Zpět na seznam

HLADINY, FILTRY

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Chladicí kapalina

Při stojícím vozidle na vodorovném povrchu musí být zastudena hladina mezi značkami „MINI“ a „MAXI“ na nádržce s chladicí kapalinou 1.

Kapalinu doplňujte při studeném motoru, dříve než hladina poklesne na rysku „MINI“.

Periodicita kontroly hladiny

Hladinu chladicí kapaliny pravidelně kontrolujte (při nedostatku chladicí kapaliny může u motoru dojít k vážnému poškození).

V případě potřeby doplňujte výhradně chladicí kapalinu schválenou technickým oddělením výrobce, u které je zajištěna:

- ochrana před zamrznutím,

- ochrana před korozí chladicího systému.

Interval výměny

Informace najdete v servisní knížce ke svému vozu.

Před jakýmkoli úkonem v motorovém prostoru je třeba vypnout zapalování. SPUŠTĚNÍ, ZASTAVENÍ MOTORU: vozidlo s klíčem nebo SPUŠTĚNÍ, ZASTAVENÍ MOTORU: vozidlo s kartou.

Při provádění úkonů pod kapotou motoru zkontrolujte, zda je páčka stěračů v poloze Vypnuto.

Mohlo by dojít ke zraněním.

V případě abnormálního nebo opakovaného snížení hladiny oleje kontaktujte značkový servis.

Na chladicím systému nesmí být prováděn žádný zásah při zahřátém motoru.

Nebezpečí popálenin.

Brzdová kapalina

Kontrolu hladiny brzdové kapaliny je třeba provádět často, v každém případě vždy, když pozorujete sebemenší snížení účinnosti brzd.

Kontrola hladiny se provádí při vypnutém motoru a vozidle stojícím na vodorovném povrchu.

Hladina 2

Hladina klesá současně s opotřebováním brzdových obložení, nesmí však nikdy poklesnout pod výstražnou značku „MINI“.

Jestliže si přejete sami zkontrolovat stav opotřebení brzdových kotoučů, opatřete si podklady s vysvětlením postupu takové kontroly, které jsou k dispozici v prodejní síti nebo na internetové stránce výrobce.

Naplnění

Po každém zásahu na hydraulickém okruhu musí být brzdová kapalina odborně vyměněna.

Povinně používejte kapalinu schválenou naším technickým oddělením (a dodávanou v zapečetěné nádobě).

Interval výměny

Informace najdete v servisní knížce ke svému vozu.

V případě abnormálního nebo opakovaného snížení hladiny oleje kontaktujte značkový servis.

Pozor při úkonech prováděných v blízkosti motoru, motor může být horký. Navíc se každou chvíli může spustit motorový ventilátor. Připomíná vám to výstražná kontrolka v motorovém prostoru.

Mohlo by dojít ke zraněním.

Nádržka ostřikovače

Naplnění

Při vypnutém motoru otevřete uzávěr 3. Plňte, dokud neuvidíte hladinu kapaliny, poté nasaďte zpět uzávěr.

Poznámka: pravidelně kontrolujte hladinu nádrže a před jízdou proveďte doplnění kapaliny.

Kapalina

Kapalina do ostřikovačů skel. V zimě použijte nemrznoucí kapalinu. Používejte prostředky předepsané zástupcem značky.

Upozornění: Nepoužívejte čistou vodu (nebezpečí poškození čerpadla, usazenin vodního kamene v čerpadle a ostřikovacích tryskách).

Ostřikovací trysky

Potřebujete-li nastavit výšku trysek ostřikovače čelního skla, obraťte se na značkový servis.

Filtry

Výměna filtračních vložek (vzduchový filtr, prachový filtr, naftový filtr apod.) je naplánována při servisních prohlídkách vašeho vozidla.

Interval výměny filtračních vložek: Informace najdete v servisní knížce k vozidlu.

Před jakýmkoli úkonem v motorovém prostoru je třeba vypnout zapalování. SPUŠTĚNÍ, ZASTAVENÍ MOTORU: vozidlo s klíčem nebo SPUŠTĚNÍ, ZASTAVENÍ MOTORU: vozidlo s kartou

Při provádění úkonů pod kapotou motoru zkontrolujte, zda je páčka stěračů v poloze Vypnuto.

Mohlo by dojít ke zraněním.

Pozor při úkonech prováděných v blízkosti motoru, motor může být horký. Navíc se každou chvíli může spustit motorový ventilátor. Připomíná vám to výstražná kontrolka v motorovém prostoru.

Mohlo by dojít ke zraněním.

KONTROLA HLADINY KAPALIN