KARTA S AUTOMATICKÝM REŽIMEM: použití

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Máte k dispozici tři možnosti zamknutí/odemknutí vozidla:

- automatické zamykání a odemykání, když se k vozidlu přibližujete nebo se od něj vzdalujete;

- v závislosti na vozidle „hands-free“, pomocí 2 tlačítka na 1 klice jedněch z předních dveří;

- pomocí karty v režimu dálkového ovládání.

Deaktivace a aktivace automatického režimu

Podle typu vozidla můžete deaktivovat/aktivovat:

- odemknutí, když se k vozidlu přibližujete, a zamknutí, když se od vozu vzdalujete;

- zamknutí a odemknutí stisknutím tlačítka na klice dveří.

Zvukový signál, který se ozve, jakmile vozidlo zamknete a vzdalujete se od něj, můžete buď vypnout, nebo aktivovat. MENU INDIVIDUÁLNÍHO NASTAVENÍ VOZIDLA

Neukládejte kartu na místo, kde by se mohla dostat do kontaktu s jiným elektronickým vybavením (počítačem, telefonem atd.), které by mohlo narušit její fungování.

Nikdy neopouštějte vozidlo s kartou ponechanou uvnitř.

Odpovědnost řidiče během parkování nebo odstavení vozidla

Nikdy neopouštějte vozidlo, zůstane-li ve vozidle dítě, nesamostatný dospělý nebo zvíře, a to ani na krátkou dobu.

Mohlo by dojít k jeho ohrožení nebo ohrožení jiných osob například nastartováním motoru nebo ovládáním vybavení, jako například ovládání oken nebo zamčení dveří.

Navíc, za teplého a slunečného počasí vnitřní teplota v kabině velice rychle stoupá.

NEBEZPEČÍ SMRTI NEBO VÁŽNÝCH PORANĚNÍ.

Automatické odemknutí při přiblížení se k vozidlu;

Když se karta nachází v zóně dosahu 3, vozidlo se odemkne. Odemknutí je signalizováno jedním bliknutím výstražných světel a bočních blikačů.

Automatické zamknutí, když odcházíte od vozidla

Máte-li kartu u sebe a jsou zavřené boční či zadní dveře, vzdalte se od vozidla: vůz se automaticky zamkne, jakmile opustíte zónu dosahu 3.

Poznámka: vzdálenost, při které dojde k zamknutí, závisí na prostředí.

Signalizace zamknutí vozidla proběhne tak, že výstražná světla dvakrát bliknou a poté se rozsvítí na přibližně 4 sekundy a pro potvrzení se ozve zvukový signál.

Je-li karta v oblasti detekce 3 přibližně 15 minut, dálkové zamknutí vozidla se deaktivuje. Pro zamknutí vozidla stiskněte 2 tlačítko na 1 rukojeti v závislosti na vozidle nebo 5 tlačítko na kartě.

Pokud je karta v oblasti 4, není možné vozidlo dálkově zamknout.

V závislosti na typu vozidla se vnější zpětná zrcátka vozidla při zamknutí/odemknutí automaticky sklopí/vyklopí. ZPĚTNÁ ZRCÁTKA

Zamykání a odemykání v automatickém režimu pomocí tlačítka 2

Když je karta v oblasti 3 a vozidlo zamčené, stiskněte tlačítko 2 na rukojeti 1 jedněch z dvou předních dveří (v závislosti na vozidle): vozidlo se odemkne. Jedním stiskem tlačítka 2 také odemknete celé vozidlo.

Výstražná světla a boční zesilovače jednou bliknou. To znamená, že se dveře odemkly, a u některých vozidel se automaticky vyklopí zpětná zrcátka.

Opětovným stisknutím tlačítka 2 vozidlo zamknete.

Výstražná světla dvakrát bliknout. To značí, že je vozidlo zamčené, a v závislosti na vozidle se automaticky sklopí zpětná zrcátka.

