí oranžově a zazní zvukový signál, co nejdříve doplňte palivo. Zbývá vám palivo na ujetí ještě cca 50 km.

Kontrolka režimu ECO

Rozsvítí se při aktivním režimu ECO. DOPORUČENÍ STYLU JÍZDY, JÍZDA ECO

Kontrolka volnoběhu

Je osvětlena v režimu ECO (resp. režimu My Sense v závislosti na vozidle), když je v uživatelském nastavení aktivován parametr „Volnoběh v režimu ECO“ (ON). MENU INDIVIDUÁLNÍHO NASTAVENÍ VOZIDLA

Tato kontrolka se rozsvítí při aktivaci funkce:

–šedivě, když vozidlo není v režimu volnoběhu;

–zeleně nebo, v závislosti na typu vozidla, když je vozidlo v režimu volnoběhu (automatický neutrál).

Poznámka: u vozidel vybavených režimy Multi-Sense se aktivace/deaktivace provádí podle typu vozidla nakonfigurováním jednotlivých režimů My Sense nebo režimu Eco. MULTI-SENSE

Kontrolka teploty chladicí kapaliny

Rozsvítí se modře, když zapnete zapalování nebo nastartujete motor (v závislosti na vozidle).

Pokud se rozsvítí červeně, zastavte vozidlo a nechte běžet motor ve volnoběhu jednu nebo dvě minuty.

Teplota by měla klesnout a kontrolka znovu svítit modře. Pokud neklesne, zastavte motor. Počkejte, dokud nevychladne, a zkontrolujte hladinu chladicí kapaliny.

Kontaktujte značkový servis.

Kontrolky omezovače rychlosti

Kontrolky regulátoru rychlosti

Kontrolky adaptivní regulace rychlosti Stop and Go

Kontrolka pohotovostního režimu motoru

Kontrolka nedostupnosti pohotovostního režimu motoru

Kontrolka nohy na brzdovém pedálu

Rozsvítí se, pokud je vyžadováno stisknutí brzdového pedálu. AUTOMATICKÁ PŘEVODOVKA, RUČNÍ PÁKA

Kontrolka asistovaného parkování

Kontrolka signalizující překročení rychlosti

Kontrolka systému upozornění na vyjetí z jízdního pruhu

Varovná kontrolka systému asistenta jízdního pruhu

(V závislosti na vozidle) Kontrolka selhání nebo nedostupnosti aktivního nouzového brzdění

(V závislosti na vozidle) Kontrolka selhání nebo nedostupnosti aktivního nouzového brzdění

Kontrolka signalizuje nepřítomnost rukou na volantu

Varovné kontrolky nezapnutých bezpečnostních pásů