DISPLEJE A UKAZATELE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Výstraha minimální hladiny oleje v motoru

Při spouštění motoru vás ukazatel na palubním desce upozorní jakmile je dosažena minimální hladina oleje. HLADINA OLEJE V MOTORU: všeobecně

Při první výstraze ji můžete odstranit stisknutím 1 „OK“.

Následující výstrahy automaticky zmizí během cca 30 sekund.

Přístrojová deska pracující v mílích

(možnost přepnout na km/h)

Vozidla bez multimediální obrazovky

- Po vypnutí zapalování stiskněte přepínač 2 tolikrát, kolikrát je třeba pro otevření karty vozidlo 5;

- stiskem 3 nebo opakovaným stiskáním 4 vstupte do „Nastavení“ a poté stiskněte 1 „OK“;

- stejným způsobem vstoupíte do „PALUBNÍ DESKA“ a poté do „Jednotky“.

Vozidla vybavená multimediální obrazovkou.

Informace o výběru audiosystému naleznete v příručce k multimediálnímu systému.

Poznámka: v obou případech se po přerušení napájení z akumulátoru palubní počítač automaticky vrátí k původně používané jednotce.

Pro přechod na režim s předchozí měrnou jednotkou postupujte stejným způsobem.

Další informace naleznete v uživatelské příručce multimediálního zařízení.

Přístrojová deska A

Osvětlení se zapne při zapnutí zapalování. Rozsvícení některých kontrolek je doprovázeno zprávou.

U některých vozidel si přístrojovou desku můžete uživatelsky upravit nastavením obsahu a různých barev podle vlastní volby.

U vozidel vybavených multimediální obrazovkou se obraťte na uživatelskou příručku multimediálního systému.

U vozidel bez multimediální obrazovky. MENU INDIVIDUÁLNÍHO NASTAVENÍ VOZIDLA

Tachometr 6

Otáčkoměr 7

(stupnice ×1000)

V závislosti na zvoleném přizpůsobení se nemusí zobrazit.

Zvukový signál překročení nastavené rychlosti

V závislosti na typu vozidla a zemi se zobrazí kontrolka a zazní zvukový signál. Tento zvukový signál se ozve, jakmile jede vozidlo rychlostí nad 120 km/h. Kontrolka zůstává svítit, dokud vozidlo jede rychlostí nad 120 km/h.

Ukazatel stylu jízdy 8 DOPORUČENÍ STYLU JÍZDY, JÍZDA ECO

Počitadlo celkové ujeté dráhy 9 PALUBNÍ POČÍTAČ: jízdní parametry

Palubní počítač 10 PALUBNÍ POČÍTAČ: obecné údaje

Předpokládaný dojezd se zbývajícím palivem 11

Hodnota je zobrazena po ujetí 400 metrů. PALUBNÍ POČÍTAČ: jízdní parametry

Multimediální informace12

V závislosti na typu vozidla můžete zobrazit informace na obrazovce multimédií (kompas, telefon, navigace atd.).

Další informace naleznete v uživatelské příručce multimediálního zařízení.

Ukazatel teploty chladicí kapaliny 14

Při normálním provozu musí být ručička 14 před oblastí 13. Může se k ní přiblížit pouze v případě „intenzivního“ používání. Výstraha je signalizována až rozsvícením kontrolky ®, zobrazením zprávy na přístrojové desce a pípnutím.

Ukazatel hladiny paliva 15

Je-li hladina na minimu, začne oranžově blikat kontrolka M zabudovaná do ukazatele a současně zazní zvukový signál. Rychle doplňte.

Přístrojová deska B

Osvětlení se zapne při zapnutí zapalování. Rozsvícení některých kontrolek je doprovázeno zprávou.

U některých vozidel si přístrojovou desku můžete individuálně upravit nastavením obsahu a různých barev podle vlastní volby. U vozidel vybavených multimediální obrazovkou se obraťte na uživatelskou příručku multimediálního systému.

