ŘADICÍ PÁKA, RUČNÍ BRZDA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Řadicí páka

Vozidla s mechanickou převodovkou: dle mřížky nakreslené na rukojeti 1.

Vozidla s automatickou převodovkou: AUTOMATICKÁ PŘEVODOVKA.

Zařazení zpětného chodu

Po zařazení zpětného chodu při zapnutém zapalování se rozsvítí couvací světla.

Ruční brzda

Povolení

Přitáhněte páku 3 mírně nahoru, stiskněte tlačítko 2 a zatlačte páku k podlaze.

Kontrolka } na přístrojové desce zhasne.

Dokud není ruční brzda zcela uvolněna, na přístrojové desce svítí červená kontrolka.

Zatažení

Potáhněte páku 3 směrem nahoru.

Ujistěte se, že je vozidlo znehybněno.

Na přístrojové desce se rozsvítí kontrolka }.

Během jízdy dbejte na to, aby byla ruční brzda úplně uvolněna (červená kontrolka zhasnuta), jinak hrozí přehřátí, nebo dokonce poškození.

Při stání může být v závislosti na sklonu vozovky nebo na zatížení vozidla nutné zatáhnout brzdu o dva zuby víc a u vozidel s mechanickou převodovkou zařadit rychlostní stupeň (jedničku nebo zpátečku), resp. u vozidel s automatickou převodovkou zvolit polohu P.

V případě nárazu na podvozek vozidla při parkovacím manévru (např. kontakt s patníkem, zvýšeným chodníkem nebo jakýmkoliv jiným městským prvkem) můžete vozidlo poškodit (např. deformací zadní nápravy).

Aby bylo eliminováno jakékoliv riziko nehody, nechte své vozidlo zkontrolovat značkovým servisem.