Zpět na seznam

HLADINA OLEJE V MOTORU: všeobecně

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Motor spotřebuje určité množství oleje pro mazání a chlazení pohyblivých součástí, takže je normální, pokud je třeba olej mezi dvěma výměnami doplnit.

Kdybyste však po období záběhu zjistili spotřebu oleje vyšší než 0,5 litru na 1 000 km, obraťte se na autorizovaný servis.

Interval: pravidelně kontrolujte hladinu oleje v motoru - zejména pak před delší cestou, protože jinak by hrozilo poškození motoru.

Zobrazení hladiny oleje

Měření musí být prováděno na vodorovném povrchu a po delším zastavení motoru.

Chcete-li znát přesnou úroveň hladiny oleje a ujistit se, že nebyla překročena maximální hladina (nebezpečí poškození motoru), musíte nezbytně použít měrku.

Podle typu vozidla se zobrazí upozornění pro řidiče na přístrojové desce pouze v případě, že úroveň motorového oleje je minimální.

- Vyjměte měrku a osušte ji čistým hadříkem, který nepouští vlas;

- zasuňte měrku až na doraz (u vozidel vybavených měrkou kombinovanou s uzávěrem C uzávěr zcela zašroubujte);

- znovu měrku vyjměte;

- odečtěte hladinu: nesmí nikdy klesnout pod značku „mini“ A ani překročit značku „maxi“ B.

Po úspěšném provedení tohoto úkonu vložte měrku dovnitř až nadoraz nebo uzávěr-měrku zcela zašroubujte.

Doplnění motorového oleje

Použijte trychtýř nebo oblast hrdla ochraňte jiným způsobem, aby nedošlo k rozlití oleje na horké části v motorovém prostoru nebo náchylné systémy (např. elektroinstalace).

Hrozí nebezpečí požáru.

Překročení maximální hladiny motorového oleje

V žádném případě se nesmí překročit maximální úroveň hladiny B: nebezpečí poškození motoru a katalyzátoru.

Je-li maximální hladina překročena, nestartujte vůz a volejte svého zástupce značky.

Před jakýmkoli úkonem v motorovém prostoru je třeba vypnout zapalování SPUŠTĚNÍ, ZASTAVENÍ MOTORU: vozidlo s klíčem nebo SPUŠTĚNÍ, ZASTAVENÍ MOTORU: vozidlo s kartou.

KONTROLA HLADINY KAPALIN