SPUŠTĚNÍ, ZASTAVENÍ MOTORU: vozidlo s klíčem

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Spuštění motoru

Pro spuštění motoru

U vozidel s automatickou převodovkou s mechanickou pákou nastavte páku do polohy P.

- Aktivujte spouštěč, aniž byste šlápli na plyn.

- Jakmile se motor spustí, klíč uvolněte.

Vypnutí motoru

Při volnoběhu motoru otočte klíčem do polohy „LOCK0.

Nikdy nevypínejte zapalování před úplným zastavením vozidla. Vypnutí motoru vede k nefunkčnosti posilovačů (brzd, řízení atd.) a prvků pasivní bezpečnosti (airbagsy, předpínače atd.).

Nikdy nespouštějte motor vozidla ve volnoběhu, stojí-li ve svahu. Nebezpečí vyřazení posilovače řízení z provozu. Hrozí nebezpečí nehody.

Odpovědnost řidiče během parkování nebo odstavení vozidla

Nikdy neopouštějte vozidlo, zůstane-li ve vozidle dítě, nesamostatný dospělý nebo zvíře, a to ani na krátkou dobu.

Mohlo by dojít k jeho ohrožení nebo ohrožení jiných osob např. nastartováním motoru, ovládáním vybavení, jako například ovládání oken, nebo zamčení dveří.

Navíc, za teplého a slunečného počasí vnitřní teplota v kabině velice rychle stoupá.

NEBEZPEČÍ SMRTI NEBO VÁŽNÝCH PORANĚNÍ.