U vozidel, která nejsou vybavena navigačním systémem MENU INDIVIDUÁLNÍHO NASTAVENÍ VOZIDLA

Ukazatel teploty chladicí kapaliny 16

Při běžném provozu musí ručička 16 ukazovat před oblast 17. Může se k ní přiblížit pouze v případě „intenzivního“ používání. Výstraha je signalizována až rozsvícením kontrolky ®, zobrazením zprávy na přístrojové desce a pípnutím.

Tachometr 18

V závislosti na zvoleném stylu se zobrazení liší.

Zvukový signál překročení nastavené rychlosti

V závislosti na typu vozidla a zemi se zobrazí kontrolka a zazní zvukový signál. Tento zvukový signál se ozve, jakmile jede vozidlo rychlostí nad 120 km/h. Kontrolka zůstává svítit, dokud vozidlo jede rychlostí nad 120 km/h.

Otáčkoměr 19

(stupnice ×1000)

Zobrazí se různým způsobem podle uživatelského nastavení přístrojové desky. V závislosti na zvoleném stylu se zobrazení liší.

Ukazatel stylu jízdy 20 DOPORUČENÍ STYLU JÍZDY, JÍZDA ECO

Multimediální informace21

V závislosti na typu vozidla můžete zobrazit informace na obrazovce multimédií (kompas, telefon, navigace atd.).

Další informace naleznete v uživatelské příručce multimediálního zařízení.

Předpokládaný dojezd se zbývajícím palivem 22

Hodnota je zobrazena po ujetí 400 metrů. PALUBNÍ POČÍTAČ: jízdní parametry

Počitadlo celkové ujeté dráhy 23 PALUBNÍ POČÍTAČ: jízdní parametry

Palubní počítač 24 PALUBNÍ POČÍTAČ: obecné údaje

Ukazatel hladiny paliva 25

Je-li hladina na minimu, začne oranžově blikat kontrolka M zabudovaná do ukazatele a současně zazní zvukový signál. Rychle doplňte.

Přístrojová deska C

Osvětlení se zapne při zapnutí zapalování. Rozsvícení některých kontrolek je doprovázeno zprávou.

U některých vozidel si přístrojovou desku můžete uživatelsky upravit nastavením různých barev podle vlastní volby. U vozidel vybavených multimediální obrazovkou se obraťte na uživatelskou příručku multimediálního systému.

Pro vozidla, která nejsou vybavena navigačním systémem MENU INDIVIDUÁLNÍHO NASTAVENÍ VOZIDLA

Otáčkoměr 26

(stupnice ×1000)

Ukazatel teploty chladicí kapaliny 28

Při normálním provozu by měl být ukazatel 28 před červenou zónou 27. Může se k ní přiblížit pouze v případě „intenzivního“ používání. Výstraha je signalizována až rozsvícením kontrolky ®, zobrazením zprávy na přístrojové desce a pípnutím.

Palubní počítač 29 PALUBNÍ POČÍTAČ: obecné údaje

Předpokládaný dojezd se zbývajícím palivem 30

Hodnota je zobrazena po ujetí 400 metrů. PALUBNÍ POČÍTAČ: jízdní parametry

Počitadlo celkové ujeté dráhy 31 PALUBNÍ POČÍTAČ: jízdní parametry

Ukazatel stylu jízdy 32 DOPORUČENÍ STYLU JÍZDY, JÍZDA ECO

Tachometr 33

Zvukový signál překročení nastavené rychlosti

V závislosti na typu vozidla a zemi se zobrazí kontrolka a zazní zvukový signál. Tento zvukový signál se ozve, jakmile jede vozidlo rychlostí nad 120 km/h. Kontrolka zůstává svítit, dokud vozidlo jede rychlostí nad 120 km/h.

Ukazatel hladiny paliva 34

Je-li hladina na minimu, začne oranžově blikat kontrolka M zabudovaná do ukazatele a současně zazní zvukový signál. Rychle doplňte.

UPOZORNĚNÍ NA PŘEKROČENÍ RYCHLOSTI

PŘIZPŮSOBENÍ DIGITÁLNÍ PALUBNÍ DESKY