Master

Seznamte se s významem varovných kontrolek ve vozidle

Kontrolka obrysových světel
Kontrolka dálkových světel
Kontrolka tlumených světel
Kontrolka automatických dálkových světel
Kontrolka předních mlhových světel
Kontrolka zadních mlhových světel
Kontrolka levých směrových světel
Kontrolka pravých směrových světel
Směrové světlo
          Airbag
Výstražná kontrolka minimální hladiny paliva
Kontrolka nutnosti okamžitého zastavení
Kontrolka posilovače řízení s proměnlivým účinkem
Kontrolka závady na brzdovém okruhu
Kontrolka dobíjení akumulátoru
Kontrolka tlaku oleje
Kontrolka systému částicového filtru
Kontrolka hladiny činidel a poruch v systému čištění výfukových plynů
Výstražná kontrolka
Kontrolka systému odstraňování emisí
Kontrolka žhavení
Výstražná kontrolka teploty chladicí kapaliny
Kontrolka otevření dveří
Upozornění na pokles tlaku v pneumatikách
Kontrolka protiblokovacího systému
Kontrolka pohotovostního režimu motoru
Kontrolka nedostupnosti pohotovostního režimu motoru
Kontrolka zatažení ruční brzdy
Výstražná kontrolka dynamické kontroly stability (ESC) a protiprokluzového systému
Kontrolka asistence při jízdě v bočním větru
Ukazatele změny rychlosti
Kontrolka nohy na brzdovém pedálu
Kontrolka omezovače rychlosti
Kontrolka regulátoru rychlosti
Kontrolka systému upozornění na vyjetí z jízdního pruhu
Kontrolka aktivního nouzového brzdění
Kontrolka režimu
          ECO
Kontrolka digitálního ukazatele rychlosti
Kontrolka signalizující překročení rychlosti
Výstražná kontrolka nezapnutí bezpečnostních pásů vpředu
Airbag spolujezdce – Airbag OFF

Kontrolka obrysových světel

Kontrolka dálkových světel

Kontrolka tlumených světel

Kontrolka automatických dálkových světel

Kontrolka předních mlhových světel

Kontrolka zadních mlhových světel

Kontrolka levých směrových světel

Kontrolka pravých směrových světel

Směrové světlo Airbag

Rozsvítí se při zapnutí zapalování nebo při spuštění motoru a poté po několika sekundách zhasne. Pokud se nerozsvítí po zapnutí zapalování, nebo se rozsvítí při spuštěném motoru, znamená to závadu na systému.

Kontaktujte co nejdříve značkový servis.

Výstražná kontrolka minimální hladiny paliva

Zhasne, jakmile se rozběhne motor. Pokud se rozsvítí nebo zůstane zhasnuta, co nejdříve natankujte.

Kontrolka nutnosti okamžitého zastavení

Rozsvítí se při zapnutí zapalování a přibližně po 3 sekundách zhasne.

Rozsvítí se společně s dalšími kontrolkami a/nebo zprávou a je doprovázena pípnutím.

Signalizuje Vám v zájmu Vaší vlastní bezpečnosti nutnost okamžitě a bezpodmínečně zastavit v souladu s dopravními podmínkami. Vypněte motor a nespouštějte jej znovu.

Kontaktujte značkový servis.

Kontrolka posilovače řízení s proměnlivým účinkem

Rozsvítí se při zapnutí zapalování nebo při spuštění motoru a poté po několika sekundách zhasne.

Pokud se rozsvítí během jízdy společně s kontrolkou ®, indikuje poruchu systému.

Kontaktujte značkový servis.

Kontrolka závady na brzdovém okruhu

Rozsvítí se při zapnutí zapalování nebo při spuštění motoru a poté po několika sekundách zhasne.

Pokud se rozsvítí při brzdění společně s kontrolkou ® a zazněním pípnutí, signalizuje nízkou hladinu v okruzích nebo poruchu na brzdovém systému.

Okamžitě zastavte vozidlo a obraťte se na zástupce značky.

Kontrolka dobíjení akumulátoru

Rozsvítí se při zapnutí zapalování nebo při spuštění motoru a poté po několika sekundách zhasne.

Pokud se rozsvítí během jízdy společně s kontrolkou ® a zároveň se ozve zvukový signál, indikuje příliš vysoké nebo nízké napětí elektrického obvodu.

Zastavte a kontaktujte značkový servis.

Kontrolka tlaku oleje

Rozsvítí se při zapnutí zapalování nebo při spuštění motoru a poté po několika sekundách zhasne.

