DOPORUČENÍ STYLU JÍZDY, JÍZDA ECO

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Spotřeba paliva spolu se spotřebou energie pro hybridní verzi E-Tech je schválena v souladu s normou a regulačními metodami.

Jsou shodné pro všechny výrobce a umožňují vzájemné porovnávání vozidel.

Spotřeba při skutečném používání závisí na podmínkách používání vozidla, na výbavě a na stylu jízdy.

Chcete-li optimalizovat spotřebu paliva, přečtěte si následující rady.

V závislosti na vozidle jsou k dispozici různé funkce, které vám pomohou snižovat spotřebu paliva nebo energie:

- otáčkoměr;

- ukazatel změny rychlosti;

- ukazatel stylu jízdy;

- bilance trasy a doporučení eko přes multifunkční displej;

- Ukazatel zrychlení Eco;

- režim ECO;

- režim volnoběhu;

- funkce Stop and Start FUNKCE STOP AND START.

Pro hybridní verzi E-Tech je k dispozici také ekonometr.

Pokud je jím vozidlo vybaveno, doplňuje navigační systém tyto informace.

Na přístrojové desce A nebo B

Podle typu vozidla může být zobrazování informací uspořádáno a osobně nastaveno podle stylu uživatelského nastavení přístrojové desky vybraného na multifunkčním displeji.

Kontrolka změny rychlosti 1

Některé typy vozidel jsou vybaveny kontrolkou informující o nejlepším okamžiku pro zařazení vyšší nebo nižší rychlosti z hlediska optimální spotřeby paliva:

zařaďte vyšší stupeň;

zařaďte nižší stupeň.

Pokud se pravidelně řídíte tímto ukazatelem, snížíte spotřebu paliva svého vozidla.

Ukazatel stylu jízdy 2

Informuje Vás v reálném čase o stylu jízdy. Upozorní Vás ukazatel 2.

Čím více okvětních lístků se zobrazí na 2, tím je vaše jízda pružnější a ekonomičtější.

Pokud se pravidelně řídíte tímto ukazatelem, snížíte spotřebu vozidla.

Více informací naleznete v uživatelské příručce multimediálního zařízení.

Ukazatel zrychlení Eco 3

Informuje vás v reálném čase, zda využíváte mírné nebo silné zrychlení.

Tato možnost je indikována kontrolkou 3:

- zelená: zrychlení je mírné a správné;

- bílá: zrychlení je příliš vysoké;

- šedá: zrychlení je vysoké.

Poznámka: nelze současně zobrazit ukazatel stylu jízdy 2 a ukazatel zrychlení Eco 3.

Na multimediální obrazovce

Bilance trasy

Po vypnutí motoru se na multimediální obrazovce 4 zobrazí „bilance trasy“, kde si můžete prohlédnout informace o poslední cestě.

Indikuje:

- celkové skóre;

- vývoj skóre;

- vzdálenost bez spotřeby paliva.

Zobrazí se celkové hodnocení od 0 do 100 umožňující vyhodnotit Váš styl řízení z hlediska úspory paliva.

Čím vyšší je hodnocení, tím nižší je spotřeba paliva.

Doporučení týkající se spotřeby paliva máte k dispozici za účelem zlepšení stylu jízdy.

Uložení oblíbených tras vám umožní porovnávat jednotlivé styly vaší jízdy i styly dalších uživatelů vozidla.

Více informací naleznete v uživatelské příručce multimediálního zařízení.

Režim ECO

Režim ECO je funkce, která optimalizuje spotřebu paliva.

Má vliv na určité jízdní úkony (zrychlení, řazení, tempomat, zpomalení atd.).

Omezení zrychlování umožňuje jízdu v městě i mimo něj za nízké spotřeby.

Aktivace funkce

Podle typu vozidla lze funkci aktivovat:

- stisknutím spínače 5;

- stisknutím spínače 6 MULTI-SENSE;

- z multimédiální obrazovky (viz pokyny pro multimédia).

Kontrolka se zobrazí na přístrojové desce a potvrdí aktivaci.

Během jízdy je možné přechodně opustit režim ECO za účelem dosažení plného výkonu motoru.

Za tímto účelem přímo a na doraz sešlápněte pedál akcelerace.

Režim ECO se znovu aktivuje, jakmile uvolníte tlak na pedál plynu.

Deaktivace funkce

Podle typu vozidla lze funkci deaktivovat:

- stisknutím spínače 5;

- stisknutím spínače 6 MULTI-SENSE.

Kontrolka na přístrojové desce zhasne pro potvrzení deaktivace.

Režim volnoběhu

U některých vozidel vybavených automatickou převodovkou pomůže přepnutí na volnoběh (automatický neutrál) při zpomalování (při zcela uvolněném pedálu plynu) omezit brzdění motorem a umožní tak dojet dále bez nutnosti přidávat plyn, čímž se ušetří palivo.

Rozsvítí se varovná kontrolka volnoběhu v režimu ECO, pokud „ECO je aktivován parametr režimu volnoběhu“ (ON) v uživatelském nastavení MENU INDIVIDUÁLNÍHO NASTAVENÍ VOZIDLA.

