Zpět na seznam

KAPOTA MOTORU

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Pro otevření kapoty otevřete dveře a zatáhněte za rukojeť 1 umístěnou na levé straně přístrojové desky.

Odjištění pojistky kapoty

Pro odemknutí potlačte jazýček 2 a zároveň nadzvedněte kapotu.

Otevření kapoty

- Lehce zvedněte kapotu:

- pro odemknutí bezpečnostního mechanismu zatlačte na západku 2 směrem doleva (bez zvedání kapoty);

- poté zvedněte kapotu.

Poznámka: K bezpečnému odemknutí nemusí dojít, pokud zvednete kapotu a posunete západku 2 zároveň.

Zdvihněte kapotu a při otevírání ji přidržujte. Kapotu přidržují zvedáky 3.

Před jakýmkoli úkonem v motorovém prostoru je třeba vypnout zapalování. SPUŠTĚNÍ, ZASTAVENÍ MOTORU: vozidlo s klíčem

O kapotu motoru se neopírejte, protože hrozí nechtěné zavření kapoty.

Pozor při úkonech prováděných v blízkosti motoru, motor může být horký. Navíc se každou chvíli může spustit motorový ventilátor. Připomíná vám to výstražná kontrolka v motorovém prostoru.

Mohlo by dojít ke zraněním.

Při provádění úkonů pod kapotou motoru zkontrolujte, zda je páčka stěračů v poloze Vypnuto.

Mohlo by dojít ke zraněním.

Zavření kapoty

Před zavřením kapoty se přesvědčte, zda jste v motorovém prostoru nezapomněli nějaké předměty.

Chcete-li kapotu zavřít, přidržte ji uprostřed a sklopte ji do vzdálenosti 30 cm od zavřené pozice, poté ji rukama mírně zatlačte ve směru zavírání, dokud se zcela nezavře.

Zkontrolujte řádné upevnění kapoty.

Zkontrolujte, zda nic nebrání upevnění zámku (štěrk, hadřík atp.).

Po každém zásahu v prostoru motoru se ujistěte, že jste v něm nic nezapomněli (hadr, nářadí...).

Předmět v motorovém prostoru by mohl poškodit motor nebo způsobit požár.

V případě nárazu - i mírného - do masky chladiče nebo kapoty, nechte co nejdříve zkontrolovat systém uzamčení kapoty zástupcem značky.