PALUBNÍ POČÍTAČ: obecné údaje

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Palubní počítač A nebo B

Podle vozidla sdružuje následující funkce:

- ujetá vzdálenost;

- parametry jízdy;

- informační zprávy;

- zprávy a provozních poruchách (spojené s kontrolkou ©);

- výstražné zprávy (spojené s kontrolkou ®);

- menu individuálního nastavení vozidla MENU INDIVIDUÁLNÍHO NASTAVENÍ VOZIDLA.

Všechny tyto funkce jsou popsány na následujících stranách.

Vozidlo vybavené palubním počítačem A

Funkce se rozdělí do oblastí 123.

Poloha oblastí se liší podle vybraného stylu.

Oblast 3 vyhrazena pro pomoc pro řízení a nelze ji přizpůsobit.

Stisknutím spínače 4 lze procházet oblastmi 12 opakovaným stisknutím spínače 5 nebo 6 se volí jednotlivé funkce.

Vozidlo vybavené palubním počítačem B

Funkce se zobrazují v nabídkách 89.

Stisknutím spínače 4 se prochází zónami a opakovaným stisknutím spínače 5 nebo 6 se volí jednotlivé funkce.

Stisknutím spínače 10 se vrátíte do předchozí nabídky.

Výběry

(zobrazení závisí na vybavení vozidla a na zemi)

a) Palubní deník, zobrazování informačních zpráv a zpráv o provozních poruchách;

b) nastavení cesty:

- průměrná spotřeba;

- okamžitá spotřeba;

- předpokládaná dojezdová vzdálenost se zbývajícím palivem;

- ujetá vzdálenost;

- průměrná rychlost;

- průměrná spotřeba paliva LPG;

- předpokládaná dojezdová vzdálenost na palivo LPG;

- dojezd na LPG;

c) počitadlo ujetých kilometrů a průměrná rychlost;

d) inicializace tlaku v pneumatikách;

e) nastavení času;

f) termín příští prohlídky:

- termín příští prohlídky;

- ujetá vzdálenost před výměnou oleje.

g) Předpokládaná dojezdová vzdálenost se zbývajícím činidlem.

Vynulování počtu ujetých kilometrů a parametrů cesty (tlačítko)

Zvolte jedno z nastavení jízdy a poté stiskněte a podržte spínač 7OK“, dokud se na displeji nevynuluje.

Automatické vynulování jízdních parametrů

Vynulování je provedeno automaticky po překročení kapacity některého z parametrů.

Interpretace některých hodnot zobrazených po stisknutí tlačítka pro signalizaci zahájení cesty

Hodnoty průměrné spotřeby, dojezdové vzdálenosti a průměrné rychlosti jsou tím stabilnější a směrodatnější, čím delší je vzdálenost ujetá od posledního stisknutí tlačítka pro signalizaci zahájení cesty.

Během prvních pár kilometrů ujetých po stisknutí tlačítka signalizaci zahájení cesty můžete pozorovat, že dojezdová vzdálenost se během jízdy zvyšuje.

Je to způsobeno skutečností, že vzdálenost je vypočítána na základě průměrné spotřeby od posledního stisknutí tlačítka zahájení cesty.

Průměrná spotřeba se nicméně může snížit v následujících případech:

- vozidlo ukončilo fázi akcelerace;

- motor dosáhl provozní teplotu (tlačítko pro signalizaci zahájení cesty bylo stisknuto při studeném motoru);

- přejíždíte z městského provozu do provozu mimoměstského.