Zvláštnosti spojené s odemykáním

Za určitých okolností se deaktivuje odemykání při přiblížení:

- po uplynutí osmi dnů, kdy se vozidlo nepoužívá;

- pokud karta zůstane v blízkosti zóny 3 vozidla po dobu přibližně pěti minut po uzamčení vozidla;

- po několika pohybech poblíž zóny 3 vozidla a bez odemknutí dveří.

Stisknutím tlačítka 2 (na rukojeti předních dveřích) nebo pomocí karty dálkového ovládání (viz následující stránky), odemkněte vozidlo a znovu aktivujte automatický režim.

Zvláštnosti spojené s automatickým zamykáním

Po zamknutí vozidla v automatickém režimu musíte vyčkat asi tři vteřiny, než ho budete moci opět odemknout. Během těchto 3 sekund je možné zkontrolovat správné zamčení zatažením za rukojeť dveří.

Poznámka: Pokud jsou dveře nebo zavazadlový prostor otevřené nebo nesprávně zavřené, nedojde k zamknutí. Zazní zvukový signál a nezablikají výstražná světla ani boční blikače.

Použití karty jako dálkového ovládání

Odemknutí pomocí karty

Stiskněte tlačítko 7.

Výstražná světla a boční zesilovače jednou bliknou. To znamená, že se dveře odemkly, a u některých vozidel se automaticky vyklopí zpětná zrcátka.

Zamknutí pomocí karty

Při zavřených dveřích a zavazadlovém prostoru stiskněte tlačítko 5: vozidlo se zamkne.

Výstražná světla dvakrát bliknout. To značí, že je vozidlo zamčené, a v závislosti na vozidle se automaticky sklopí zpětná zrcátka.

Dvojitým stisknutím tlačítka 5 zamknete vozidlo a umožníte uzavření předních a zadních oken (v závislosti na typu vozidla).

Zvláštnost:

- Maximální vzdálenost, při které se vozidlo zamkne, závisí na prostředí.

- Pokud jsou dveře nebo zavazadlový prostor otevřené nebo nesprávně zavřené, nedojde k zamknutí. Zazní zvukový signál a nezablikají výstražná světla ani boční blikače.

Při běžícím motoru jsou tlačítka karty deaktivována.

Pokud při spuštěném motoru není po otevření a zavření dveří karta nadále v oblasti 4, zpráva „Karta nedetekována“ vás upozorní, že karta už není uvnitř vozidla. Tím se zamezí např. odjetí po vysazení spolujezdce, který si nechal kartu u sebe.

Výstraha zmizí, když je karta znovu detekována.

Odemknutí/zamknutí samotného zavazadlového prostoru

Stiskněte tlačítko 6 pro zamknutí/odemknutí pouze zavazadlového prostoru.

Když je vozidlo vybaveno dvojitým zamykáním, umožňuje zamknout otevíratelné části a zamezit otevření dveří vnitřními rukojeťmi (v případě rozbití skla a následného pokusu o otevření dveří zevnitř).

Aktivace dvojitého zamykání

Za tímto účelem dvakrát rychle stiskněte tlačítko 1.

Zamknutí je potvrzeno dvěma pomalými a třemi rychlými bliknutími výstražných světel a bočních blikačů.

Zvláštnost: Dvojité zamknutí není umožněno, pokud jsou rozsvícena výstražná nebo obrysová světla.

Nikdy nepoužívejte dvojité zamknutí dveří, pokud někdo zůstává uvnitř vozidla.

V závislosti na typu vozidla se vnější zpětná zrcátka při zamknutí automaticky sklopí. ZPĚTNÁ ZRCÁTKA

Pro deaktivaci dvojitého zamknutí

Odemkněte vozidlo pomocí tlačítka 1 na kartě.

Odemknutí je signalizováno jedním bliknutím výstražných světel a bočních blikačů.

AUTOMATICKÁ KARTA RENAULT