Megane

Seznamte se s významem varovných kontrolek ve vozidle

Kontrolka obrysových světel
Kontrolka dálkových světel
Kontrolka tlumených světel
Kontrolka zadních mlhových světel
Kontrolka automatických dálkových světel
Kontrolka levých směrových světel
Kontrolka pravých směrových světel
Výstražná kontrolka minimální hladiny paliva
Výstražná kontrolka
Kontrolka nutnosti okamžitého zastavení
Kontrolka závady na brzdovém okruhu
Kontrolka dobíjení akumulátoru
Kontrolka tlaku oleje
Kontrolka posilovače řízení s proměnlivým účinkem
Výstražná kontrolka
Kontrolka protiblokovacího systému
Výstražná kontrolka dynamické kontroly stability (ESC) a protiprokluzového systému
Kontrolka systému odstraňování emisí
Výstražná kontrolka teploty chladicí kapaliny
Směrové světlo
     airbag
Kontrolka žhavení (u verze se vznětovým motorem)
Ukazatel změny rychlosti
Varování systému „AUTOHOLD“
Kontrolka nohy na brzdovém pedálu
Kontrolka zatažení ruční brzdy nebo automatické parkovací brzdy
Kontrolka otevření dveří
Kontrolka pohotovostního režimu motoru
Kontrolka nedostupnosti pohotovostního režimu motoru
Výstražná kontrolka detekce „nepřítomnosti rukou na volantu“
Kontrolka asistovaného parkování
Kontrolka nedostatečného nahuštění pneumatik
Varovné kontrolky systému upozornění na vyjetí z jízdního pruhu (podle vybavení vozidla)
Varovné kontrolky asistenta pro udržování vozidla v jízdním pruhu (podle vybavení vozidla)
Není k dispozici aktivní nouzové brzdění nebo jsou vadné varovné kontrolky (podle vybavení vozidle)
Varovné kontrolky omezovače rychlosti (podle vybavení vozidla)
Varovné kontrolky tempomatu (podle vybavení vozidla)
Varovné kontrolky adaptivního tempomatu (podle vybavení vozidla)
Varovné kontrolky systému navádění do středu jízdního pruhu (podle vybavení vozidla)
Kontrolka režimu
     ECO
Kontrolka volnoběhu
Kontrolka hladiny činidel a poruch v systému čištění výfukových plynů.
Kontrolka systému částicového filtru
Airbag spolujezdce
      ON
Airbag spolujezdce
      OFF
Výstražná kontrolka nezapnutí bezpečnostního pásu řidiče a podle vozidla bezpečnostního pásu spolujezdce.

Kontrolka obrysových světel

Kontrolka dálkových světel

Kontrolka tlumených světel

Kontrolka zadních mlhových světel

Kontrolka automatických dálkových světel

Kontrolka levých směrových světel

Kontrolka pravých směrových světel

Výstražná kontrolka minimální hladiny paliva

Rozsvítí se žlutě při zapnutí zapalování nebo motoru a poté, podle typu vozidla, po několika sekundách zmizí nebo se zobrazí bíle. Pokud začne svítit oranžově během jízdy se zazněním zvukového signálu, co nejdříve natankujte. Zbývá vám palivo na ujetí ještě cca 50 km.

Výstražná kontrolka

Pokud se během jízdy objeví v červené a je doprovázena ® kontrolkou, musíte pro vaši bezpečnost zastavit, jakmile to podmínky provozu dovolí. Vypněte motor a nespouštějte jej znovu.

Kontaktujte značkový servis.

Pokud se během jízdy zobrazí žlutě a je doprovázena © výstražnou kontrolku, navštivte co nejdříve autorizovaného prodejce. Mezitím jezděte opatrně. Při nedodržení tohoto doporučení může dojít k poškození vozidla

Kontrolka nutnosti okamžitého zastavení

Rozsvítí se při zapnutí zapalování nebo při spuštění motoru a zhasne, jakmile se rozběhne motor. Rozsvítí se společně s dalšími kontrolkami a/nebo zprávami a je doprovázena zvukovým signálem.

Signalizuje Vám v zájmu Vaší vlastní bezpečnosti nutnost okamžitě a bezpodmínečně zastavit v souladu s dopravními podmínkami. Vypněte motor a nespouštějte jej znovu.

Kontaktujte značkový servis.

Kontrolka závady na brzdovém okruhu

Rozsvítí se při zapnutí zapalování nebo při spuštění motoru a poté po několika sekundách zhasne.

Pokud se rozsvítí při brzdění společně s kontrolkou ® a zazněním pípnutí, signalizuje nízkou hladinu v okruzích nebo poruchu na brzdovém systému.

Okamžitě zastavte vozidlo a obraťte se na zástupce značky.

Kontrolka dobíjení akumulátoru

Rozsvítí se při zapnutí zapalování nebo při spuštění motoru a poté po několika sekundách zhasne.

Pokud se rozsvítí během jízdy společně s kontrolkou ® a zároveň se ozve zvukový signál, indikuje příliš vysoké nebo nízké napětí elektrického obvodu.

Zastavte a kontaktujte značkový servis.

Kontrolka tlaku oleje

Rozsvítí se při zapnutí zapalování nebo při spuštění motoru a poté po několika sekundách zhasne.

Pokud se rozsvítí během jízdy společně s kontrolkou ® a zazní zvukový signál, ihned zastavte vozidlo a vypněte zapalování.

