Nový Kangoo Van E-Tech

Seznamte se s významem varovných kontrolek ve vozidle

Kontrolka obrysových světel
Kontrolka tlumených světel
Kontrolka dálkových světel
Kontrolka automatických dálkových světel
Kontrolka předních mlhových světel
Kontrolka zadních mlhových světel
Kontrolka levých směrových světel
Kontrolka pravých směrových světel
Směrové světlo
     Airbag
Kontrolka zatažení ruční brzdy nebo automatické parkovací brzdy
Výstražná kontrolka zapnutí bezpečnostních pásů vpředu
Kontrolka otevření dveří
Kontrolka nutnosti okamžitého zastavení
Výstražná kontrolka
Výstražná kontrolka
Kontrolka omezovače a regulátoru rychlosti
Kontrolka adaptivní regulace rychlosti
     Stop and Go
Výstražná kontrolka elektrotechnického systému
Výstražná kontrolka poruchy elektrotechnického systému.
Kontrolka závady elektromotoru
Kontrolka úrovně nabití trakčního akumulátoru
Výstražná kontrolka trakčního akumulátoru
Výstražná kontrolka omezeného výkonu
Výstražná kontrolka funkce „Navádění do středu pruhu”
Kontrolka dobíjení přídavného 12V akumulátoru
ECO
     světlo indikátoru funkce
Kontrolka zapojení dobíjecího kabelu
Kontrolka signalizující překročení rychlosti
(V závislosti na typu vozidla) Pokročilá bezpečnostní varovná kontrolka, porucha světla nebo není k dispozici
(V závislosti na typu vozidla) Pokročilá bezpečnostní varovná kontrolka, porucha světla nebo není k dispozici
Kontrolky programu nabíjení
Kontrolky programování klimatizace
Kontrolka protiblokovacího systému
Výstražná kontrolka dynamické kontroly stability (ESC) a protiprokluzového systému
Výstražná kontrolka nedostupnosti dynamické kontroly stability (ESC) a protiprokluzového systému
Kontrolka nedostatečného nahuštění pneumatik
Kontrolka posilovače řízení s proměnlivým účinkem
Kontrolka systému upozornění na vyjetí z jízdního pruhu
Kontrolka systému asistenta jízdního pruhu
Výstražná kontrolka detekce nepřítomnosti rukou na volantu
Kontrolka závady na brzdovém okruhu
Airbag spolujezdce – Airbag ON
Airbag spolujezdce – Airbag OFF
Výstražné kontrolky nezapnutých bezpečnostních pásů

Kontrolka obrysových světel

Kontrolka tlumených světel

Kontrolka dálkových světel

Kontrolka automatických dálkových světel

Kontrolka předních mlhových světel

Kontrolka zadních mlhových světel

Kontrolka levých směrových světel

Kontrolka pravých směrových světel

Směrové světlo Airbag

Rozsvítí se při spouštění motoru a po několika sekundách zhasne.

Pokud se nerozsvítí při zapnutí zapalování nebo se rozsvítí při běžícím motoru, signalizuje závadu systému.

Kontaktujte co nejdříve značkový servis.

Kontrolka zatažení ruční brzdy nebo automatické parkovací brzdy

Výstražná kontrolka zapnutí bezpečnostních pásů vpředu

Rozsvítí se na centrálním displeji, když je motor zapnutý a pokud je bezpečnostní pás řidiče rozepnutý, když vozidlo dosáhne rychlosti cca 20 km/h, začne blikat kontrolka a po dobu 120 sekund bude znít pípání. BEZPEČNOSTNÍ PÁSY

Kontrolka otevření dveří

Kontrolka nutnosti okamžitého zastavení

Rozsvítí se při zapnutí zapalování a zhasne, jakmile se motor nastartuje. Rozsvítí se společně s dalšími kontrolkami a/nebo zprávou a je doprovázena pípnutím.

Signalizuje Vám v zájmu Vaší vlastní bezpečnosti nutnost okamžitě a bezpodmínečně zastavit v souladu s dopravními podmínkami. Vypněte motor a nespouštějte jej znovu.

Kontaktujte značkový servis.

Výstražná kontrolka

Rozsvítí se při zapnutí zapalování a zhasne, jakmile se motor nastartuje. Může se rozsvítit společně s dalšími kontrolkami a/nebo zprávami na přístrojové desce.

Vyžaduje co nejrychlejší návštěvu zástupce značky a opatrnou jízdu. Při nedodržení tohoto doporučení může dojít k poškození vozidla.

Výstražná kontrolka

Pokud se během jízdy objeví v červené a je doprovázena ® kontrolkou, musíte pro vaši bezpečnost zastavit, jakmile to podmínky provozu dovolí. Vypněte motor a nespouštějte jej znovu.

Kontaktujte značkový servis.

