DISPLEJE A UKAZATELE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Přístrojová deska A

Osvětlení se zapne při zapnutí zapalování. Rozsvícení některých kontrolek je doprovázeno zprávou.

U některých vozidel si přístrojovou desku můžete uživatelsky upravit nastavením obsahu a různých barev podle vlastní volby.

U vozidel vybavených multimediální obrazovkou si otevřete uživatelskou příručku daného vybavení.

U vozidel bez multimediální obrazovky MENU INDIVIDUÁLNÍHO NASTAVENÍ VOZIDLA.

Tachometr 1

V závislosti na zvoleném stylu se zobrazení liší.

Otáčkoměr 2

(stupnice ×1000)

Zobrazí se různým způsobem podle uživatelského nastavení přístrojové desky. V závislosti na zvoleném stylu se nemusí zobrazit.

Zvukový signál překročení nastavené rychlosti

V závislosti na typu vozidla a zemi se zobrazí kontrolka a zazní zvukový signál. Tento zvukový signál se ozve, jakmile jede vozidlo rychlostí nad 120 km/h. Kontrolka zůstává svítit, dokud vozidlo jede rychlostí nad 120 km/h.

Ukazatel stylu jízdy 3 DOPORUČENÍ STYLU JÍZDY, JÍZDA ECO

Počitadlo celkové ujeté dráhy 4 PALUBNÍ POČÍTAČ: jízdní parametry

Palubní počítač 5 PALUBNÍ POČÍTAČ: obecné údaje

Předpokládaný dojezd se zbývajícím palivem 6

Hodnota je zobrazena po ujetí 400 metrů. PALUBNÍ POČÍTAČ: jízdní parametry.

Palubní počítač a multimediální informace 7

V závislosti na vozidle můžete zobrazit informace z multimediální obrazovky (kompas, telefon, navigace atd.) nebo informace z palubního počítače.

Více informací naleznete v uživatelské příručce multimediálního zařízení.

Ukazatel teploty chladicí kapaliny 9

Při normálním provozu musí být ručička 9 před oblastí 8.

Může se jí přiblížit při „intenzivním“ provozu.

Výstraha je signalizována až rozsvícením kontrolky ®, zobrazením zprávy na přístrojové desce a pípnutím.

Ukazatel hladiny paliva 10

Je-li hladina na minimu, začne oranžově blikat kontrolka M zabudovaná do ukazatele a současně zazní zvukový signál.

Rychle doplňte.

Přístrojová deska B

Osvětlení se zapne při zapnutí zapalování.

Rozsvícení některých kontrolek je doprovázeno zprávou.

U některých vozidel si přístrojovou desku můžete uživatelsky upravit nastavením obsahu a různých barev podle vlastní volby.

U vozidel vybavených multimediální obrazovkou si otevřete uživatelskou příručku daného vybavení.

U vozidel bez multimediální obrazovky MENU INDIVIDUÁLNÍHO NASTAVENÍ VOZIDLA.

Zvukový signál překročení nastavené rychlosti

V závislosti na typu vozidla a zemi se zobrazí kontrolka a zazní zvukový signál. Tento zvukový signál se ozve, jakmile jede vozidlo rychlostí nad 120 km/h. Kontrolka zůstává svítit, dokud vozidlo jede rychlostí nad 120 km/h.

Tachometr 11

V závislosti na zvoleném stylu se zobrazení liší.

Ukazatel stylu jízdy 12 DOPORUČENÍ STYLU JÍZDY, JÍZDA ECO.

Ukazatel teploty chladicí kapaliny 14

Při normálním provozu musí být ručička 14 před oblastí 13.

Může se jí přiblížit při „intenzivním“ provozu.

Výstraha je signalizována až rozsvícením kontrolky ®, zobrazením zprávy na přístrojové desce a pípnutím.

Otáčkoměr 15

(stupnice ×1000)

Zobrazí se různým způsobem podle uživatelského nastavení přístrojové desky. V závislosti na zvoleném stylu se nemusí zobrazit.

Je vybrán režim jízdy 16 MULTI-SENSE

Počitadlo celkové ujeté dráhy 17 PALUBNÍ POČÍTAČ: jízdní parametry

Oblast palubního počítače 18 PALUBNÍ POČÍTAČ: obecné údaje

Multimediální informace19

V závislosti na typu vozidla můžete zobrazit informace na obrazovce multimédií (kompas, telefon, navigace atd.).

Další informace naleznete v uživatelské příručce multimediálního zařízení.

Předpokládaný dojezd se zbývajícím palivem 20

Hodnota je zobrazena po ujetí 400 metrů PALUBNÍ POČÍTAČ: jízdní parametry.

Ukazatel hladiny paliva 21

Je-li hladina na minimu, rozsvítí se oranžová varovná kontrolka M integrovaná do indikátoru a současně zazní zvukový signál.

Rychle doplňte.

