SVĚTELNÉ KONTROLKY

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Zobrazení dále popsaných informací ZÁVISÍ NA VYBAVENÍ VOZIDLA A ZEMI PRODEJE.

Přístrojová deska A nebo B: se rozsvítí při zapnutí zapalování.

Stiskněte nebo zdvihněte přepínač 1 tolikrát, kolikrát je nutné k úpravě intenzity.

Někdy je zobrazení varovné kontrolky doprovázeno zprávou na přístrojové desce.

Kontrolka © vyžaduje co nejrychlejší návštěvu značkového servisu a opatrnou jízdu.

Při nedodržení tohoto doporučení může dojít k poškození vozidla.

V zájmu vaší vlastní bezpečnosti vás varovná kontrolka ® upozorňuje na nutnost okamžitého zastavení, jakmile to bude umožňovat dopravní situace.

Vypněte motor a nespouštějte jej znovu.

Kontaktujte autorizovaný servis.

Viz předchozí oprava téhož textu (= Pokud nejsou údaje na přístrojové desce čitelné, jedná se o poruchu.

V takovém případě okamžitě vozidlo odstavte v souladu s podmínkami silničního provozu.

Zajistěte, že vozidlo je správně zaparkováno a obraťte se na značkový servis.

Zobrazení dále popsaných informací ZÁVISÍ NA VYBAVENÍ VOZIDLA A ZEMI PRODEJE.

š Kontrolka obrysových světel

á Kontrolka dálkových světel

k Kontrolka tlumených světel

g Kontrolka předních mlhových světel

Kontrolka zadních mlhových světel

Kontrolka automatických dálkových světel VNĚJŠÍ OSVĚTLENÍ A SIGNALIZACE

Kontrolka levých směrových světel

˜ Kontrolka pravých směrových světel

å Směrové světlo airbag

Rozsvítí se při zapnutí zapalování nebo při spuštění motoru a poté po několika sekundách zhasne.

Pokud se kontrolka při zapnutí zapalování nerozsvítí nebo se rozsvítí při běžícím motoru, signalizuje poruchu systému.

Kontaktujte co nejdříve značkový servis.

® Kontrolka nutnosti okamžitého zastavení

Rozsvítí se při zapnutí zapalování nebo při spuštění motoru a zhasne, jakmile se rozběhne motor.

Rozsvítí se společně s dalšími kontrolkami a/nebo zprávou a je doprovázena pípnutím.

V zájmu vaší vlastní bezpečnosti signalizuje nutnost okamžitě a bezpodmínečně zastavit v souladu s dopravními podmínkami.

Vypněte motor a nespouštějte jej znovu.

Kontaktujte značkový servis.

D Kontrolka závady na brzdovém okruhu

Rozsvítí se při zapnutí zapalování nebo při spuštění motoru a poté po několika sekundách zhasne.

Pokud se rozsvítí při brzdění společně s kontrolkou ® a zazněním pípnutí, signalizuje nízkou hladinu v okruzích nebo poruchu na brzdovém systému.

Okamžitě zastavte vozidlo a obraťte se na zástupce značky.

Ú Kontrolka dobíjení akumulátoru

Rozsvítí se při zapnutí zapalování nebo při spuštění motoru a poté po několika sekundách zhasne.

Pokud se rozsvítí během jízdy společně s kontrolkou ® a zároveň se ozve zvukový signál, indikuje příliš vysoké nebo nízké napětí elektrického obvodu.

Zastavte a kontaktujte značkový servis.

À Kontrolka tlaku oleje

Rozsvítí se při zapnutí zapalování nebo při spuštění motoru a poté po několika sekundách zhasne.

Pokud se rozsvítí během jízdy společně s kontrolkou ® a zazní zvukový signál, ihned zastavte vozidlo a vypněte zapalování.

Zkontrolujte hladinu oleje.

Pokud je hladina normální, rozsvícená kontrolka souvisí s něčím jiným.

Kontaktujte značkový servis.

U Kontrolka posilovače řízení s proměnlivým účinkem

Rozsvítí se při zapnutí zapalování nebo při spuštění motoru a poté po několika sekundách zhasne.

Pokud se rozsvítí během jízdy společně s kontrolkou ®, indikuje poruchu systému.

Kontaktujte značkový servis.

Kontrolka otevření dveří

Výstražná kontrolka

Pokud se během jízdy objeví v červené a je doprovázena ® kontrolkou, musíte pro vaši bezpečnost zastavit, jakmile to podmínky provozu dovolí.

Vypněte motor a nespouštějte jej znovu.

Kontaktujte autorizovaný servis.

