Zpět na seznam

KLIMATIZACE: informace a pokyny k použití

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Pokyny pro použití

V některých případech (vypnutí klimatizace, recyklace vzduchu aktivována, rychlost větrání nulová nebo nízká) můžete zjistit výskyt zamlžení na oknech a na čelním skle vozidla.

V případě zamlžení použijte funkci „jasné vidění“, tím ho odstraníte a poté použijte klimatizaci v automatickém režimu, abyste předešli jeho vytváření.

Spotřeba

Je normální, že se při provozu klimatizace zvýší spotřeba paliva (především v městském provozu).

U vozidel s klimatizací bez automatického režimu systém vypněte, pokud jej již nepoužíváte.

Rady pro snížení spotřeby a ochranu životního prostředí:

Při jízdě mějte otevřené větrací otvory a zavřená okna. Pokud vozidlo zůstalo zaparkované na plném slunci nebo na velmi teplém místě, nejdříve na chvíli vyvětrejte horký vzduch, až poté spusťte motor.

Údržba

Interval pro kontroly naleznete v servisní knížce k vozidlu.

Provozní závady

V případě provozní poruchy se vždy obracejte na značkový servis.

- Snížení výkonu odmrazování, odmlžování nebo klimatizace.

Může to být způsobeno zanesením filtru vnitřního prostoru.

- Vzduch není ochlazován.

Zkontrolujte správné nastavení ovladačů a dobrý stav pojistek. V opačném případě vypněte systém.

Přítomnost vody pod vozidlem

Po dlouhodobém použití klimatizace je normální, že pod vozidlem zjistíte přítomnost vody, která je produktem kondenzace.

Vozidla vybavená režimem ECO

Po aktivaci může režim ECO snížit výkon klimatizace. DOPORUČENÍ STYLU JÍZDY, JÍZDA ECO.

Do ventilačního okruhu vozidla nic nevkládejte (například v případě nepříjemných pachů apod.).

Nebezpečí snížení funkčnosti nebo požáru.

Klimatizaci spouštějte pravidelně i v chladném počasí, minimálně na zhruba 5 minut měsíčně.

Neotevírejte okruh chladicího média. Vystavili byste se tak nebezpečí pro Vaše oči a kůži.

Chladicí okruh klimatizace může obsahovat fluorované skleníkové plyny.

U některých vozidel naleznete na etiketě A nalepené v motorovém prostoru následující informace.

Přítomnost a umístění těchto informací na etiketě A závisí na typu vozidla.

Typ chladicí kapaliny v motoru TCe 260: R-1234yf.

Ñ Typ chladicí kapaliny

Typ oleje v okruhu klimatizace

Hořlavý produkt

Viz příručku řidiče

Údržba

Množství chladicí kapaliny ve vozidle

x,xxx kg

Potenciál globálního oteplování (ekvivalent CO2)

PGO xxxxx

Množství - hmotnost a ekvivalent CO2

Odp. CO2 x,xx t

Neotevírejte chladicí okruh klimatizace. Vystavili byste se tak nebezpečí pro Vaše oči a kůži.

Dbejte na to, abyste nepoužili chladiva, která nesplňují předepsané specifikace. Nebezpečí poškození.

Chladivo je pod vysokým tlakem a v závislosti na specifikacích také hořlavé. Mohlo by dojít ke zraněním.

Obraťte se na .autorizovaný servis.

Před jakýmkoli úkonem v motorovém prostoru je třeba vypnout zapalování. SPUŠTĚNÍ, ZASTAVENÍ MOTORU: vozidlo s klíčem nebo SPUŠTĚNÍ, ZASTAVENÍ MOTORU: vozidlo s kartou.