Kangoo & Kangoo Van

Podívejte se na videoklipy o vašem vozidle

SEŘÍZENÍ VOLANTU

SEŘÍZENÍ VOLANTU

SEŘÍZENÍ VOLANTU

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
PŘÍSTROJOVÁ DESKA

PŘÍSTROJOVÁ DESKA

PŘÍSTROJOVÁ DESKA

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
AUTOMATICKÁ KLIMATIZACE

AUTOMATICKÁ KLIMATIZACE

AUTOMATICKÁ KLIMATIZACE

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
VYHŘÍVANÁ SEDADLA

VYHŘÍVANÁ SEDADLA

VYHŘÍVANÁ SEDADLA

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
INDUKČNÍ NABÍJENÍ CHYTRÉHO TELEFONU

INDUKČNÍ NABÍJENÍ CHYTRÉHO TELEFONU

INDUKČNÍ NABÍJENÍ CHYTRÉHO TELEFONU

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
ASISTENČNÍ SLUŽBA: NOUZOVÉ VOLÁNÍ (E-CALL)

ASISTENČNÍ SLUŽBA: NOUZOVÉ VOLÁNÍ (E-CALL)

ASISTENČNÍ SLUŽBA: NOUZOVÉ VOLÁNÍ (E-CALL)

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
SYSTÉM STOP & START

SYSTÉM STOP & START

SYSTÉM STOP & START

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
EASY LINK – NAVIGAČNÍ SYSTÉM

EASY LINK – NAVIGAČNÍ SYSTÉM

EASY LINK – NAVIGAČNÍ SYSTÉM

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
EASY LINK – RÁDIO A HUDBA

EASY LINK – RÁDIO A HUDBA

EASY LINK – RÁDIO A HUDBA

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
EASY LINK – TELEFON

EASY LINK – TELEFON

EASY LINK – TELEFON

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
EASY LINK – INFORMACE O VOZIDLE

EASY LINK – INFORMACE O VOZIDLE

EASY LINK – INFORMACE O VOZIDLE

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
EASY LINK – NASTAVENÍ

EASY LINK – NASTAVENÍ

EASY LINK – NASTAVENÍ

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
EASY LINK – REPLIKACE CHYTRÉHO TELEFONU

EASY LINK – REPLIKACE CHYTRÉHO TELEFONU

EASY LINK – REPLIKACE CHYTRÉHO TELEFONU

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
NÁHRADNÍ KOLO

NÁHRADNÍ KOLO

NÁHRADNÍ KOLO

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
SOUPRAVA K HUŠTĚNÍ PNEUMATIK

SOUPRAVA K HUŠTĚNÍ PNEUMATIK

SOUPRAVA K HUŠTĚNÍ PNEUMATIK

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Seznamte se s významem varovných kontrolek ve vozidle

Kontrolka obrysových světel
Kontrolka dálkových světel
Kontrolka tlumených světel
Kontrolka zadních mlhových světel
Kontrolka předních mlhových světel
Kontrolka automatických dálkových světel
Kontrolka levých směrových světel
Kontrolka pravých směrových světel
Směrové světlo
     airbag
Kontrolka nutnosti okamžitého zastavení
Kontrolka závady na brzdovém okruhu
Kontrolka dobíjení akumulátoru
Kontrolka tlaku oleje
Kontrolka posilovače řízení s proměnlivým účinkem
Výstražná kontrolka
Výstražná kontrolka
Kontrolka zatažení ruční brzdy nebo automatické parkovací brzdy
Kontrolka nohy na brzdovém pedálu
Ukazatele změny rychlosti
Výstražná kontrolka dynamické kontroly stability (ESC) a protiprokluzového systému
Výstražná kontrolka nedostupnosti dynamické kontroly stability (ESC) a protiprokluzového systému
Kontrolka asistence při jízdě v bočním větru
Kontrolka protiblokovacího systému
Kontrolka systému částicového filtru
Kontrolka hladiny činidel a poruch v systému čištění výfukových plynů
Kontrolka nedostatečného nahuštění pneumatik
Kontrolka žhavení (u verze se vznětovým motorem)
Kontrolka systému odstraňování emisí
Kontrolka režimu
     ECO
Výstražná kontrolka minimální hladiny paliva
Kontrolka teploty chladicí kapaliny
Kontrolka otevření dveří
Kontrolka omezovače rychlosti
Kontrolka regulátoru rychlosti
Kontrolka adaptivního regulátoru rychlosti
Kontrolka pohotovostního režimu motoru
Kontrolka nedostupnosti pohotovostního režimu motoru
Kontrolka asistovaného parkování
Kontrolka signalizující překročení rychlosti
Kontrolka volnoběhu
Kontrolka systému upozornění na vyjetí z jízdního pruhu
Kontrolka systému asistenta jízdního pruhu
(V závislosti na typu vozidla) Pokročilá bezpečnostní varovná kontrolka, porucha světla nebo není k dispozici
(V závislosti na typu vozidla) Pokročilá bezpečnostní varovná kontrolka, porucha světla nebo není k dispozici
Výstražná kontrolka detekce nepřítomnosti rukou na volantu
Výstražná kontrolka funkce „Navádění do středu pruhu”
Airbag spolujezdce – Airbag ON
Airbag spolujezdce – Airbag OFF
Výstražné kontrolky nezapnutých bezpečnostních pásů