Pokud se během jízdy zobrazí žlutě a je doprovázena © výstražnou kontrolku, navštivte co nejdříve autorizovaného prodejce. Mezitím jezděte opatrně.

Při nedodržení tohoto doporučení může dojít k poškození vozidla.

} Kontrolka zatažení ruční brzdy nebo automatické parkovací brzdy ŘADICÍ PÁKA, RUČNÍ BRZDA AUTOMATICKÁ PARKOVACÍ BRZDA

Varování systému „AUTOHOLD FUNKCE „AUTOHOLD“

© Výstražná kontrolka

Rozsvítí se při zapnutí zapalování nebo při spuštění motoru a zhasne, jakmile se rozběhne motor.

Může se rozsvítit společně s dalšími kontrolkami a/nebo zprávami na přístrojové desce.

Znamená to, že musíte co nejdříve velmi opatrně dojet do značkového servisu.

Při nedodržení tohoto doporučení může dojít k poškození vozidla.

Výstražná kontrolka dynamické kontroly stability (ESC) a protiprokluzového systému

Rozsvítí se při zapnutí zapalování nebo při spuštění motoru a poté po několika sekundách zhasne.

Kontrolka se může rozsvítit v několika případech: ZAŘÍZENÍ PRO KOREKCI A ASISTENCI ŘÍZENÍ.

Výstražná kontrolka nedostupnosti dynamické kontroly stability (ESC) a protiprokluzového systému

x Kontrolka protiblokovacího systému

Rozsvítí se při zapnutí zapalování nebo při spuštění motoru a poté po několika sekundách zhasne.

Pokud se rozsvítí během jízdy, signalizuje poruchu protiblokovacího systému.

Brzdění je pak zajišťováno stejně jako u vozidla bez systému ABS.

Obraťte se urychleně na autorizovaný servis.

Kontrolka systému částicového filtru ZVLÁŠTNÍ FUNKCE BENZÍNOVÝCH VERZÍ, ČÁSTICOVÝ FILTR ZVLÁŠTNÍ FUNKCE VZNĚTOVÝCH VERZÍ, ČÁSTICOVÝ FILTR

Kontrolka hladiny činidel a poruch v systému čištění výfukových plynů PALIVOVÁ NÁDRŽ

Kontrolka nedostatečného nahuštění pneumatik

Rozsvítí se při zapnutí zapalování nebo při spuštění motoru a poté po několika sekundách zhasne UPOZORNĚNÍ NA POKLES TLAKU V PNEUMATIKÁCH.

É Kontrolka žhavení (u verze se vznětovým motorem)

Musí se rozsvítit při zapnutí zapalování.

Signalizuje, že jsou napájeny žhavicí svíčky.

Zhasne, když je žhavení dokončeno.

Může být spuštěn motor.

Ä Kontrolka systému odstraňování emisí

U vozidel, která jsou jím vybavena, se tato kontrolka rozsvítí při spuštění motoru a, v závislosti na typu vozidla, při vypnutém zapalování, pokud je motor v pohotovostním režimu. FUNKCE STOP AND START Následně zhasne.

- Pokud nezhasne, kontaktujte co nejdříve značkový servis;

- pokud bliká, snižte otáčky motoru, dokud blikání neustane. Kontaktujte co nejdříve značkový servis DOPORUČENÍ PRO ÚDRŽBU A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ.

L Výstražná kontrolka minimální hladiny paliva

Rozsvítí se oranžově při zapnutí zapalování nebo při spuštění motoru a poté po několika sekundách zhasne.

Pokud se kontrolka za jízdy rozsvítí oranžově a zazní zvukový signál, co nejdříve doplňte palivo.

Zbývá vám palivo na ujetí ještě cca 50 km.

Kontrolka režimu ECO

Rozsvítí se při aktivním režimu ECO DOPORUČENÍ STYLU JÍZDY, JÍZDA ECO.

Kontrolka volnoběhu

DOPORUČENÍ STYLU JÍZDY, JÍZDA ECO

 Ukazatele změny rychlosti

Při rozsvícení se doporučuje zařadit vyšší rychlostní stupeň (šipka směřuje vzhůru) nebo nižší stupeň (šipka směřujte dolů) DOPORUČENÍ STYLU JÍZDY, JÍZDA ECO.

Ô Kontrolka teploty chladicí kapaliny

Při zapnutí zapalování nebo spuštění motoru se rozsvítí modře.

Pokud se rozsvítí červeně, zastavte vozidlo a nechte běžet motor ve volnoběhu jednu nebo dvě minuty.

Teplota by měla klesnout a kontrolka znovu svítit modře.