Pokud se rozsvítí během jízdy společně s kontrolkou ® a zazní zvukový signál, ihned zastavte vozidlo a vypněte zapalování.

Zkontrolujte hladinu oleje. Pokud je hladina normální, rozsvícená kontrolka souvisí s něčím jiným.

Kontaktujte značkový servis.

Kontrolka systému částicového filtru

Kontrolka hladiny činidel a poruch v systému čištění výfukových plynů

Výstražná kontrolka

Rozsvítí se při zapnutí zapalování a přibližně po 3 sekundách zhasne. Může se rozsvítit společně s dalšími kontrolkami a/nebo zprávami na přístrojové desce.

Znamená to, že musíte co nejdříve velmi opatrně dojet do značkového servisu. Při nedodržení tohoto doporučení může dojít k poškození vozidla. Podle vozidla je rozsvícení této kontrolky doprovázeno zprávou na přístrojové desce.

Kontrolka systému odstraňování emisí

U vozidel, která jsou jí vybavena, se při zapnutí zapalování rozsvítí a potom zhasne.

–Pokud se trvale rozsvítí spolu s kontrolkou ©, kontaktujte co nejdříve značkový servis;

–Pokud bliká, snižte otáčky motoru, dokud blikání neustane. Kontaktujte co nejdříve značkový servis. DOPORUČENÍ PRO ÚDRŽBU A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ

Kontrolka žhavení

Musí se rozsvítit při zapnutí zapalování. Signalizuje, že jsou napájeny žhavicí svíčky. Zhasne, když je žhavení ukončeno a může být spuštěn motor.

Výstražná kontrolka teploty chladicí kapaliny

Rozsvítí se modře při zapnutí zapalování nebo při spuštění nezahřátého motoru.

Pokud se rozsvítí červeně, zastavte vozidlo a nechte motor pár minut běžet na volnoběh.

Teplota by měla klesnout a kontrolka zhasnout. Pokud neklesne, zastavte motor. Počkejte, dokud nevychladne, a zkontrolujte hladinu chladicí kapaliny. HLADINY, FILTRY

Pokud je hladina normální, rozsvícená kontrolka souvisí s něčím jiným. Kontaktujte značkový servis.

Kontrolka otevření dveří

Rozsvítí se při zapnutém zapalování, pokud jsou některé dveře špatně zavřeny.

Upozornění na pokles tlaku v pneumatikách

Kontrolka protiblokovacího systému

Rozsvítí se při zapnutí zapalování a během přibližně tří sekund zhasne. Pokud se rozsvítí během jízdy, signalizuje poruchu protiblokovacího systému. Brzdění je pak zajištěno normálně, bez protiblokovacího systému.

Urychleně se obraťte na značkový servis.

Kontrolka pohotovostního režimu motoru

Kontrolka nedostupnosti pohotovostního režimu motoru

Kontrolka zatažení ruční brzdy

Výstražná kontrolka dynamické kontroly stability (ESC) a protiprokluzového systému

Rozsvítí se při zapnutí zapalování nebo při spuštění motoru a poté po několika sekundách zhasne.

Kontrolka se může rozsvítit v několika případech: ZAŘÍZENÍ PRO KOREKCI A ASISTENCI ŘÍZENÍ

Kontrolka asistence při jízdě v bočním větru

Ukazatele změny rychlosti

Při rozsvícení se doporučuje zařadit vyšší rychlostní stupeň (šipka směřuje vzhůru) nebo nižší stupeň (šipka směřujte dolů) DOPORUČENÍ STYLU JÍZDY, JÍZDA EKO

Kontrolka nohy na brzdovém pedálu

Rozsvítí se, pokud je vyžadováno sešlápnutí brzdového pedálu. ROBOTIZOVANÁ PŘEVODOVKA

Kontrolka omezovače rychlosti

Kontrolka regulátoru rychlosti

Kontrolka systému upozornění na vyjetí z jízdního pruhu

Kontrolka aktivního nouzového brzdění

Kontrolka režimu ECO

Rozsvítí se, když je zapnutý režim ECO DOPORUČENÍ STYLU JÍZDY, JÍZDA EKO

Kontrolka digitálního ukazatele rychlosti

Pokud se rozsvítí, signalizuje závadu systému. Prostudujte si návod k vybavení.

Kontrolka signalizující překročení rychlosti

Výstražná kontrolka nezapnutí bezpečnostních pásů vpředu