PÁKA PŘEVODOVKY, RUČNÍ BRZDA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Řadicí páka

Vozidla s manuální převodovkou: viz schema nakreslené na hlavici řadicí páky 1.

Vozidla s automatickou převodovkou: AUTOMATICKÁ PŘEVODOVKA.

Zařazení zpětného chodu

Po zařazení zpětného chodu při zapnutém zapalování se rozsvítí couvací světla.

Ruční brzda

Povolení

Přitáhněte páku 3 mírně nahoru, stiskněte tlačítko 2 a zatlačte páku k podlaze.

Při jízdě s nedostatečně uvolněnou ruční brzdou zůstane červená kontrolka } na přístrojové desce rozsvícená spolu se zprávou „Parkovací brzda zatažena“ a zvukovým signálem.

Zatažení

Potáhněte páku 3 směrem nahoru. Ujistěte se, že je vozidlo správně znehybněno. Na přístrojové desce se rozsvítí kontrolka }.

V případě nárazu na podvozek vozidla při parkovacím manévru (např. kontakt s patníkem, zvýšeným chodníkem nebo jakýmkoliv jiným městským prvkem) můžete vozidlo poškodit (např. deformací zadní nápravy).

Aby bylo eliminováno jakékoliv riziko nehody, nechte své vozidlo zkontrolovat značkovým servisem.

Během jízdy dohlédněte, aby byla ruční brzda úplně uvolněna (červená kontrolka zhasnuta), jinak by hrozilo přehřátí, nebo dokonce poškození.

Při stání může být v závislosti na sklonu vozovky nebo na zatížení vozidla nutné zatáhnout brzdu o dva zářezy víc a zařadit u vozidel s mechanickou převodovkou rychlostní stupeň (jedničku nebo zpátečku) a u vozidel s automatickou převodovkou P.