DOPLŇKOVÉ PROSTŘEDKY K PŘEDNÍMU BEZPEČNOSTNÍMU PÁSU

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Podle vozidla mohou být tvořeny:

- předpínače navíječe bezpečnostního pásu;

- břišní předpínače;

- omezovače tlaku pásu na hrudník,

- airbags přední airbagy řidiče a spolujezdce.

Tyto systémy jsou určeny pro oddělené nebo společné působení v případě čelního nárazu.

Podle intenzity nárazu může systém spustit:

- blokování bezpečnostního pásu,

- předpínačem navíječe bezpečnostního pásu (který se spouští pro upravení vůle pásu);

- předpínače břišního pásu, aby byl řidič řádně přitisknutý k sedadlu;

- přední airbag.

Předpínače

Předpínače slouží k přitisknutí pásu proti tělu, aby byla sedící osoba přitisknuta na sedadlo, a tak zvýšen účinek pásu.

Při zapnutém zapalování při silném nárazu čelního typu a podle intenzity nárazu může systém spustit:

- předpínač navíječe bezpečnostního pásu 1, který ihned přitáhne pás zpět,

- předpínač navíječe břišního pásu 2 na předních sedadlech.

- Po nehodě nechte zkontrolovat celou sestavu zádržných prostředků.

- Jakýkoliv zásah na celém systému (předpínačů, airbags, řídicích jednotek a kabeláže) nebo opětovné použití na jiném vozidle, i stejném, je přísně zakázáno.

- Aby se zabránilo jakémukoli nežádoucímu spuštění, které by mohlo způsobit škody, je k zásahům na airbagsu oprávněn pouze kvalifikovaný personál značkového servisu.

- Kontrola elektrických charakteristik rozněcovače může být prováděna pouze speciálně vyškolenými pracovníky za použití vhodného materiálu.

- Před vyřazením vozidla z provozu se obraťte na značkový servis kvůli odstranění plynového generátoru předpínačů a airbags.

Omezovač síly

Při určité úrovni intenzity čelního nárazu se tento mechanismus spustí, aby na únosnou míru omezil tlak bezpečnostního pásu na tělo.

Airbags řidiče a spolujezdce vpředu

Jsou instalovány u předních míst na straně řidiče a spolujezdce.

Symbol v dolní části předního skla znamená, že je tato výbava je k dispozici (v závislosti na typu vozidla).

Každý systém airbag se skládá z:

- airbag a vyvíječe plynu, které jsou instalovány na volantu (pro řidiče) a v palubní desce (pro spolujezdce),

- ze skříňky elektroniky pro sledování systému řídicího elektrický rozněcovač vyvíječe plynu,

- z oddělených snímačů,

- ze samostatné kontrolky å na přístrojové desce.

Systém airbag využívá pyrotechnický princip. To vysvětluje, proč se při nafukování airbagu vyvíjí teplo, uvolňuje kouř (což není známka propukajícího požáru) a ozve se detonace. Nafouknutí airbag, které musí být okamžité, může způsobit zranění na povrchu kůže nebo jiné nepříjemnosti.

Funkce

Systém je aktivován pouze při zapnutém zapalování.

Při prudkém nárazu se airbagsy rychle nafouknou. Tak se může utlumit náraz řidičova hrudníku nebo hlavy do volantu a u spolujezdce náraz do palubní desky. Po nárazu se ihned vyfouknou, aby nepřekážely v  opuštění vozidla.

Provozní závady

å Tato kontrolka se rozsvítí při nastartování motoru a po přibližně třech sekundách zhasne.

Pokud se kontrolka při zapnutí zapalování nerozsvítí nebo pokud zůstává rozsvícena, signalizuje poruchu systému.

Kontaktujte co nejdříve značkový servis.

Jakékoli prodlení by mohlo vést ke ztrátě účinnosti systému.

V následujících případech se aktivují předpínače nebo airbags.

Při čelním nárazu na pevný (nedeformovatelný) povrch rychlostí 25 km/h nebo větší.

Při čelním nárazu do jiného vozidla odpovídající nebo vyšší kategorie, je-li oblast nárazu 40 % nebo více a rychlost vozidel je 40 km/h nebo více.

Při bočním nárazu do dalšího vozidla odpovídající nebo vyšší kategorie, je-li rychlost nárazu 50 km/h nebo více.

Předpínače nebo airbags se mohou aktivovat v těchto situacích:

- náraz pod vozidlem, např. od chodníku;

- díry ve vozovce;

- pád nebo tvrdý dopad;

- kameny;

-...

V následujících příkladech hrozí, že se předpínače neboairbags nespustí:

- náraz zezadu, jakkoli intenzivní;

- převrácení vozidla;

-...

- boční náraz do přední nebo zadní části vozidla;

- čelní náraz pod přívěs nákladního vozidla;

- čelní náraz do ostrého objektu;

-...

Účelem všech následujících upozornění je zabránit překážkám v nafouknutí airbagu a předejít těžkým zraněním způsobeným vymrštěním při jeho otevření.

Upozornění vztahující se na airbag řidiče

- Neprovádějte žádné úpravy na volantu ani jeho vnitřním modulu.

- Jakékoliv zakrytí krytu airbagu je zakázáno.

- Ke krytu neupevňujte žádné předměty (sponky, logo, hodiny, držák telefonu apod.).

- Demontáž volantu je zakázána (nevztahuje se na kvalifikované pracovníky sítě značky).

- Při řízení neseďte příliš blízko volantu. Seďte tak, aby vaše ruce byly mírně pokrčené (viz odstavec „Nastavení sedadla řidiče”). BEZPEČNOSTNÍ PÁSY). Tím získáte dostatečný prostor pro správné nafouknutí a účinek vaku.

Upozornění týkající se airbag spolujezdce

- Nelepte ani neupevňujte žádné předměty (sponky, logo, hodiny, držák telefonu apod.) na palubní desku v oblasti airbag.

- Nevkládejte nic mezi palubní desku a spolujezdce (zvíře, deštník, hůl, balíčky apod.).

- Nepokládejte nohy na palubní desku nebo sedadlo, protože by při takových polohách mohlo dojít k vážným zraněním. Obecně udržujte veškeré části těla (kolena, ruce, hlavu atd.) v dostatečné vzdálenosti od palubní desky.

- Znovu aktivujte doplňková zařízení pásu spolujezdce, jakmile vyjmete dětskou sedačku, aby byla zajištěna ochrana spolujezdce v případě nárazu.

NA SEDADLO PŘEDNÍHO SPOLUJEZDCE JE ZAKÁZÁNO INSTALOVAT DĚTSKOU SEDAČKU ZÁDY KE SMĚRU JÍZDY, ANIŽ BY BYLY DEAKTIVOVÁNY ZÁDRŽNÉ PROSTŘEDKY A BEZPEČNOSTNÍ PÁS PŘEDNÍHO SPOLUJEZDCE. BEZPEČNOST DĚTÍ: deaktivace, aktivace airbag předního spolujezdce.