Koleos

Seznamte se s významem varovných kontrolek ve vozidle

Kontrolka obrysových světel
Kontrolka dálkových světel
Kontrolka tlumených světel
Kontrolka předních mlhových světel
Kontrolka zadních mlhových světel
Kontrolka automatických dálkových světel
Kontrolka levých směrových světel
Kontrolka pravých směrových světel
Výstražná kontrolka minimální hladiny paliva
Kontrolka nutnosti okamžitého zastavení
Kontrolka závady na brzdovém okruhu
Kontrolka dobíjení akumulátoru
Kontrolka tlaku oleje
Kontrolka posilovače řízení s proměnlivým účinkem
Výstražná kontrolka
Kontrolka systému odstraňování emisí
Kontrolka systému částicového filtru
Kontrolka protiblokovacího systému
Výstražná kontrolka teploty chladicí kapaliny
Kontrolka žhavení (u verze se vznětovým motorem)
Kontrolka otevření dveří
Ukazatel změny rychlosti
Kontrolka airbagu
Kontrolka nohy na brzdovém pedálu
Kontrolka nožní nebo elektronické parkovací brzdy
Kontrolka pohotovostního režimu motoru
Kontrolka nedostupnosti pohotovostního režimu motoru
Kontrolky omezovače rychlosti, tempomatu a adaptivního tempomatu
Kontrolky omezovače rychlosti, tempomatu a adaptivního tempomatu
Kontrolky omezovače rychlosti, tempomatu a adaptivního tempomatu
Kontrolka nedostatečného nahuštění pneumatik
ECO kontrolka režimu
Kontrolka hladiny činidel a poruch v systému čištění výfukových plynů
Kontrolka asistovaného parkování
Asistent aktivního nouzového brzdění
Kontrolka kontrolované rychlosti při sjíždění svahu
Kontrolka dynamické kontroly stability (ESC) a protiprokluzového systému
Airbag spolujezdce
           ON
Airbag spolujezdce
           OFF
Výstražná kontrolka nezapnutí bezpečnostního pásu řidiče a podle vozidla bezpečnostního pásu spolujezdce.

Kontrolka obrysových světel

Kontrolka dálkových světel

Kontrolka tlumených světel

Kontrolka předních mlhových světel

Kontrolka zadních mlhových světel

Kontrolka automatických dálkových světel

Kontrolka levých směrových světel

Kontrolka pravých směrových světel

Výstražná kontrolka minimální hladiny paliva

Rozsvítí se oranžově při zapnutí zapalování nebo při spuštění motoru a poté po několika sekundách zhasne.

Pokud začne svítit oranžově během jízdy se zazněním zvukového signálu, co nejdříve natankujte. Zbývá vám benzin na ujetí ještě cca 50 km.

Kontrolka nutnosti okamžitého zastavení

Rozsvítí se při zapnutí zapalování nebo při spuštění motoru a zhasne, jakmile se rozběhne motor. Rozsvítí se společně s dalšími kontrolkami a/nebo zprávou a je doprovázena pípnutím.

Signalizuje Vám v zájmu Vaší vlastní bezpečnosti nutnost okamžitě a bezpodmínečně zastavit v souladu s dopravními podmínkami. Vypněte motor a nespouštějte jej znovu.

Kontaktujte značkový servis.

Kontrolka závady na brzdovém okruhu

Rozsvítí se při zapnutí zapalování nebo při spuštění motoru a poté po několika sekundách zhasne.

Pokud se rozsvítí při brzdění společně s kontrolkou ® a zazněním pípnutí, signalizuje nízkou hladinu v okruzích nebo poruchu na brzdovém systému. Zastavte a kontaktujte značkový servis.

Kontrolka dobíjení akumulátoru

Rozsvítí se při zapnutí zapalování nebo při spuštění motoru a poté po několika sekundách zhasne.

Pokud se rozsvítí během jízdy společně s kontrolkou ® a zároveň se ozve zvukový signál, indikuje příliš vysoké nebo nízké napětí elektrického obvodu.

Zastavte a kontaktujte značkový servis.

Kontrolka tlaku oleje

Rozsvítí se při zapnutí zapalování nebo při spuštění motoru a poté po několika sekundách zhasne.

Pokud se rozsvítí během jízdy společně s kontrolkou ® a zazní zvukový signál, ihned zastavte vozidlo a vypněte zapalování.

Zkontrolujte hladinu oleje. Pokud je hladina oleje v pořádku, je příčina rozsvícení kontrolky jiná. Kontaktujte značkový servis.

Kontrolka posilovače řízení s proměnlivým účinkem

Rozsvítí se při zapnutí zapalování nebo při spuštění motoru a poté po několika sekundách zhasne.

Pokud se rozsvítí během jízdy společně s kontrolkou ®, indikuje poruchu systému.

Kontaktujte značkový servis.

