PALUBNÍ POČÍTAČ: obecné údaje

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Palubní počítač A, B nebo C

Podle vozidla sdružuje následující funkce:

- ujetá vzdálenost;

- parametry jízdy;

- informační zprávy;

- zprávy a provozních poruchách (spojené s kontrolkou ©);

- výstražné zprávy (spojené s kontrolkou ®);

- menu individuálního nastavení vozidla. MENU INDIVIDUÁLNÍHO NASTAVENÍ VOZIDLA

Všechny tyto funkce jsou popsány na následujících stranách.

Vozidlo vybavené přístrojovou deskou A

Funkce se rozdělí do oblastí 567 8. Poloha oblastí se liší podle vybraného stylu.

Stiskem spínače 1 procházíte mezi nabídkami a volíte funkce opakovaným stiskáním spínače 2 nebo 3. Následně podle potřeby spínačem 4 potvrdíte „OK“.

Vozidlo vybavené přístrojovou deskou B

Funkce se rozdělí do oblastí 56 7 8.

Stiskem spínače 1 procházíte zónami a opakovaným stiskem spínače 2 nebo 3 volíte jednotlivé funkce.

Vozidlo vybavené přístrojovou deskou C

Kartu Vozidlo otevřete opakovaným stiskem spínače 1.

Opakovaným stiskem ovladače 2 nebo 3, následně podle potřeby spínačem 4 potvrdíte „OK“.

Výběry

(zobrazení závisí na vybavení vozidla a na zemi)

a) Palubní deník, zobrazování informačních zpráv a zpráv o provozních poruchách;

b) okamžitá spotřeba a průměrná spotřeba;

c) počitadlo ujetých kilometrů a průměrná rychlost;

d) inicializace tlaku v pneumatikách;

e) nastavení času;

f) termín příští prohlídky:

- Zbývající vzdálenost do příští servisní prohlídky;

- Vzdálenost do výměny oleje;

Vynulování počtu ujetých kilometrů a parametrů cesty (tlačítko)

Ve vybraném zobrazení některého z parametrů jízdy stiskněte a přidržte spínač 4 OK až do okamžiku vynulování.

Automatické vynulování jízdních parametrů

Vynulování je provedeno automaticky po překročení kapacity některého z parametrů.

Interpretace některých hodnot zobrazených po stisknutí tlačítka pro signalizaci zahájení cesty

Hodnoty průměrné spotřeby, dojezdové vzdálenosti a průměrné rychlosti jsou tím stabilnější a směrodatnější, čím delší je vzdálenost ujetá od posledního stisknutí tlačítka pro signalizaci zahájení cesty.

Během prvních pár kilometrů ujetých po stisknutí tlačítka Top Départ můžete pozorovat, že dojezdová vzdálenost se během jízdy zvyšuje. Je to způsobeno skutečností, že vzdálenost je vypočítána na základě průměrné spotřeby od posledního stisknutí tlačítka pro signalizaci zahájení cesty. Průměrná spotřeba se může snížit, když:

- vozidlo ukončilo fázi akcelerace;

- motor dosáhl provozní teplotu (tlačítko pro signalizaci zahájení cesty bylo stisknuto při studeném motoru);

- přejíždíte z městského provozu do provozu mimoměstského.

PŘIZPŮSOBENÍ DIGITÁLNÍ PALUBNÍ DESKY