Zkontrolujte hladinu oleje. Pokud je hladina oleje v pořádku, je příčina rozsvícení kontrolky jiná.

Kontaktujte značkový servis.

Kontrolka posilovače řízení s proměnlivým účinkem

Rozsvítí se při zapnutí zapalování nebo při spuštění motoru a poté po několika sekundách zhasne.

Pokud se rozsvítí během jízdy společně s kontrolkou ®, indikuje poruchu systému.

Kontaktujte značkový servis.

Výstražná kontrolka

Rozsvítí se při zapnutí zapalování nebo při spuštění motoru a zhasne, jakmile se rozběhne motor. Může se rozsvítit společně s dalšími kontrolkami a/nebo zprávami na přístrojové desce.

Znamená to, že musíte co nejdříve velmi opatrně dojet do značkového servisu. Při nedodržení tohoto doporučení může dojít k poškození vozidla.

Kontrolka protiblokovacího systému

Rozsvítí se při zapnutí zapalování nebo při spuštění motoru a poté po několika sekundách zhasne.

Pokud se rozsvítí během jízdy, signalizuje poruchu protiblokovacího systému.

Brzdění je pak zajišťováno stejně jako u vozidla bez systému ABS. Urychleně se obraťte na značkový servis.

Výstražná kontrolka dynamické kontroly stability (ESC) a protiprokluzového systému

Rozsvítí se při zapnutí zapalování nebo při spuštění motoru a poté po několika sekundách zhasne.

Kontrolka se může rozsvítit v několika případech: ZAŘÍZENÍ PRO KOREKCI A ASISTENCI ŘÍZENÍ

Kontrolka systému odstraňování emisí

U vozidel, která jsou jím vybavena, se tato kontrolka rozsvítí při spuštění motoru a, v závislosti na typu vozidla, při vypnutém zapalování, pokud je motor v pohotovostním režimu. FUNKCE STOP AND START Následně zhasne.

–Pokud nezhasne, kontaktujte co nejdříve značkový servis.

–Pokud bliká, snižte otáčky motoru, dokud blikání neustane. Kontaktujte co nejdříve značkový servis. DOPORUČENÍ PRO ÚDRŽBU A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ

Výstražná kontrolka teploty chladicí kapaliny

Rozsvítí se červeně při zapnutí zapalování nebo při spuštění motoru.

Pokud se rozsvítí červeně, zastavte vozidlo a nechte běžet motor ve volnoběhu jednu nebo dvě minuty.

Teplota musí klesnout. Pokud neklesne, zastavte motor. Počkejte, dokud nevychladne, a zkontrolujte hladinu chladicí kapaliny.

Kontaktujte značkový servis.

Směrové světlo airbag

Rozsvítí se na přístrojové desce při zapnutí zapalování nebo při spuštění motoru a po několika sekundách zhasne.

Pokud se kontrolka při zapnutí zapalování nerozsvítí nebo se rozsvítí při běžícím motoru, signalizuje poruchu systému.

Kontaktujte co nejdříve značkový servis.

Kontrolka žhavení (u verze se vznětovým motorem)

Musí se rozsvítit při zapnutí zapalování. Indikuje, že jsou aktivovány žhavicí svíčky.

Zhasne, když je žhavení dokončeno. Může být spuštěn motor.

Ukazatel změny rychlosti

Při rozsvícení se doporučuje zařadit vyšší rychlostní stupeň (šipka směřuje vzhůru) nebo nižší stupeň (šipka směřujte dolů) DOPORUČENÍ STYLU JÍZDY, JÍZDA EKO

Varování systému „AUTOHOLD“

Kontrolka nohy na brzdovém pedálu

Rozsvítí se, pokud je vyžadováno sešlápnutí brzdového pedálu. AUTOMATICKÁ PŘEVODOVKA

Kontrolka zatažení ruční brzdy nebo automatické parkovací brzdy

Kontrolka otevření dveří

Kontrolka pohotovostního režimu motoru

Kontrolka nedostupnosti pohotovostního režimu motoru

Výstražná kontrolka detekce „nepřítomnosti rukou na volantu“

Kontrolka asistovaného parkování

Kontrolka nedostatečného nahuštění pneumatik

Rozsvítí se při zapnutí zapalování nebo při spuštění motoru a poté po několika sekundách zhasne UPOZORNĚNÍ NA POKLES TLAKU V PNEUMATIKÁCH SYSTÉM SLEDOVÁNÍ TLAKU V PNEUMATIKÁCH

Varovné kontrolky systému upozornění na vyjetí z jízdního pruhu (podle vybavení vozidla)

Varovné kontrolky asistenta pro udržování vozidla v jízdním pruhu (podle vybavení vozidla)

Není k dispozici aktivní nouzové brzdění nebo jsou vadné varovné kontrolky (podle vybavení vozidle)

Varovné kontrolky omezovače rychlosti (podle vybavení vozidla)

Varovné kontrolky tempomatu (podle vybavení vozidla)

Varovné kontrolky adaptivního tempomatu (podle vybavení vozidla)

Varovné kontrolky systému navádění do středu jízdního pruhu (podle vybavení vozidla)

Kontrolka režimu ECO

Rozsvítí se, když je zapnutý režim ECO DOPORUČENÍ STYLU JÍZDY, JÍZDA EKO

Kontrolka hladiny činidel a poruch v systému čištění výfukových plynů.

Výstražná kontrolka nezapnutí bezpečnostního pásu řidiče a podle vozidla bezpečnostního pásu spolujezdce.