Seznamte se s významem varovných kontrolek ve vozidle

Kontrolka obrysových světel

Kontrolka obrysových světel

Kontrolka dálkových světel

Kontrolka dálkových světel

Kontrolka tlumených světel

Kontrolka tlumených světel

Kontrolka zadních mlhových světel

Kontrolka zadních mlhových světel

Kontrolka automatických dálkových světel

Kontrolka automatických dálkových světel

Kontrolka levých směrových světel

Kontrolka levých směrových světel

Kontrolka pravých směrových světel

Kontrolka pravých směrových světel

Kontrolka nepříznivého počasí

Kontrolka nepříznivého počasí

Kontrolka pro signalizaci funkční poruchy světlometů
     Adaptive vision

Kontrolka pro signalizaci funkční poruchy světlometů Adaptive vision

Kontrolka zatažení automatické parkovací brzdy

Kontrolka zatažení automatické parkovací brzdy

výstražná kontrolka systému „AUTOHOLD“

výstražná kontrolka systému „AUTOHOLD“

Varovná kontrolka funkce automatického stírání

Varovná kontrolka funkce automatického stírání

Směrové světlo
     airbag

Směrové světlo airbag

Rozsvítí se při zapnutí zapalování nebo při spuštění motoru a poté po několika sekundách zhasne.

Pokud se kontrolka při zapnutí zapalování nerozsvítí nebo se rozsvítí při běžícím motoru, signalizuje poruchu systému.

Kontaktujte co nejdříve značkový servis.

Kontrolka nutnosti okamžitého zastavení

Kontrolka nutnosti okamžitého zastavení

Rozsvítí se při zapnutí zapalování nebo při spuštění motoru a zhasne, jakmile se rozběhne motor. Rozsvítí se společně s dalšími kontrolkami a/nebo zprávou a je doprovázena pípnutím.

Signalizuje Vám v zájmu Vaší vlastní bezpečnosti nutnost okamžitě a bezpodmínečně zastavit v souladu s dopravními podmínkami. Vypněte motor a nespouštějte jej znovu.

Kontaktujte značkový servis.

Kontrolka závady na brzdovém okruhu

Kontrolka závady na brzdovém okruhu

Rozsvítí se při zapnutí zapalování nebo při spuštění motoru a poté po několika sekundách zhasne.

Pokud se rozsvítí při brzdění společně s kontrolkou ® a zazněním pípnutí, signalizuje nízkou hladinu v okruzích nebo poruchu na brzdovém systému.

Okamžitě zastavte vozidlo a obraťte se na zástupce značky.

Kontrolka dobíjení akumulátoru

Kontrolka dobíjení akumulátoru

Rozsvítí se při zapnutí zapalování nebo při spuštění motoru a poté po několika sekundách zhasne.

Pokud se rozsvítí během jízdy společně s kontrolkou ® a zároveň se ozve zvukový signál, indikuje příliš vysoké nebo nízké napětí elektrického obvodu.

Zastavte a kontaktujte značkový servis.

Kontrolka tlaku oleje

Kontrolka tlaku oleje

Rozsvítí se při zapnutí zapalování nebo při spuštění motoru a poté po několika sekundách zhasne.

Pokud se rozsvítí během jízdy společně s kontrolkou ® a zazní zvukový signál, ihned zastavte vozidlo a vypněte zapalování.

Zkontrolujte hladinu oleje. Pokud je hladina normální, rozsvícená kontrolka souvisí s něčím jiným.

Kontaktujte značkový servis.

Kontrolka posilovače řízení s proměnlivým účinkem

Kontrolka posilovače řízení s proměnlivým účinkem

Rozsvítí se při zapnutí zapalování nebo při spuštění motoru a poté po několika sekundách zhasne.

Pokud se rozsvítí během jízdy společně s kontrolkou ®, indikuje poruchu systému.

Kontaktujte značkový servis.