Výstražná kontrolka

Rozsvítí se při zapnutí zapalování nebo při spuštění motoru a zhasne, jakmile se rozběhne motor. Může se rozsvítit společně s dalšími kontrolkami a/nebo zprávami na přístrojové desce.

Vyžaduje co nejrychlejší návštěvu zástupce značky a opatrnou jízdu. Při nedodržení tohoto doporučení může dojít k poškození vozidla.

Kontrolka systému odstraňování emisí

U vozidel, která ji mají ve výbavě, se tato kontrolka rozsvítí při spuštění motoru a, podle typu vozidla, při vypnutém zapalování, pokud je vozidlo v pohotovostním režimu motoru FUNKCE STOP AND START Následně zhasne.

–Pokud nezhasne, kontaktujte co nejdříve autorizovaný servis;

–pokud bliká, snižte otáčky motoru, dokud blikání neustane. Obraťte se co nejdříve na značkový servis.

DOPORUČENÍ PRO ÚDRŽBU A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ

Kontrolka systému částicového filtru

Kontrolka protiblokovacího systému

Rozsvítí se při zapnutí zapalování nebo při spuštění motoru a poté po několika sekundách zhasne.

Pokud se rozsvítí během jízdy, signalizuje poruchu protiblokovacího systému.

Brzdění je pak zajišťováno stejně jako u vozidla bez systému ABS. Urychleně se obraťte na značkový servis.

Výstražná kontrolka teploty chladicí kapaliny

Rozsvítí se červeně při zapnutí zapalování nebo při spuštění motoru.

Pokud se rozsvítí červeně, zastavte vozidlo a nechte běžet motor ve volnoběhu jednu nebo dvě minuty.

Teplota musí klesnout. Pokud neklesne, zastavte motor. Počkejte, až vychladne, a zkontrolujte hladinu chladicí kapaliny.

Kontaktujte značkový servis.

Kontrolka žhavení (u verze se vznětovým motorem)

Musí se rozsvítit při zapnutí zapalování. Indikuje, že jsou aktivovány žhavicí svíčky.

Zhasne, když je žhavení dokončeno. Může být spuštěn motor.

Kontrolka otevření dveří

Ukazatel změny rychlosti

Při rozsvícení se doporučuje zařadit vyšší (šipka nahoru) nebo nižší rychlostní stupeň (šipka dolů).

DOPORUČENÍ STYLU JÍZDY, JÍZDA EKO

Kontrolka airbagu

Rozsvítí se na přístrojové desce při zapnutí zapalování nebo při spuštění motoru a po několika sekundách zhasne.

Pokud se kontrolka při zapnutí zapalování nerozsvítí nebo se rozsvítí při běžícím motoru, signalizuje poruchu systému.

Kontaktujte co nejdříve značkový servis.

Kontrolka nohy na brzdovém pedálu

Rozsvítí se, pokud je vyžadováno stisknutí brzdového pedálu. AUTOMATICKÁ PŘEVODOVKA

DOPORUČENÍ STYLU JÍZDY, JÍZDA EKO

Kontrolka nožní nebo elektronické parkovací brzdy

Kontrolka pohotovostního režimu motoru

Kontrolka nedostupnosti pohotovostního režimu motoru

Kontrolky omezovače rychlosti, tempomatu a adaptivního tempomatu

Kontrolky omezovače rychlosti, tempomatu a adaptivního tempomatu

Kontrolky omezovače rychlosti, tempomatu a adaptivního tempomatu

Kontrolka nedostatečného nahuštění pneumatik

Rozsvítí se při zapnutí zapalování nebo při spuštění motoru a poté po několika sekundách zhasne. SYSTÉM KONTROLY TLAKU V PNEUMATIKÁCH

ECO kontrolka režimu

Rozsvítí se, když je zapnutý režim ECO. DOPORUČENÍ STYLU JÍZDY, JÍZDA EKO

Kontrolka hladiny činidel a poruch v systému čištění výfukových plynů

Kontrolka asistovaného parkování

Asistent aktivního nouzového brzdění

Kontrolka kontrolované rychlosti při sjíždění svahu

Kontrolka dynamické kontroly stability (ESC) a protiprokluzového systému

Rozsvítí se při zapnutí zapalování nebo při spuštění motoru a poté po několika sekundách zhasne.

Kontrolka se může rozsvítit v několika případech: ZAŘÍZENÍ PRO KOREKCI A ASISTENCI ŘÍZENÍ

Výstražná kontrolka nezapnutí bezpečnostního pásu řidiče a podle vozidla bezpečnostního pásu spolujezdce.

Toto se rozsvítí při zapnutí zapalování. Pokud následně vozidlo dosáhne rychlosti přibližně 20 km/h a bezpečnostní pás řidiče nebo předního spolujezdce (je-li toto sedadlo obsazeno) není zapnutý, začne kontrolka blikat a po dobu přibližně 2 minut začne pípat zvukový signál.

Poznámka: varovnou kontrolku může spustit i předmět položený na sedadlo spolujezdce.