Zpět na seznam

FUNKCE STOP AND START

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Tento systém umožňuje snížit spotřebu paliva a množství výfukových plynů způsobujících skleníkový efekt. Po rozjetí vozidla se systém automaticky aktivuje. Když vozidlo zastaví nebo když se pohybuje pomalou rychlostí (dopravní zácpa, světelná křižovatka atd.), systém za jízdy, v závislosti na vozidle, zastaví motor (přepnutí do pohotovostního režimu)

Podmínky pro uvedení do pohotovostního režimu

Vozidlo před posledním zastavením jelo;

- převodovka je v poloze D, M nebo N;

a

- pedál brzdy je sešlápnutý (dostatečně silně);

V závislosti na vozidle platí, že když kontrolka zasvítí a objeví se zpráva „Sešlápnout pedál brzdy“ panelu nástrojů, toto znamená, že není brzdný pedál dostatečně stisknut.

a

- pedál akcelerace není sešlápnutý;

a

- pokud je rychlost vozidla nulová po dobu přibližně jedné sekundy nebo (v závislosti na vozidle) pokud je rychlost vozidla nižší než přibližně 5 km/h.

Motor zůstává v pohotovostním režimu, pokud je převodovka v poloze P anebo v poloze N se zataženou parkovací brzdou, brzdový pedál je uvolněný.

Kontrolka na přístrojové desce se rozsvítí a upozorní Vás na pohotovostní režim motoru.

Vybavení vozidla zůstává během pohotovostního režimu motoru plně funkční.

Přepne-li se motor do pohotovostního režimu, posilovač řízení nemusí fungovat.

V takovém případě začne opět fungovat, jakmile se motor přepne z pohotovostního režimu nebo rychlost vozidla překročí přibližně 1 km/h (z kopce, na svahu atd.).

Když je motor v pohotovostním režimu, nezatáhne se automatická parkovací brzda automaticky (podle typu vozidla).

Neuvádějte vozidlo do pohybu, pokud je motor ve volnoběhu (na přístrojové desce se rozsvítí kontrolka ).

Než vystoupíte z vozidla, MUSÍ být motor vypnutý (nikoliv v pohotovostním režimu) SPUŠTĚNÍ, ZASTAVENÍ MOTORU: vozidlo s klíčem SPUŠTĚNÍ, ZASTAVENÍ MOTORU: vozidlo s kartou.

Zabránění uvedení motoru do pohotovostního režimu

V určitých situacích, jako například uprostřed křižovatky, lze při aktivovaném systému nechat motor v běhu, aby bylo možné rychle vyjet.

Udržte vozidlo stojící mírně stlačeným brzdovým pedálem.

Ukončení pohotovostního režimu motoru

- při otevření dveří řidiče;

nebo

- když není bezpečnostní pás řidiče zapnutý;

- pedál brzdy je nesešlápnutý, převodovka v poloze D nebo M;

nebo

- pedál brzdy není sešlápnutý, převodovka je v poloze N a ruční brzda není zatažená;

nebo

- Parkovací brzda je zatažená, převodovka je v poloze P nebo v poloze N a parkovací brzda je zatažená;

nebo

- Převodovka je v poloze R;

nebo

- Pedál akcelerace je sešlápnutý;

nebo

- v ručním režimu jsou aktivní páčky řazení.

K doplnění paliva je třeba motor zastavit (a nepřepínat do pohotovostního režimu): motor je NUTNÉ zastavit SPUŠTĚNÍ, ZASTAVENÍ MOTORU: vozidlo s klíčem SPUŠTĚNÍ, ZASTAVENÍ MOTORU: vozidlo s kartou.

„AUTOHOLD“ funkce aktivována FUNKCE „AUTOHOLD“, brzdový pedál je možné uvolnit zachovat pohotovostní režim motoru.

Pro opuštění pohotovostního režimu motoru s uvolněným brzdovým pedálem sešlápnete pedál akcelerace.