Kontrolka obrysových světel

Kontrolka dálkových světel

Kontrolka tlumených světel

Kontrolka zadních mlhových světel

Kontrolka předních mlhových světel

Kontrolka automatických dálkových světel

Kontrolka levých směrových světel

Kontrolka pravých směrových světel

Směrové světlo airbag

Rozsvítí se při zapnutí zapalování nebo při spuštění motoru a poté po několika sekundách zhasne.

Pokud se kontrolka při zapnutí zapalování nerozsvítí nebo se rozsvítí při běžícím motoru, signalizuje poruchu systému.

Kontaktujte co nejdříve značkový servis.

Kontrolka nutnosti okamžitého zastavení

Rozsvítí se při zapnutí zapalování nebo při spuštění motoru a zhasne, jakmile se rozběhne motor. Rozsvítí se společně s dalšími kontrolkami a/nebo zprávou a je doprovázena pípnutím.

Signalizuje Vám v zájmu Vaší vlastní bezpečnosti nutnost okamžitě a bezpodmínečně zastavit v souladu s dopravními podmínkami. Vypněte motor a nespouštějte jej znovu.

Kontaktujte značkový servis.

Kontrolka závady na brzdovém okruhu

Rozsvítí se při zapnutí zapalování nebo při spuštění motoru a poté po několika sekundách zhasne.

Pokud se rozsvítí při brzdění společně s kontrolkou ® a zazněním pípnutí, signalizuje nízkou hladinu v okruzích nebo poruchu na brzdovém systému.

Okamžitě zastavte vozidlo a obraťte se na zástupce značky.

Kontrolka dobíjení akumulátoru

Rozsvítí se při zapnutí zapalování nebo při spuštění motoru a poté po několika sekundách zhasne.

Pokud se rozsvítí během jízdy společně s kontrolkou ® a zároveň se ozve zvukový signál, indikuje příliš vysoké nebo nízké napětí elektrického obvodu.

Zastavte a kontaktujte značkový servis.

Kontrolka tlaku oleje

Rozsvítí se při zapnutí zapalování nebo při spuštění motoru a poté po několika sekundách zhasne.

Pokud se rozsvítí během jízdy společně s kontrolkou ® a zazní zvukový signál, ihned zastavte vozidlo a vypněte zapalování.

Zkontrolujte hladinu oleje. Pokud je hladina normální, rozsvícená kontrolka souvisí s něčím jiným.

Kontaktujte značkový servis.

Kontrolka posilovače řízení s proměnlivým účinkem

Rozsvítí se při zapnutí zapalování nebo při spuštění motoru a poté po několika sekundách zhasne.

Pokud se rozsvítí během jízdy společně s kontrolkou ®, indikuje poruchu systému.

Kontaktujte značkový servis.

Výstražná kontrolka

Rozsvítí se při zapnutí zapalování nebo při spuštění motoru a zhasne, jakmile se rozběhne motor. Může se rozsvítit společně s dalšími kontrolkami a/nebo zprávami na přístrojové desce. Znamená to, že musíte co nejdříve velmi opatrně dojet do značkového servisu. Při nedodržení tohoto doporučení může dojít k poškození vozidla.

Výstražná kontrolka

Pokud se během jízdy objeví v červené a je doprovázena ® kontrolkou, musíte pro vaši bezpečnost zastavit, jakmile to podmínky provozu dovolí. Vypněte motor a nespouštějte jej znovu. Kontaktujte značkový servis. Pokud se během jízdy zobrazí žlutě a je doprovázena © výstražnou kontrolku, navštivte co nejdříve autorizovaného prodejce. Mezitím jezděte opatrně. Při nedodržení tohoto doporučení může dojít k poškození vozidla

Kontrolka zatažení ruční brzdy nebo automatické parkovací brzdy

Kontrolka nohy na brzdovém pedálu

Rozsvítí se, pokud je vyžadováno sešlápnutí brzdového pedálu. AUTOMATICKÁ PŘEVODOVKA

Ukazatele změny rychlosti

Při rozsvícení se doporučuje zařadit vyšší rychlostní stupeň (šipka směřuje vzhůru) nebo nižší stupeň (šipka směřujte dolů) DOPORUČENÍ STYLU JÍZDY, JÍZDA ECO

Výstražná kontrolka dynamické kontroly stability (ESC) a protiprokluzového systému

Rozsvítí se při zapnutí zapalování nebo při spuštění motoru a poté po několika sekundách zhasne.