Pokud se během jízdy zobrazí žlutě a je doprovázena © výstražnou kontrolku, navštivte co nejdříve autorizovaného prodejce. Mezitím jezděte opatrně. Při nedodržení tohoto doporučení může dojít k poškození vozidla

Kontrolka omezovače a regulátoru rychlosti

Kontrolka adaptivní regulace rychlosti Stop and Go

Výstražná kontrolka elektrotechnického systému

Objeví se, když je teplota elektrické sestavy příliš vysoká. Zastavte vozidlo bez vypnutí zapalování. Teplota by měla klesnout a kontrolka zhasnout. Pokud k tomu nedojde, kontaktujte autorizovaného prodejce.

Rozsvícení výstražné kontrolky může být provázeno i poklesem výkonu vozidla.

Výstražná kontrolka poruchy elektrotechnického systému.

V případě, že se rozsvítí, znamená to, že v elektrické soustavě došlo k elektrotechnické poruše (trakční akumulátor a elektromotor). obraťte se urychleně na značkový servis.

Kontrolka závady elektromotoru

Jakmile se rozsvítí, znamená to, že se vyskytla porucha elektrotechnického systému spojeného s elektromotorem. obraťte se urychleně na značkový servis.

Kontrolka úrovně nabití trakčního akumulátoru

Rozsvítí se žlutě, když hladina nabití hnacího akumulátoru dosáhne na práh rezervy DISPLEJE A UKAZATELE

Výstražná kontrolka trakčního akumulátoru

Pokud se objeví spolu s výstražnou kontrolkou ©, znamená to, že se vyskytla porucha fungování trakčního akumulátoru. obraťte se urychleně na značkový servis.

Výstražná kontrolka omezeného výkonu

Objeví se, pokud trakční akumulátor dočasně nepodává svůj obvyklý výkon. Během této doby se sníží výkon vozidla.

Zvolte plynulejší styl jízdy, dokud výstražná kontrolka nezmizí.

Výstražná kontrolka funkce „Navádění do středu pruhu”

Kontrolka dobíjení přídavného 12V akumulátoru

Pokud se rozsvítí společně s výstražnou kontrolkou ® a zároveň zazní zvukový signál, znamená to nadměrné nebo příliš nízké napětí elektrického obvodu. ELEKTRICKÉ VOZIDLO: nabíjení

ECO světlo indikátoru funkce

Kontrolka zapojení dobíjecího kabelu

Rozsvítí se, jakmile se nabíjecí kabel zapojí do vozidla. ELEKTRICKÉ VOZIDLO: nabíjení

Kontrolka signalizující překročení rychlosti

(V závislosti na typu vozidla) Pokročilá bezpečnostní varovná kontrolka, porucha světla nebo není k dispozici

(V závislosti na typu vozidla) Pokročilá bezpečnostní varovná kontrolka, porucha světla nebo není k dispozici

Kontrolky programu nabíjení

Kontrolky programování klimatizace

Kontrolka protiblokovacího systému

Rozsvítí se při zapnutí zapalování a po několika sekundách zhasne.

Pokud nezhasne po zapnutí zapalování nebo se rozsvítí během jízdy, signalizuje poruchu protiblokovacího systému. Brzdění je pak zajišťováno stejně jako u vozidla bez systému ABS. Obraťte se urychleně na autorizovaný servis.

Výstražná kontrolka dynamické kontroly stability (ESC) a protiprokluzového systému

Kontrolka se může rozsvítit v několika případech: ZAŘÍZENÍ PRO KOREKCI A ASISTENCI ŘÍZENÍ

Výstražná kontrolka nedostupnosti dynamické kontroly stability (ESC) a protiprokluzového systému

Kontrolka nedostatečného nahuštění pneumatik

Rozsvítí se při zapnutí zapalování nebo při spuštění motoru a poté po několika sekundách zhasne. SYSTÉM SLEDOVÁNÍ TLAKU V PNEUMATIKÁCH

Kontrolka posilovače řízení s proměnlivým účinkem

Rozsvítí se při zapnutí zapalování nebo při spuštění motoru a poté po několika sekundách zhasne.

Pokud se rozsvítí během jízdy společně s kontrolkou ®, indikuje poruchu systému.

Kontaktujte značkový servis.

Kontrolka systému upozornění na vyjetí z jízdního pruhu

Kontrolka systému asistenta jízdního pruhu

Výstražná kontrolka detekce nepřítomnosti rukou na volantu

Kontrolka závady na brzdovém okruhu

Pokud se rozsvítí při brzdění společně s kontrolkou ® a zazněním pípnutí, signalizuje nízkou hladinu v okruzích nebo poruchu na brzdovém systému. Zastavte v souladu s dopravními podmínkami a obraťte se na autorizovaný servis.

Výstražné kontrolky nezapnutých bezpečnostních pásů