HYBRIDNÍ SYSTÉM VOZIDEL E-TECH: provoz

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Hybridní systém E-Tech volí spalovací motor nebo elektromotor podle stylu jízdy (plynulý, sportovní atd.), podle podmínek provozu a zvoleného jízdního režimu (viz informace v části „MULTI-SENSE“ ve 3. kapitole uživatelské příručky k vozidlu).

Nepříznivé počasí a zaplavené silnice:

Nejezděte po zaplavené vozovce, pokud hladina vody přesahuje dolní okraj ráfků.

Ukazatel toku energie 1

V závislosti na zvoleném jízdním režimu kontrolka 1 zobrazuje použité toky energie:

- elektrickou soustavou (trakčním akumulátorem a elektromotorem);

- Ä spalovacím motorem.

Barva toků se liší:

- modrá: elektrická energie;

- bílá: energie produkovaná spalovacím motorem.

Tok A „Elektrická trakce“

Elektrická sestava se používá k zajištění pohybu vozidla.

Tok B „Trakce spalovacího motoru“

Spalovací motor slouží k zajištění pohybu vozidla.

Tok C „Rekuperace energie“

Když sundáte nohu z plynového pedálu nebo sešlápnete brzdový pedál, přemění elektrický motor a/nebo brzdový systém s rekuperací energii produkovanou zpomalením vozidla na elektrickou energii.

Ta slouží ke zpomalení vozidla a dobití trakčního akumulátoru.

Tok D „Výroba energie“

Spalovací motor dobíjí trakční akumulátor.

Poznámka: je možná kombinace různých toků (např. přiřazení toku A k toku B znamená, že pohyb vozidla zajišťuje spalovací motor i elektrický motor).

Zvláštní případ

Když trakční akumulátor dosáhne maximální úrovně nabití, dočasně se omezí rekuperační brzdění elektromotorem.

Této okolnosti je třeba přizpůsobit způsob jízdy.

Brzdění motorem však v žádném případě nemůže nahradit brzdění pomocí sešlápnutí pedálu brzdy.

Plně elektrický jízdní režim

Na přístrojové desce se zobrazí kontrolka 2 , která vás upozorní na to, že hybridní systém E-Tech používá k zajištění pohybu vozidla pouze elektrickou sestavu.

Pokud hybridní systém E-Tech využívá k pohonu vozidla spalovací motor nebo elektromotor, je možné ručně přepnout do plně elektrického režimu.

Tento režim je přístupný, pokud:

- je trakční akumulátor dostatečně nabitý;

- není rychlost vozidla vyšší než cca 50 km/h.

Stiskněte spínač 3.

Objeví se kontrolka na spínači 3 a na přístrojové desce se rozsvítí kontrolka 2 .

V opačném případě se na přístrojové desce zobrazí zpráva „EV není dostupné“, která vás na tuto skutečnost upozorní.

Pro deaktivaci plně elektrického režimu stiskněte znovu spínač 3.

Kontrolka spínače 3 zhasne.

Když se vozidlo přepne do hybridního režimu a spustí se spalovací motor, na přístrojové desce se přestane zobrazovat výstražná kontrolka 2 .

Poznámka: pokud je úroveň nabití trakčního akumulátoru nízká, vozidlo se automaticky přepne do hybridního režimu a nastartuje se spalovací motor: výstražná kontrolka 2 zmizí z přístrojové desky a kontrolka na spínači 3 přestane svítit.

Větrací otvor 4

Zajistěte, aby do větracího otvoru 4 nevnikly žádné předměty ani tekutiny.

Pokud se do větracího otvoru dostane nějaký předmět nebo pokud dojde k úniku kapaliny, obraťte se na autorizovaný servis.

Poznámka: ze zadních sedadel můžete za provozu chladicího systému trakčního akumulátoru slyšet zvuky vycházející z ventilace.

Dávejte pozor, abyste nebránili větrání 4.

Pokud je větrací otvor blokován (např. předmětem, který jej zakrývá), může se trakční akumulátor přehřát a omezit výkon elektromotoru.

Vaše hybridní vozidlo E-Tech je velmi tiché. Při vystupování z vozidla vždy zkontrolujte, zda je řadicí páka v poloze P, zatáhněte parkovací brzdu a vypněte zapalování.

NEBEZPEČÍ VÁŽNÝCH ZRANĚNÍ.