Trafic

Seznamte se s významem varovných kontrolek ve vozidle

Kontrolka obrysových světel
Kontrolka dálkových světel
Kontrolka tlumených světel
Kontrolka předních mlhových světel
Kontrolka zadních mlhových světel
Kontrolka automatických dálkových světel
Kontrolka levých směrových světel
Kontrolka pravých směrových světel
Směrové světlo
          Airbag
Výstražná kontrolka minimální hladiny paliva
Kontrolka nutnosti okamžitého zastavení
Kontrolka zatažení ruční brzdy a kontrolka pro detekci poruchy brzdového systému
Kontrolka dobíjení akumulátoru
Kontrolka tlaku oleje
Výstražná kontrolka
Kontrolka systému odstraňování emisí
Kontrolka protiblokovacího systému
Výstražná kontrolka dynamické kontroly stability (ESC) a protiprokluzového systému
Kontrolka systému částicového filtru
Kontrolka hladiny činidel a poruch v systému čištění výfukových plynů.
Výstražná kontrolka teploty chladicí kapaliny
Kontrolka pohotovostního režimu motoru
Kontrolka nedostupnosti pohotovostního režimu motoru
Kontrolka nedostatečného nahuštění pneumatik
Kontrolka žhavení (u verze se vznětovým motorem)
Kontrolka kontroly přilnavosti
Kontrolka nohy na brzdovém pedálu
Kontrolky omezovače a regulátoru rychlosti.
Ukazatele změny rychlosti
Kontrolka režimu
          ECO
Kontrolka režimu volnoběhu
Výstražná kontrolka nezapnutí bezpečnostních pásů vpředu
Kontrolka otevření dveří

Kontrolka obrysových světel

Kontrolka dálkových světel

Kontrolka tlumených světel

Kontrolka předních mlhových světel

Kontrolka zadních mlhových světel

Kontrolka automatických dálkových světel

Kontrolka levých směrových světel

Kontrolka pravých směrových světel

Směrové světlo Airbag

Rozsvítí se při zapnutí zapalování nebo při spuštění motoru a poté po několika sekundách zhasne.

Pokud se kontrolka při zapnutí zapalování nerozsvítí nebo se rozsvítí při běžícím motoru, signalizuje poruchu systému.

Kontaktujte co nejdříve značkový servis.

Výstražná kontrolka minimální hladiny paliva

Rozsvítí se při zapnutí zapalování a po několika sekundách zhasne.

Pokud se rozsvítí během jízdy, co nejdříve natankujte. Zbývá vám palivo na ujetí ještě cca 50 km.

Kontrolka nutnosti okamžitého zastavení

Rozsvítí se při zapnutí zapalování a zhasne, jakmile se motor nastartuje. Rozsvítí se společně s dalšími kontrolkami a/nebo zprávou a je doprovázena pípnutím.

Signalizuje Vám v zájmu Vaší vlastní bezpečnosti nutnost okamžitě a bezpodmínečně zastavit v souladu s dopravními podmínkami. Vypněte motor a nespouštějte jej znovu.

Kontaktujte značkový servis.

Kontrolka zatažení ruční brzdy a kontrolka pro detekci poruchy brzdového systému

Rozsvítí se při zapnutí zapalování a zhasne, jakmile je ruční brzda povolena.

Pokud se rozsvítí při brzdění společně s kontrolkou ® a zazněním pípnutí, signalizuje nízkou hladinu v okruzích nebo poruchu na brzdovém systému.

Zastavte a kontaktujte značkový servis.

Kontrolka dobíjení akumulátoru

Rozsvítí se při zapnutí zapalování a po několika sekundách zhasne.

Pokud se rozsvítí během jízdy společně s kontrolkou ® a zároveň se ozve zvukový signál, indikuje příliš vysoké nebo nízké napětí elektrického obvodu.

Zastavte a kontaktujte značkový servis.

Kontrolka tlaku oleje

Rozsvítí se při zapnutí zapalování a po několika sekundách zhasne.

Pokud se rozsvítí během jízdy společně s kontrolkou ® a zazní zvukový signál, ihned zastavte vozidlo a vypněte zapalování.

