Seznamte se s významem varovných kontrolek ve vozidle

Kontrolka obrysových světel

Kontrolka obrysových světel

Kontrolka dálkových světel

Kontrolka dálkových světel

Kontrolka tlumených světel

Kontrolka tlumených světel

Kontrolka předních mlhových světel

Kontrolka předních mlhových světel

Kontrolka zadních mlhových světel

Kontrolka zadních mlhových světel

Kontrolka automatických dálkových světel

Kontrolka automatických dálkových světel

Kontrolka levých směrových světel

Kontrolka levých směrových světel

Kontrolka pravých směrových světel

Kontrolka pravých směrových světel

Směrové světlo 
     airbag

Směrové světlo airbag

Rozsvítí se při zapnutí zapalování nebo při spuštění motoru a poté po několika sekundách zhasne.

Pokud se kontrolka při zapnutí zapalování nerozsvítí nebo se rozsvítí při běžícím motoru, signalizuje poruchu systému.

Kontaktujte co nejdříve značkový servis.

Kontrolka nutnosti okamžitého zastavení

Kontrolka nutnosti okamžitého zastavení

Rozsvítí se při zapnutí zapalování nebo při spuštění motoru a zhasne, jakmile se rozběhne motor.

Rozsvítí se společně s dalšími kontrolkami a/nebo zprávou a je doprovázena pípnutím.

V zájmu vaší vlastní bezpečnosti signalizuje nutnost okamžitě a bezpodmínečně zastavit v souladu s dopravními podmínkami.

Vypněte motor a nespouštějte jej znovu.

Kontaktujte značkový servis.

Kontrolka závady na brzdovém okruhu

Kontrolka závady na brzdovém okruhu

Rozsvítí se při zapnutí zapalování nebo při spuštění motoru a poté po několika sekundách zhasne.

Pokud se rozsvítí při brzdění společně s kontrolkou ® a zazněním pípnutí, signalizuje nízkou hladinu v okruzích nebo poruchu na brzdovém systému.

Okamžitě zastavte vozidlo a obraťte se na zástupce značky.

Kontrolka dobíjení akumulátoru

Kontrolka dobíjení akumulátoru

Rozsvítí se při zapnutí zapalování nebo při spuštění motoru a poté po několika sekundách zhasne.

Pokud se rozsvítí během jízdy společně s kontrolkou ® a zároveň se ozve zvukový signál, indikuje příliš vysoké nebo nízké napětí elektrického obvodu.

Zastavte a kontaktujte značkový servis.

Kontrolka tlaku oleje

Kontrolka tlaku oleje

Rozsvítí se při zapnutí zapalování nebo při spuštění motoru a poté po několika sekundách zhasne.

Pokud se rozsvítí během jízdy společně s kontrolkou ® a zazní zvukový signál, ihned zastavte vozidlo a vypněte zapalování.

Zkontrolujte hladinu oleje.

Pokud je hladina normální, rozsvícená kontrolka souvisí s něčím jiným.

Kontaktujte značkový servis.

Kontrolka posilovače řízení s proměnlivým účinkem

Kontrolka posilovače řízení s proměnlivým účinkem

Rozsvítí se při zapnutí zapalování nebo při spuštění motoru a poté po několika sekundách zhasne.

Pokud se rozsvítí během jízdy společně s kontrolkou ®, indikuje poruchu systému.

Kontaktujte značkový servis.

Kontrolka otevření dveří

Kontrolka otevření dveří

Výstražná kontrolka

Výstražná kontrolka

Pokud se během jízdy objeví v červené a je doprovázena ® kontrolkou, musíte pro vaši bezpečnost zastavit, jakmile to podmínky provozu dovolí.

Vypněte motor a nespouštějte jej znovu.

Kontaktujte autorizovaný servis.

Pokud se během jízdy zobrazí žlutě a je doprovázena © výstražnou kontrolku, navštivte co nejdříve autorizovaného prodejce. Mezitím jezděte opatrně.

Při nedodržení tohoto doporučení může dojít k poškození vozidla.

Kontrolka zatažení ruční brzdy nebo automatické parkovací brzdy

Kontrolka zatažení ruční brzdy nebo automatické parkovací brzdy

Varování systému „AUTOHOLD“

Varování systému „AUTOHOLD“

Výstražná kontrolka

Výstražná kontrolka

Rozsvítí se při zapnutí zapalování nebo při spuštění motoru a zhasne, jakmile se rozběhne motor.