Není-li vozidlo přepnuté na volnoběh, je výstražná kontrolka zhasnutá.

Když vozidlo jede na volnoběh (automatický neutrál), výstražná kontrolka svítí.

ekonometr

(na přístrojové desce)

Ekonometr poskytuje řidiči přehled o tom, kolik energie vozidlo aktuálně spotřebovává.

Modrá oblast využití „rekuperace energie“ A

Když za jízdy zvednete nohu z pedálu plynu, nebo sešlápnete pedál brzdy, elektrický motor generuje při zpomalování elektrický proud, tato energie je použita pro zpomalování vozidla a dobíjení trakčního akumulátoru.

„Spotřeba energie“ B oblast použití

Barva ekonometru se mění:

- je v zelené: v režimu plně elektrické jízdy dodává trakční akumulátor nezbytnou energii elektrickému motoru, který zajišťuje pohyb vozidla;

- je v bílé: v režimu hybridní trakční jízdy trakční akumulátor a/nebo spalovací motor poskytují energii potřebnou k zajištění pohybu vozidla.

Dostupnost a zobrazení tohoto údaje závisí na zvoleném druhu ambientního nastavení.

Doporučení pro jízdu a jízda ECO

Teplotní komfort

Je normální, že při používání topení (zejména, když venkovní teplota klesne pod nulu) nebo klimatizace dojde ke zvýšení spotřeby paliva.

Styl jízdy

- Spíše než zahřívat motor při stojícím vozidle opatrně jeďte, než motor dosáhne normální provozní teploty.

- Vysoké rychlosti výrazně ovlivňují spotřebu paliva vozidla.

Příklady (při ustálené rychlosti):

- snížení rychlosti ze 130 km/h na 110 km/h ušetří přibližně až 20% paliva;

- snížení rychlosti z 90 km/h na 80 km/h ušetří přibližně až 10% paliva.

- Dynamická jízda s výrazným a častým zrychlováním a brzděním je v porovnání s ušetřeným časem náročná na spotřebu paliva.

- Při přechodně zařazených rychlostních stupních motor příliš nevytáčejte. Používejte tedy vždy co nejvyšší rychlostní stupeň.

- Vyhýbejte se prudkým akceleracím.

- Brzděte co možná nejméně. Pokud odhadnete s dostatečným předstihem překážku nebo zatáčku, bude Vám stačit zdvihnout nohu.

- Při jízdě do stoupání se nepokoušejte udržet rychlost, nesešlapujte plynový pedál více než při jízdě po rovině: raději držte nohu na akceleračním pedálu ve stejné poloze.

- Dvojité sešlápnutí spojkového pedálu a přidání plynu před vypnutím motoru nemají u moderních vozidel význam.

- Nepříznivé počasí a zaplavené silnice:

Nejezděte po zaplavené vozovce, pokud hladina vody přesahuje dolní okraj ráfků.

Překážky v řízení

Na straně řidiče používejte povinně pouze kobereček odpovídající vozidlu, který se upevňuje na předinstalované prvky, a pravidelně kontrolujte jeho dobré uchycení.

Nedávejte více koberečků na sebe.

Nebezpečí zablokování pedálů.

Pneumatiky

- Nedostatečný tlak může zvýšit spotřebu.

- Pro optimální spotřebu paliva nastavte nejvyšší tlak vzduchu v pneumatikách nebo doporučený tlak uvedený na hraně dveří řidiče TLAKY VZDUCHU V PNEUMATIKÁCH.

- Použití nedoporučených pneumatik může zvýšit spotřebu paliva.

Rady pro používání vozidla

- Upřednostňujte režim ECO.

- Elektrická energie je také „pohonná hmota“, proto vypínejte všechna elektrická zařízení, pokud není nutné, aby byla v chodu. Avšak (bezpečnost především) světla ponechte rozsvícená, pokud to podmínky viditelnosti vyžadují (vidět a být viděn).

- Používejte přednostně ventilaci. Při jízdě s otevřenými okny rychlostí 100 km/h stoupne spotřeba paliva přibližně o 4%.

- Netankujte plnou nádrž až po okraj, vyhnete se tak vytečení paliva.

- u vozidel vybavených klimatizací bez automatického režimu systém vypněte, pokud jej již nepoužíváte.

Rady pro snížení spotřeby a ochranu životního prostředí :

Pokud vozidlo zůstalo zaparkované na plném slunci nebo na velmi teplém místě, nejdřív na chvíli vyvětrejte a až poté spusťte motor.

- Nenechávejte dlouhodobě na vozidle prázdný střešní nosič.

- Při přepravě objemných předmětů raději použijte přívěs.

- Při jízdě s karavanem používejte schválený deflektor - nezapomeňte jej seřídit.

- Vyhněte se přerušovaným jízdám (na krátké vzdálenosti s dlouhými zastávkami), motor by pak nikdy nedosáhl optimální teploty.