Zkontrolujte hladinu oleje. Pokud je hladina oleje v pořádku, je příčina rozsvícení kontrolky jiná. Kontaktujte značkový servis.

Výstražná kontrolka

Rozsvítí se při zapnutí zapalování a zhasne, jakmile se rozběhne motor Může se rozsvítit společně s dalšími kontrolkami a/nebo zprávami na přístrojové desce.

Znamená to, že musíte co nejdříve velmi opatrně dojet do značkového servisu. Při nedodržení tohoto doporučení může dojít k poškození vozidla.

Kontrolka systému odstraňování emisí

u vozidel, která jsou jí vybavena, se při spouštění motoru rozsvítí a potom zhasne.

–Pokud nezhasne, kontaktujte co nejdříve značkový servis.

–Pokud bliká, snižte otáčky motoru, dokud blikání neustane. Kontaktujte co nejdříve značkový servis. DOPORUČENÍ PRO ÚDRŽBU A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ

Kontrolka protiblokovacího systému

Rozsvítí se při zapnutí zapalování a po několika sekundách zhasne.

Pokud se rozsvítí během jízdy, signalizuje poruchu protiblokovacího systému.

Brzdění je pak zajišťováno stejně jako u vozidla bez systému ABS. Urychleně se obraťte na značkový servis.

Výstražná kontrolka dynamické kontroly stability (ESC) a protiprokluzového systému

Rozsvítí se při zapnutí zapalování a po několika sekundách zhasne.

Výstražná kontrolka se může objevit z několika důvodů: ZAŘÍZENÍ PRO KOREKCI A ASISTENCI ŘÍZENÍ

Kontrolka systému částicového filtru

Kontrolka hladiny činidel a poruch v systému čištění výfukových plynů.

Výstražná kontrolka teploty chladicí kapaliny

Rozsvítí se modře při zapnutí zapalování nebo při spuštění nezahřátého motoru.

Pokud se rozsvítí červeně, zastavte vozidlo a nechte motor pár minut běžet na volnoběh.

Teplota by měla klesnout a kontrolka zhasnout. Pokud neklesne, zastavte motor. Počkejte, dokud nevychladne, a zkontrolujte hladinu chladicí kapaliny. HLADINY PROVOZNÍCH KAPALIN

Pokud je hladina normální, rozsvícená kontrolka souvisí s něčím jiným. Kontaktujte značkový servis.

Kontrolka pohotovostního režimu motoru

Kontrolka nedostupnosti pohotovostního režimu motoru

Kontrolka nedostatečného nahuštění pneumatik

Rozsvítí se při zapnutí zapalování nebo při spuštění motoru a poté po několika sekundách zhasne SYSTÉM SLEDOVÁNÍ TLAKU V PNEUMATIKÁCH

Kontrolka žhavení (u verze se vznětovým motorem)

Musí se rozsvítit při zapnutí zapalování. Signalizuje, že jsou napájeny žhavicí svíčky. Zhasne, když je žhavení dokončeno. Může být spuštěn motor.

Kontrolka kontroly přilnavosti

Kontrolka nohy na brzdovém pedálu

Rozsvítí se, pokud je vyžadováno sešlápnutí brzdového pedálu. AUTOMATICKÁ PŘEVODOVKA

Kontrolky omezovače a regulátoru rychlosti.

Ukazatele změny rychlosti

Při rozsvícení se doporučuje zařadit vyšší rychlostní stupeň (šipka směřuje vzhůru) nebo nižší stupeň (šipka směřujte dolů) DOPORUČENÍ STYLU JÍZDY, JÍZDA EKO

Kontrolka režimu ECO

Rozsvítí se, když je zapnutý režim ECO DOPORUČENÍ STYLU JÍZDY, JÍZDA EKO

Perfo Kontrolka režimu výkonu

Rozsvítí se, když je zapnutý režim výkonu. DOPORUČENÍ STYLU JÍZDY, JÍZDA EKO

Kontrolka režimu volnoběhu

Rozsvítí se, když je zapnutý režim volnoběhu.DOPORUČENÍ STYLU JÍZDY, JÍZDA EKO

Výstražná kontrolka nezapnutí bezpečnostních pásů vpředu

Kontrolka otevření dveří