Výstražná kontrolka

Výstražná kontrolka

Rozsvítí se při zapnutí zapalování nebo při spuštění motoru a zhasne, jakmile se rozběhne motor. Může se rozsvítit společně s dalšími kontrolkami a/nebo zprávami na přístrojové desce. Znamená to, že musíte co nejdříve velmi opatrně dojet do značkového servisu. Při nedodržení tohoto doporučení může dojít k poškození vozidla

Ukazatele změny rychlosti

Ukazatele změny rychlosti

Ty vám dále doporučují zařadit vyšší převodový stupeň (šipka směřuje nahoru) nebo nižší převodový stupeň (šipka směřuje dolů), aby se optimalizovala spotřeba paliva DOPORUČENÍ STYLU JÍZDY, ECO JÍZDA

Výstražná kontrolka dynamické kontroly stability (ESC) a protiprokluzového systému

Výstražná kontrolka dynamické kontroly stability (ESC) a protiprokluzového systému

Rozsvítí se při zapnutí zapalování nebo při spuštění motoru a poté po několika sekundách zhasne.

Kontrolka se může rozsvítit v několika případech: ZAŘÍZENÍ PRO KOREKCI A ASISTENCI ŘÍZENÍ

Výstražná kontrolka nedostupnosti dynamické kontroly stability (ESC) a protiprokluzového systému

Výstražná kontrolka nedostupnosti dynamické kontroly stability (ESC) a protiprokluzového systému

Kontrolka otevření dveří

Kontrolka otevření dveří

Kontrolka protiblokovacího systému

Kontrolka protiblokovacího systému

Rozsvítí se při zapnutí zapalování nebo při spuštění motoru a poté po několika sekundách zhasne.

Pokud se rozsvítí během jízdy, signalizuje poruchu protiblokovacího systému.

Brzdění je pak zajišťováno stejně jako u vozidla bez systému ABS. Urychleně se obraťte na značkový servis.

Kontrolka systému částicového filtru

Kontrolka systému částicového filtru

Kontrolka nedostatečného nahuštění pneumatik

Kontrolka nedostatečného nahuštění pneumatik

Rozsvítí se při zapnutí zapalování nebo při spuštění motoru a poté po několika sekundách zhasne UPOZORNĚNÍ NA POKLES TLAKU V PNEUMATIKÁCH, SYSTÉM SLEDOVÁNÍ TLAKU V PNEUMATIKÁCH

Kontrolka systému odstraňování emisí

Kontrolka systému odstraňování emisí

U vozidel, která jsou jím vybavena, se tato kontrolka rozsvítí při spuštění motoru a, v závislosti na typu vozidla, při vypnutém zapalování, pokud je motor v pohotovostním režimu. FUNKCE STOP AND START Následně zhasne.

–Pokud nezhasne, kontaktujte co nejdříve značkový servis.

–Pokud bliká, snižte otáčky motoru, dokud blikání neustane. Kontaktujte co nejdříve značkový servis. DOPORUČENÍ PRO ÚDRŽBU A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ

Výstražná kontrolka minimální hladiny paliva

Výstražná kontrolka minimální hladiny paliva

Rozsvítí se oranžově při zapnutí zapalování nebo při spuštění motoru a poté po několika sekundách zhasne.

Pokud se kontrolka za jízdy rozsvítí oranžově a zazní zvukový signál, co nejdříve doplňte palivo. Zbývá vám palivo na ujetí ještě cca 50 km.

Kontrolka volnoběhu

Kontrolka volnoběhu

V závislosti na vozidle se rozsvítí šedě a poté zeleně, když se vozidlo automaticky spustí na volnoběh, aby se optimalizovala spotřeba paliva DOPORUČENÍ STYLU JÍZDY, ECO JÍZDA

Kontrolka teploty chladicí kapaliny

Kontrolka teploty chladicí kapaliny

Rozsvítí se při zapnutí zapalování nebo při nastartování motoru.

Pokud se rozsvítí červeně, zastavte vozidlo a nechte běžet motor ve volnoběhu jednu nebo dvě minuty.

Pokud teplota neklesne, vypněte motor. Počkejte, až vychladne, a zkontrolujte hladinu chladicí kapaliny.

Kontaktujte značkový servis.