Kontrolka se může rozsvítit v několika případech: ZAŘÍZENÍ PRO KOREKCI A ASISTENCI ŘÍZENÍ

Výstražná kontrolka nedostupnosti dynamické kontroly stability (ESC) a protiprokluzového systému

Kontrolka asistence při jízdě v bočním větru

Kontrolka protiblokovacího systému

Rozsvítí se při zapnutí zapalování nebo při spuštění motoru a poté po několika sekundách zhasne.

Pokud se rozsvítí během jízdy, signalizuje poruchu protiblokovacího systému.

Brzdění je pak zajišťováno stejně jako u vozidla bez systému ABS. Urychleně se obraťte na značkový servis.

Kontrolka hladiny činidel a poruch v systému čištění výfukových plynů

Kontrolka nedostatečného nahuštění pneumatik

Rozsvítí se při zapnutí zapalování nebo při spuštění motoru a poté po několika sekundách zhasne UPOZORNĚNÍ NA POKLES TLAKU V PNEUMATIKÁCH SYSTÉM SLEDOVÁNÍ TLAKU V PNEUMATIKÁCH

Kontrolka žhavení (u verze se vznětovým motorem)

Musí se rozsvítit při zapnutí zapalování. Indikuje, že jsou aktivovány žhavicí svíčky.

Zhasne, když je žhavení dokončeno. Může být spuštěn motor.

Kontrolka systému odstraňování emisí

U vozidel, která jsou jím vybavena, se tato kontrolka rozsvítí při spuštění motoru a, v závislosti na typu vozidla, při vypnutém zapalování, pokud je motor v pohotovostním režimu. FUNKCE STOP AND START Následně zhasne.

–Pokud nezhasne, kontaktujte co nejdříve značkový servis.

–Pokud bliká, snižte otáčky motoru, dokud blikání neustane. Kontaktujte co nejdříve značkový servis. DOPORUČENÍ PRO ÚDRŽBU A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ

Kontrolka režimu ECO

Rozsvítí se při aktivním režimu ECO DOPORUČENÍ STYLU JÍZDY, JÍZDA ECO

Výstražná kontrolka minimální hladiny paliva

Rozsvítí se oranžově při zapnutí zapalování nebo při spuštění motoru a poté po několika sekundách zhasne.

Pokud se kontrolka za jízdy rozsvítí oranžově a zazní zvukový signál, co nejdříve doplňte palivo. Zbývá vám palivo na ujetí ještě cca 50 km.

Kontrolka teploty chladicí kapaliny

Při zapnutí zapalování nebo spuštění motoru se rozsvítí modře.

Pokud se rozsvítí červeně, zastavte vozidlo a nechte běžet motor na volnoběh jednu nebo dvě minuty.

Teplota by měla klesnout a kontrolka znovu svítit modře. Pokud neklesne, zastavte motor. Počkejte, až vychladne, a zkontrolujte hladinu chladicí kapaliny.

Kontaktujte značkový servis.

Kontrolka otevření dveří

Kontrolka omezovače rychlosti

Kontrolka regulátoru rychlosti

Kontrolka adaptivního regulátoru rychlosti

Kontrolka pohotovostního režimu motoru

Kontrolka nedostupnosti pohotovostního režimu motoru

Kontrolka asistovaného parkování

Kontrolka signalizující překročení rychlosti

Kontrolka volnoběhu

Aktivuje se, když je v uživatelském nastavení aktivován (ON) parametr „Volnoběh“ MENU INDIVIDUÁLNÍHO NASTAVENÍ VOZIDLADOPORUČENÍ STYLU JÍZDY, JÍZDA ECO

Tato kontrolka se rozsvítí při aktivaci funkce:

–šedivě, když vozidlo není v režimu volnoběhu;

–zeleně nebo, v závislosti na typu vozidla, když je vozidlo v režimu volnoběhu (automatický neutrál).

Kontrolka systému upozornění na vyjetí z jízdního pruhu

Kontrolka systému asistenta jízdního pruhu

(V závislosti na typu vozidla) Pokročilá bezpečnostní varovná kontrolka, porucha světla nebo není k dispozici

(V závislosti na typu vozidla) Pokročilá bezpečnostní varovná kontrolka, porucha světla nebo není k dispozici

Výstražná kontrolka detekce nepřítomnosti rukou na volantu

Výstražná kontrolka funkce „Navádění do středu pruhu”

Výstražné kontrolky nezapnutých bezpečnostních pásů