Může se rozsvítit společně s dalšími kontrolkami a/nebo zprávami na přístrojové desce.

Znamená to, že musíte co nejdříve velmi opatrně dojet do značkového servisu.

Při nedodržení tohoto doporučení může dojít k poškození vozidla.

Výstražná kontrolka dynamické kontroly stability (ESC) a protiprokluzového systému

Výstražná kontrolka dynamické kontroly stability (ESC) a protiprokluzového systému

Rozsvítí se při zapnutí zapalování nebo při spuštění motoru a poté po několika sekundách zhasne.

Kontrolka se může rozsvítit v několika případech: ZAŘÍZENÍ PRO KOREKCI A ASISTENCI ŘÍZENÍ

Výstražná kontrolka nedostupnosti dynamické kontroly stability (ESC) a protiprokluzového systému

Výstražná kontrolka nedostupnosti dynamické kontroly stability (ESC) a protiprokluzového systému

Kontrolka protiblokovacího systému

Kontrolka protiblokovacího systému

Rozsvítí se při zapnutí zapalování nebo při spuštění motoru a poté po několika sekundách zhasne.

Pokud se rozsvítí během jízdy, signalizuje poruchu protiblokovacího systému.

Brzdění je pak zajišťováno stejně jako u vozidla bez systému ABS.

Obraťte se urychleně na autorizovaný servis.

Kontrolka hladiny činidel a poruch v systému čištění výfukových plynů

Kontrolka hladiny činidel a poruch v systému čištění výfukových plynů

Kontrolka nedostatečného nahuštění pneumatik

Kontrolka nedostatečného nahuštění pneumatik

Rozsvítí se při zapnutí zapalování nebo při spuštění motoru a poté po několika sekundách zhasne UPOZORNĚNÍ NA POKLES TLAKU V PNEUMATIKÁCH

Kontrolka žhavení (u verze se vznětovým motorem)

Kontrolka žhavení (u verze se vznětovým motorem)

Musí se rozsvítit při zapnutí zapalování.

Signalizuje, že jsou napájeny žhavicí svíčky.

Zhasne, když je žhavení dokončeno.

Může být spuštěn motor.

Kontrolka systému odstraňování emisí

Kontrolka systému odstraňování emisí

U vozidel, která jsou jím vybavena, se tato kontrolka rozsvítí při spuštění motoru a, v závislosti na typu vozidla, při vypnutém zapalování, pokud je motor v pohotovostním režimu. FUNKCE STOP AND START Následně zhasne.

–Pokud nezhasne, kontaktujte co nejdříve značkový servis;

–pokud bliká, snižte otáčky motoru, dokud blikání neustane. Kontaktujte co nejdříve značkový servis DOPORUČENÍ PRO ÚDRŽBU A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ

Výstražná kontrolka minimální hladiny paliva

Výstražná kontrolka minimální hladiny paliva

Rozsvítí se oranžově při zapnutí zapalování nebo při spuštění motoru a poté po několika sekundách zhasne.

Pokud se kontrolka za jízdy rozsvítí oranžově a zazní zvukový signál, co nejdříve doplňte palivo.

Zbývá vám palivo na ujetí ještě cca 50 km.

Kontrolka režimu
     ECO

Kontrolka režimu ECO

Rozsvítí se při aktivním režimu ECO DOPORUČENÍ STYLU JÍZDY, JÍZDA ECO

Ukazatele změny rychlosti

Ukazatele změny rychlosti

Při rozsvícení se doporučuje zařadit vyšší rychlostní stupeň (šipka směřuje vzhůru) nebo nižší stupeň (šipka směřujte dolů) DOPORUČENÍ STYLU JÍZDY, JÍZDA ECO

Kontrolka teploty chladicí kapaliny

Kontrolka teploty chladicí kapaliny

Při zapnutí zapalování nebo spuštění motoru se rozsvítí modře.

Pokud se rozsvítí červeně, zastavte vozidlo a nechte běžet motor ve volnoběhu jednu nebo dvě minuty.

Teplota by měla klesnout a kontrolka znovu svítit modře.

Pokud neklesne, zastavte motor.

Počkejte, až vychladne, a zkontrolujte hladinu chladicí kapaliny.

Kontaktujte značkový servis.