Kontrolka omezovače rychlosti

Kontrolka omezovače rychlosti

Kontrolka regulátoru rychlosti

Kontrolka regulátoru rychlosti

Kontrolka adaptivní regulace rychlosti
     Stop and Go

Kontrolka adaptivní regulace rychlosti Stop and Go

Kontrolka pohotovostního režimu motoru

Kontrolka pohotovostního režimu motoru

Kontrolka nedostupnosti pohotovostního režimu motoru

Kontrolka nedostupnosti pohotovostního režimu motoru

Kontrolka nohy na brzdovém pedálu

Kontrolka nohy na brzdovém pedálu

Rozsvítí se, pokud je vyžadováno sešlápnutí brzdového pedálu AUTOMATICKÁ PŘEVODOVKA

Kontrolka asistovaného parkování

Kontrolka asistovaného parkování

Kontrolka signalizující překročení rychlosti

Kontrolka signalizující překročení rychlosti

Kontrolka systému navádění do středu jízdního pruhu

Kontrolka systému navádění do středu jízdního pruhu

Kontrolka systému upozornění na vyjetí z jízdního pruhu

Kontrolka systému upozornění na vyjetí z jízdního pruhu

Kontrolka systému upozornění na vyjetí z jízdního pruhu

Kontrolka systému upozornění na vyjetí z jízdního pruhu

Výstražná kontrolka funkce „Pokročilá bezpečnost“

Výstražná kontrolka funkce „Pokročilá bezpečnost“

Kontrolka poruchy nebo nedostupnosti funkce „Rozšířená bezpečnost“

Kontrolka poruchy nebo nedostupnosti funkce „Rozšířená bezpečnost“

Výstražná kontrolka detekce „nepřítomnosti rukou na volantu“

Výstražná kontrolka detekce „nepřítomnosti rukou na volantu“

ECO
     prediktivní asistent řízení
     kontrolka.

ECO prediktivní asistent řízení kontrolka.

Rozsvítí se, aby vám oznámilo, že máte zvednout nohu z plynového pedálu podle dopravní situace (kruhový objezd, zatáčky, rychlostní limit atd.) JÍZDNÍ ASISTENT ECO PŘEDVÍDÁNÍ

Výstražná kontrolka Sjíždění ze svahu (
     HDC
     )

Výstražná kontrolka Sjíždění ze svahu ( HDC )

Výstražná kontrolka elektrotechnického systému

Výstražná kontrolka elektrotechnického systému

Objeví se, když je teplota elektrické sestavy příliš vysoká. Zastavte vozidlo bez vypnutí zapalování. Teplota by měla klesnout a kontrolka zhasnout. Pokud k tomu nedojde, kontaktujte autorizovaného prodejce.

Rozsvícení varovné kontrolky může být provázeno poklesem výkonu vozidla.

Kontrolka dobíjení přídavného 12V akumulátoru

Kontrolka dobíjení přídavného 12V akumulátoru

Pokud se rozsvítí společně s výstražnou kontrolkou ® a zároveň zazní zvukový signál, znamená to nadměrné nebo příliš nízké napětí elektrického obvodu. 12V AKUMULÁTOR: odstranění poruchy

Kontrolka poruchy houkačky pro pěší

Kontrolka poruchy houkačky pro pěší

Výstražná kontrolka trakčního akumulátoru

Výstražná kontrolka trakčního akumulátoru

Pokud se objeví spolu s výstražnou kontrolkou ©, znamená to, že se vyskytla porucha fungování trakčního akumulátoru. obraťte se urychleně na značkový servis.

Kontrolka úrovně nabití trakčního akumulátoru

Kontrolka úrovně nabití trakčního akumulátoru

Rozsvítí se žlutě, když úroveň nabití trakčního akumulátoru dosáhne úrovně rezervy. DISPLEJE A UKAZATELE

Kontrolka elektrického provozního režimu

Kontrolka elektrického provozního režimu

Zobrazí se, když pohyb vozidla zajišťuje pouze elektromotor a trakční akumulátor. SYSTÉM VOZIDLA E-TECH FULL HYBRID: úvod

Kontrolka závady elektromotoru

Kontrolka závady elektromotoru

Jakmile se rozsvítí, znamená to, že se vyskytla porucha elektrotechnického systému spojeného s elektromotorem. obraťte se urychleně na značkový servis.

Výstražné kontrolky nezapnutých bezpečnostních pásů

Výstražné kontrolky nezapnutých bezpečnostních pásů