MENU INDIVIDUÁLNÍHO NASTAVENÍ VOZIDLA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Tato funkce umožňuje, podle vybavení vozidla, aktivovat/deaktivovat a nastavovat některé funkce vozidla.

Vozidla vybavená multimediální obrazovkou 1

Přístup do nabídky nastavení

Informace o přístupu k různým nastavením naleznete v uživatelské příručce multimediálního zařízení.

Vyberte menu a pak funkci, kterou chcete upravit (zobrazení závisí na vybavení vozidla a zemi):

a) „Řízení“:

- Ukazatel hlasitosti;

- Volnoběh;

-...

b) „Přístup“:

- Odemknutí dveří řidiče;

- Zamykání dveří za jízdy;

- Otevření/zavření v automatickém režimu;

- Dálkové zamykání dveří / odemknutí při přiblížení;

- Zvuk vzdáleného zamykání;

- Tichý režim;

- Automatické zamykání;

c) „Světlo / stírač“:

- Doprovodné vnější osvětlení;

- Stírání v opačném pořadí;

- Automatické přední stírání;

- Stírání po ostřikování;

d) „Vítejte“:

- Venkovní uvítání;

- Automatické sklápění zpětných zrcátek;

- Uvítání v interiéru;

- Automatický režim stropního osvětlení;

Dle funkce vyberte:

- K aktivaci nebo deaktivaci „ON“ nebo „OFF“,

nebo

- doba k úpravě času, po který jsou světla rozsvícena (např. pro funkci „Doprovodné vnější osvětlení“).

Více informací naleznete v uživatelské příručce multimediálního zařízení.

Z bezpečnostních důvodů provádějte tato nastavení při stojícím vozidle.

Vozidla bez multimediální obrazovky

Přístup do nabídky nastavení na displeji 2

Stiskněte spínač 3 tolikrát, abyste se dostali do nabídky „Nastavení“, poté stiskněte 7OK“ pro potvrzení.

Opakovaně stiskněte ovladač 4 nebo 5, aby se otevřela nabídka „Nastavení vozu“, a stiskněte pro potvrzení spínač „OK“.

Pomocí ovladače 4 nebo 5 vyberte funkci, kterou chcete upravit, a poté stisknutím tlačítka „OK“ volbu potvrďte (zobrazení se může lišit podle vybavení vozidla a země):

„PALUBNÍ DESKA“:

- Jazyk;

- Jednotka;

- Styl;

- Barva.

„VOZIDLO“:

- Stírání zadního skla při couvání;

- Automatické stírání čelního skla;

- Stírání po ostřikování;

- Volnoběžka v režimu ECO;

- Ukazatel hlasitosti;

- Venkovní uvítání.

„PARK. ASISTENT“:

- Vpředu;

- Vzadu;

- Na boku;

- Hlasitost akustického signálu.

„POMOC PŘI ŘÍZENÍ“:

- Hlasitost zvuku upozornění na vyjetí z jízdního pruhu;

- Citlivost upozornění na vyjetí z jízdního pruhu;

- Vibrace upozornění na vyjetí z jízdního pruhu;

- Citlivost asistenta udržování jízdního pruhu;

- upozornění na mrtvý úhel;

- Aktivní brzdění;

- Upozornění na překročení rychlosti;

- Varování před únavou;

- Upozornění na bezpečnou vzdálenost.

„OSVĚTLENÍ“:

- Automatický režim stropního osvětlení;

- Automatické doprovodné vnější osvětlení;

- Doprovodné vnější osvětlení: XX sekund;

-...

„PŘÍSTUP“:

- Zamykání dveří za jízdy;

- Otevírání/zavírání v režimu „hands-free“;

- Odemknutí pouze dveří u řidiče;

- Automatické opětovné zamykání;

- Odemknutí při přiblížení k vozidlu;

- Uzamčení při odchodu od vozidla;

- Tiché zamknutí;

- Automatické otevírání/zavírání;

- Automatické nastavení zpětných zrcátek;

-...

„RESET“.

= funkce aktivována

< funkce deaktivována

Stisknutím spínače 6 se vrátíte do předchozí nabídky.

Pokud zvolíte jednu z možností „PARK. ASISTENT“ nebo „PALUBNÍ DESKA“, máte opět na výběr (hlasitost pomoci při parkování nebo jazyk ovládacího panelu).

V takovém případě proveďte výběr a potvrďte stisknutím tlačítka 7OK“, zvolená hodnota se zobrazí na = před řádkem.

Nabídku ukončíte stisknutím spínače 6.

Může být potřeba tuto operaci provést několikrát.

Menu osobní nastavení vozidla není možné použít za jízdy.

Při rychlosti nad 20 km/h přejde displej přístrojové desky automaticky zpět do režimu palubního počítače.