Pokud neklesne, zastavte motor.

Počkejte, až vychladne, a zkontrolujte hladinu chladicí kapaliny.

Kontaktujte značkový servis.

Kontrolka pohotovostního režimu motoru FUNKCE STOP AND START

Kontrolka nedostupnosti pohotovostního režimu motoru FUNKCE STOP AND START

Ó Kontrolka nohy na brzdovém pedálu

Rozsvítí se, pokud je vyžadováno sešlápnutí brzdového pedálu AUTOMATICKÁ PŘEVODOVKA.

Kontrolka omezovače rychlosti OMEZOVAČ RYCHLOSTI

Kontrolka regulátoru rychlosti REGULÁTOR RYCHLOSTI

Kontrolka adaptivní regulace rychlosti Stop and Go ADAPTIVNÍ REGULÁTOR RYCHLOSTI

Kontrolka asistovaného parkování ASISTOVANÉ PARKOVÁNÍ

Kontrolka signalizující překročení rychlosti DISPLEJE A UKAZATELE

Kontrolka systému upozornění na vyjetí z jízdního pruhu UPOZORNĚNÍ NA VYJETÍ Z JÍZDNÍHO PRUHU

Kontrolka systému asistenta jízdního pruhu ASISTENT PRO UDRŽOVÁNÍ VOZIDLA V JÍZDNÍM PRUHU

Kontrolka systému navádění do středu jízdního pruhu ASISTENT PRO DÁLNICE A KOLONY

 (Podle typu vozidla) Kontrolka selhání nebo nedostupnosti aktivního nouzového brzdění NOUZOVÉ AKTIVNÍ BRZDĚNÍ

Výstražná kontrolka detekce „nepřítomnosti rukou na volantu“ ASISTENT PRO UDRŽOVÁNÍ VOZIDLA V JÍZDNÍM PRUHU

Na displeji C

Airbag spolujezdce - Airbag ON BEZPEČNOST DĚTÍ: deaktivace, aktivace airbag předního spolujezdce

¹ Airbag spolujezdce - Airbag OFF BEZPEČNOST DĚTÍ: deaktivace, aktivace airbag předního spolujezdce

ß Kontrolka nezapnutí bezpečnostního pásu vpředu i vzadu (podle typu vozidla) BEZPEČNOSTNÍ PÁSY

Výstražné kontrolky specifické pro hybridní verzi E-Tech

Výstražná kontrolka elektrotechnického systému

Objeví se, když je teplota elektrické sestavy příliš vysoká.

Zastavte vozidlo bez vypnutí zapalování.

Teplota by měla klesnout a kontrolka zhasnout.

Pokud k tomu nedojde, kontaktujte autorizovaného prodejce.

Rozsvícení varovné kontrolky může být provázeno poklesem výkonu vozidla.

Ú Kontrolka dobíjení přídavného 12V akumulátoru

Pokud se rozsvítí společně s výstražnou kontrolkou ® a zároveň zazní zvukový signál, znamená to nadměrné nebo příliš nízké napětí elektrického obvodu BATERIE: Řešení obtíží.

Výstražná kontrolka trakčního akumulátoru

Pokud se objeví spolu s výstražnou kontrolkou ©, znamená to, že se vyskytla porucha fungování trakčního akumulátoru.

Obraťte se urychleně na autorizovaný servis.

Kontrolka úrovně nabití trakčního akumulátoru

Rozsvítí se žlutě, když úroveň nabití trakčního akumulátoru dosáhne úrovně rezervy DISPLEJE A UKAZATELE.

Kontrolka elektrického provozního režimu

Zobrazí se, když pohyb vozidla zajišťuje pouze elektromotor a trakční akumulátor HYBRIDNÍ SYSTÉM VOZIDEL E-TECH: provoz.

Výstražná kontrolka poruchy elektrotechnického systému

Jakmile se rozsvítí, znamená to, že v elektrické soustavě došlo k elektrotechnické poruše (trakční akumulátor a elektromotor).

Obraťte se urychleně na autorizovaný servis.

Kontrolka závady elektromotoru

Jakmile se rozsvítí, znamená to, že se vyskytla porucha elektrotechnického systému spojeného s elektromotorem.

Obraťte se urychleně na autorizovaný servis.

Kontrolka poruchy houkačky pro pěší

Viz předchozí oprava téhož textu (= Pokud nejsou údaje na přístrojové desce čitelné, jedná se o poruchu.

V takovém případě okamžitě vozidlo odstavte v souladu s podmínkami silničního provozu.

Zajistěte, že vozidlo je správně zaparkováno a obraťte se na značkový servis.