Směrová světla 22

Výstražná kontrolka 23 SVĚTELNÉ KONTROLKY

Kontrolka nedostatečného nahuštění pneumatik 24 UPOZORNĚNÍ NA POKLES TLAKU V PNEUMATIKÁCH

Kontrolka airbagu 25 DOPLŇKOVÉ PROSTŘEDKY K PŘEDNÍMU BEZPEČNOSTNÍMU PÁSU

Kontrolka nutnosti okamžitého zastavení 26 SVĚTELNÉ KONTROLKY

Výstražná kontrolka detekce nepřítomnosti rukou na volantu 27 ASISTENT PRO UDRŽOVÁNÍ VOZIDLA V JÍZDNÍM PRUHU ASISTENT PRO DÁLNICE A KOLONY

Výstražná kontrolka parkovací brzdy nebo elektronické parkovací brzdy 28 ŘADICÍ PÁKA, RUČNÍ BRZDA AUTOMATICKÁ PARKOVACÍ BRZDA

E-Tech Hybridní verze

Přístrojová deska B

Osvětlení se zapne při zapnutí zapalování.

Rozsvícení některých kontrolek je doprovázeno zprávou.

Zbývající úroveň nabití 230V trakčního akumulátoru 29

Nízká úroveň nabití trakčního akumulátoru

V případě extrémního používání vozidla při nízké rychlosti může úroveň nabití trakčního akumulátoru klesnout na nízkou úroveň.

Výstražná kontrolka 30 se zobrazí žlutě, aby vás upozornila.

Výkon elektrického motoru bude omezen, aby se zajistila správná funkce hybridního systému E-Tech, dokud nebude úroveň nabití akumulátoru dostatečná.

Zvolte plynulejší způsob jízdy nebo zastavte vozidlo (pokud je to možné), aniž byste vypnuli zapalování dřív, než se výstražná kontrolka 30 znovu rozsvítí modře.

Hranice bezprostředního zastavení

V případě extrémního a dlouhodobého používání vozidla (např. při tažení nebo za jízdy ve strmých terénních podmínkách) při rychlostech nižších než 10 km/h může úroveň nabití dosáhnout prahové hodnoty pro okamžité znehybnění vozidla.

Zazní zvukový signál a rozsvítí se červená výstražná kontrolka .

Pokud úroveň nabití nadále klesá, hodnota dojezdové vzdálenosti vozidla s elektrickým pohonem se již nebude zobrazovat.

Pokud to dopravní podmínky umožňují, zastavte vozidlo.

Nechte spalovací motor běžet, dokud nezhasnou výstražné kontrolky.

To je nutné pro dobití trakčního akumulátoru.

Kontrolka elektrického provozního režimu 31

Rozsvítí se, když je pohyb vozidla poháněn pouze trakčním akumulátorem.

Zpráva, která upozorňuje na připravenost vozidla k jízdě 32

Při zapnutí zapalování se zobrazí zpráva READY, která zmizí, když rychlost vozidla překročí 5 km/h.

Tachometr 33

V závislosti na zvoleném stylu se zobrazení liší.

Ukazatel toku energie 34 HYBRIDNÍ SYSTÉM VOZIDEL E-TECH: provoz

Ekonometr 35 DOPORUČENÍ STYLU JÍZDY, JÍZDA ECO

Je vybrán režim jízdy 36 MULTI-SENSE

Oblast palubního počítače nebo oblast multimediálních informací 37

Předpokládaný dojezd se zbývajícím palivem 38

Hodnota je zobrazena po ujetí 400 metrů PALUBNÍ POČÍTAČ: jízdní parametry.

Ukazatel hladiny paliva 39

Je-li hladina na minimu, začne oranžově blikat kontrolka M zabudovaná do ukazatele a současně zazní zvukový signál.

Naplňte palivovou nádrž co nejdříve, bez ohledu na zbývající úroveň nabití trakčního akumulátoru.

Pokud vozidlo zcela vyčerpá palivo, doplňte do nádrže alespoň 8 litrů paliva.

Jinak nebude hybridní režim k dispozici.

Zobrazení teploty spalovacího motoru 41

Stisknutím spínače 43 přejděte do nabídky „Vozidlo“ 40, poté stiskněte spínač 3 nebo 4, dokud se nezobrazí 41.

Výstraha minimální hladiny oleje v motoru

Při spouštění motoru vás ukazatel na palubním desce upozorní jakmile je dosažena minimální hladina oleje. HLADINA OLEJE V MOTORU: všeobecně.

Při první výstraze ji můžete odstranit stisknutím spínače 42OK“.

Následující výstrahy automaticky zmizí během cca 30 sekund.

Přístrojová deska pracující v mílích

(možnost přepnout na km/h)

Vozidla bez multimediální obrazovky

- Po vypnutí zapalování stiskněte spínač 43 tolikrát, kolikrát je třeba pro otevření nabídky „Nastavení“ 47;

- opakovaně stiskněte ovladač 44 nebo 45, aby se otevřela nabídka „Nastavení vozu“, a poté stiskněte spínač 42OK“;

- opakovaně stiskněte ovladač 44 nebo 45, aby se otevřela nabídka „PALUBNÍ DESKA“, a poté stiskněte spínač 42OK“;

- opakovaně stiskněte ovladač 44 nebo 45, aby se otevřela nabídka „Jednotka: km/h“ (nebo v případě potřeby „Jednotka: mph“), a poté stiskněte spínač 42OK“;

- stisknutím spínače 46 se vrátíte do předchozí nabídky.

Vozidla vybavená multimediální obrazovkou.

Informace o výběru jednotky naleznete v uživatelské příručce multimediálního systému.

Poznámka: V obou případech se po přerušení napájení z akumulátoru palubní počítač automaticky vrátí k původně používané jednotce.

Pro přechod na režim s předchozí měrnou jednotkou postupujte stejným způsobem.

Více informací naleznete v uživatelské příručce multimediálního zařízení.