Kontrolka pohotovostního režimu motoru

Kontrolka pohotovostního režimu motoru

Kontrolka nedostupnosti pohotovostního režimu motoru

Kontrolka nedostupnosti pohotovostního režimu motoru

Kontrolka nohy na brzdovém pedálu

Kontrolka nohy na brzdovém pedálu

Rozsvítí se, pokud je vyžadováno sešlápnutí brzdového pedálu AUTOMATICKÁ PŘEVODOVKA

Kontrolka omezovače rychlosti

Kontrolka omezovače rychlosti

Kontrolka regulátoru rychlosti

Kontrolka regulátoru rychlosti

Kontrolka adaptivní regulace rychlosti
     Stop and Go

Kontrolka adaptivní regulace rychlosti Stop and Go

Kontrolka asistovaného parkování

Kontrolka asistovaného parkování

Kontrolka signalizující překročení rychlosti

Kontrolka signalizující překročení rychlosti

Kontrolka systému upozornění na vyjetí z jízdního pruhu

Kontrolka systému upozornění na vyjetí z jízdního pruhu

Kontrolka systému asistenta jízdního pruhu

Kontrolka systému asistenta jízdního pruhu

Kontrolka systému navádění do středu jízdního pruhu

Kontrolka systému navádění do středu jízdního pruhu

(Podle typu vozidla) Kontrolka selhání nebo nedostupnosti aktivního nouzového brzdění

(Podle typu vozidla) Kontrolka selhání nebo nedostupnosti aktivního nouzového brzdění

(Podle typu vozidla) Kontrolka selhání nebo nedostupnosti aktivního nouzového brzdění

(Podle typu vozidla) Kontrolka selhání nebo nedostupnosti aktivního nouzového brzdění

Výstražná kontrolka detekce „nepřítomnosti rukou na volantu“

Výstražná kontrolka detekce „nepřítomnosti rukou na volantu“

Kontrolka nezapnutí bezpečnostního pásu vpředu i vzadu

Kontrolka nezapnutí bezpečnostního pásu vpředu i vzadu

(podle typu vozidla)

BEZPEČNOSTNÍ PÁSY

Výstražná kontrolka elektrotechnického systému

Výstražná kontrolka elektrotechnického systému

Objeví se, když je teplota elektrické sestavy příliš vysoká.

Zastavte vozidlo bez vypnutí zapalování.

Teplota by měla klesnout a kontrolka zhasnout.

Pokud k tomu nedojde, kontaktujte autorizovaného prodejce.

Rozsvícení varovné kontrolky může být provázeno poklesem výkonu vozidla.

Kontrolka dobíjení přídavného 12V akumulátoru

Kontrolka dobíjení přídavného 12V akumulátoru

Pokud se rozsvítí společně s výstražnou kontrolkou ® a zároveň zazní zvukový signál, znamená to nadměrné nebo příliš nízké napětí elektrického obvodu BATERIE: Řešení obtíží

Výstražná kontrolka trakčního akumulátoru

Výstražná kontrolka trakčního akumulátoru

Pokud se objeví spolu s výstražnou kontrolkou ©, znamená to, že se vyskytla porucha fungování trakčního akumulátoru.

Obraťte se urychleně na autorizovaný servis.

Kontrolka úrovně nabití trakčního akumulátoru

Kontrolka úrovně nabití trakčního akumulátoru

Rozsvítí se žlutě, když úroveň nabití trakčního akumulátoru dosáhne úrovně rezervy DISPLEJE A UKAZATELE

Kontrolka elektrického provozního režimu

Kontrolka elektrického provozního režimu

Zobrazí se, když pohyb vozidla zajišťuje pouze elektromotor a trakční akumulátor HYBRIDNÍ SYSTÉM VOZIDEL E-TECH: provoz

Výstražná kontrolka poruchy elektrotechnického systému

Výstražná kontrolka poruchy elektrotechnického systému

Jakmile se rozsvítí, znamená to, že v elektrické soustavě došlo k elektrotechnické poruše (trakční akumulátor a elektromotor).

Obraťte se urychleně na autorizovaný servis.

Kontrolka závady elektromotoru

Kontrolka závady elektromotoru

Jakmile se rozsvítí, znamená to, že se vyskytla porucha elektrotechnického systému spojeného s elektromotorem.

Obraťte se urychleně na autorizovaný servis.

Kontrolka poruchy houkačky pro pěší

Kontrolka poruchy houkačky pro pěší