MENU INDIVIDUÁLNÍHO NASTAVENÍ VOZIDLA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Tato funkce umožňuje, podle vybavení vozidla, aktivovat/deaktivovat a nastavovat některé funkce vozidla.

Vozidla vybavená multimediální obrazovkou 1

Přístup do menu nastavení

Informace o přístupu k nastavením naleznete v uživatelské příručce multimediálního zařízení.

Volba nastavení

Vyberte menu a pak funkci, kterou chcete upravit (zobrazení závisí na vybavení vozidla a zemi):

a) “Řízení”:

- Ukazatel hlasitosti;

- Volnoběh v režimu ECO.

b) “PŘÍSTUP”:

- Odemčení pouze dveří řidiče;

- Zamykání dveří za jízdy;

- Otevření/zavření v automatickém režimu;

- Dálkové zamykání dveří/odemknutí při přiblížení;

- Tichý režim;

- Automatické zamykání.

c) “Světlo / stírač”:

- Stírání v opačném pořadí;

- Automatické přední stírání;

- Stírání po ostřikování.

d) “Vítejte”:

- Venkovní uvítání;

- Automatické sklápění zpětných zrcátek;

- Uvítání v interiéru;

- Automatický režim stropního osvětlení;

Dle funkce vyberte:

- K aktivaci nebo deaktivaci „ON“ nebo „OFF“,

nebo

- doba pro nastavení času, po který jsou světla rozsvícena (např. pro funkci „Doprovodné vnější osvětlení“).

Více informací naleznete v uživatelské příručce multimediálního zařízení.

Z bezpečnostních důvodů tato nastavení provádějte u stojícího vozidla.

Vozidla bez multimediální obrazovky

Přístup do menu nastavení na displeji 2

Ve stojícím vozidle stiskněte přepínač 3 tolikrát, kolikrát je to k otevření karty „Vozidlo“ nutné. Několikrát stiskněte přepínač 4 nebo 5 pro přístup do nabídky „Nastavení“ a pak potvrďte stisknutím tlačítka 6 „OK“.

Volba nastavení

Pomocí ovladače 4 nebo 5 vyberte funkci, kterou chcete upravit, a stisknutím tlačítka 6 „OK“ volbu potvrďte (zobrazení se může lišit podle vybavení vozidla a země):

a) “PALUBNÍ DESKA”:

- Jazyk;

- Jednotka;

- Styl;

- Barva.

b) “VOZIDLO”:

- Stírání zadního skla při couvání;

- Automatické stírání čelního skla;

- Funkce dodatečného setření předního/zadního okna;

- Volnoběh v režimu ECO;

- Vnější uvítání.

c) “PARK. ASISTENT”:

- Hlasitost pípání.

d) “POMOC PŘI ŘÍZENÍ”:

- Citlivost systému vyjetí z jízdního pruhu;

- Vibrace systému vyjetí z jízdního pruhu;

- Citlivost jízdy v pruhu;

- upozornění na mrtvý úhel;

- Aktivní brzdění;

- Upozornění na překročení rychlosti;

- Upozornění na bezpečnou vzdálenost.

e) “OSVĚTLENÍ”:

- Automatický režim stropního svítidla.

f) “PŘÍSTUP”:

- Zamykání dveří za jízdy;

- Otevření/zavření v automatickém režimu;

- Odemknout pouze dveře řidiče;

- Automatické opětovné zamykání;

- Tiché zamknutí;

- Automatické otevírání/zavírání;

- Automatické sklápění zpětných zrcátek.

g) “RESET”.

= funkce aktivována

< funkce deaktivována

Po výběru řádku můžete funkci upravit stiskem spínače 6 „OK“.

Pokud zvolíte jednu z možností „PARK. ASISTENT“, pak „HLASITOST“ nebo „PALUBNÍ DESKA“ a pak „JAZYK“, budete muset provést další výběr (hlasitost parkovacího asistenta nebo jazyk přístrojové desky). V takovém případě proveďte výběr a potvrďte stisknutím tlačítka „6 OK“, zvolená hodnota se zobrazí pomocí symbolu = před řádkem.

Pro odchod z nabídky stiskněte 4 nebo 5 pro přístup do nabídky „ZPĚT“ a volbu potvrďte stisknutím tlačítka 6 „OK“. Může být potřeba tuto operaci provést několikrát.

Menu osobní nastavení vozidla není možné použít za jízdy. Při rychlosti nad 20 km/h přejde displej přístrojové desky automaticky zpět do režimu palubního počítače.