Podmínky pro neuvedení motoru do pohotovostního režimu

Některé podmínky nedovolují systému uvést motor do pohotovostního režimu, na příklad:

- dveře u řidiče nejsou zavřené;

- bezpečnostní pás řidiče není zapnutý;

- zpětný chod byl zařazen;

- kapota motoru není zavřená;

- venkovní teplota je příliš nízká nebo vysoká;

- akumulátor není dostatečně nabitý;

- rozdíl mezi vnitřní teplotou ve vozidle a nastavenou hodnotou teploty automatické klimatizace je příliš velký;

- parkovací asistent je právě aktivní;

- nadmořská výška je příliš vysoká;

- Sklon je příliš prudký pro vozidla vybavená automatickou převodovkou;

- je aktivována funkce „Dobrý výhled“ AUTOMATICKÁ KLIMATIZACE;

- teplota motoru není dostatečná;

- systém odstraňování emisí se regeneruje;

-...

U některých typů vozidla kontrolka na přístrojové desce nesvítí. To znamená, že motor nemůže přejít do pohotovostního stavu.

Na přístrojové desce se může zobrazit kontrolka spolu se zprávou:

- „Optimalizace dobíjení aku.“ k upřednostnění nabíjení akumulátoru;

- „Priorita tepelné pohody ve voze“ k upřednostnění klimatizace;

- s „Upřednostnění běžícího motoru“ k upřednostnění činnosti motoru.

Deaktivujte funkci Stop and Start při jakémkoliv zásahu do motorového prostoru.

Zvláštnosti automatického opětovného spouštění motoru

Za určitých podmínek může motor bez zásahu řidiče znovu nastartovat kvůli zajištění vaší bezpečnosti a vašeho pohodlí.

K tomu může dojít, když:

- venkovní teplota je příliš nízká nebo vysoká;

- je aktivována funkce „Dobrý výhled“ AUTOMATICKÁ KLIMATIZACE;

- akumulátor není dostatečně nabitý;

- rychlost vozidla je vyšší než 5 km/h (jízda z kopce atd.);

- opakované sešlápnutí pedálu brzdy nebo nutnost fungování brzdného systému;

-...

V závislosti na vozidle: kontrolka na přístrojové desce rozsvícením upozorní na automatické restartování motoru.

V závislosti na vozidle je rozsvícení kontrolky doprovázeno zprávou na přístrojové desce:

- „Optimalizace dobíjení aku.“ k upřednostnění nabíjení akumulátoru;

- „Priorita tepelné pohody ve voze“ k upřednostnění klimatizace;

- s „Upřednostnění běžícího motoru“ k upřednostnění činnosti motoru.

Než vystoupíte z vozidla, MUSÍ být motor vypnutý (nikoliv v pohotovostním režimu) SPUŠTĚNÍ, ZASTAVENÍ MOTORU: vozidlo s klíčem SPUŠTĚNÍ, ZASTAVENÍ MOTORU: vozidlo s kartou.

Deaktivace, aktivace funkce

Stisknutím tlačítka 1 funkci deaktivujete. Na přístrojové desce se objeví zpráva „Stop & Start neaktivní“ a rozsvítí se kontrolka zapalování 1.

Dalším stisknutím se systém znovu aktivuje. Na přístrojové desce se zobrazí zpráva „Stop & Start aktivní“ a spínač 1 zmizí.

Systém se automaticky znovu aktivuje při každém nastartování vozidla pomocí tlačítka Start SPUŠTĚNÍ, ZASTAVENÍ MOTORU: vozidlo s klíčem SPUŠTĚNÍ, ZASTAVENÍ MOTORU: vozidlo s kartou.

Provozní závady

Když se na přístrojové desce objeví zpráva „Zkontrolovat Stop & Start“ spolu s rozsvícením spínače 1, znamená to, že je systém deaktivován.

Obraťte se na značkový servis.

Zvláštnost: pokud je motor v pohotovostním režimu, stisknutím spínače 1 se automaticky znovu nastartuje.

SEZNÁMENÍ SE SYSTÉMEM STOP A START