Zpět na seznam

DOPORUČENÍ STYLU JÍZDY, JÍZDA ECO

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Spotřeba paliva je homologována podle standardní a předepsané metody. Je identická u vozidel všech výrobců a umožňuje porovnávat vozidla mezi sebou. Spotřeba při skutečném používání závisí na podmínkách používání vozidla, na výbavě a na stylu jízdy. Chcete-li optimalizovat spotřebu paliva, přečtěte si následující rady.

Podle typu vozidla máte k dispozici různé funkce, které Vám pomohou snížit spotřebu paliva:

- otáčkoměr;

- ukazatel stylu jízdy;

- bilance trasy a doporučení eko přes multifunkční displej;

- ukazatel zrychlení Eco;

- režim ECO;

- funkce Stop and Start. FUNKCE STOP AND START

Pokud je jím vozidlo vybaveno, doplňuje navigační systém tyto informace.

Na přístrojové desce AB nebo C

Podle typu vozidla může být zobrazování informací uspořádáno a osobně nastaveno podle stylu uživatelského nastavení přístrojové desky vybraného na multifunkčním displeji.

Ukazatel stylu jízdy 1

Informuje Vás v reálném čase o stylu jízdy. Upozorní Vás ukazatel 1.

Čím více okvětních lístků se zobrazí na 1, tím je vaše jízda pružnější a ekonomičtější.

Pokud se pravidelně řídíte tímto ukazatelem, snížíte spotřebu vozidla.

Více informací naleznete v uživatelské příručce multimediálního zařízení.

Ukazatel zrychlení Eco 2

Informuje vás v reálném čase, zda akcelerujete mírně, nebo prudce.

Tato možnost je indikována kontrolkou 2:

- zelená: zrychlení je mírné a správné;

- bílá: zrychlení je příliš vysoké;

- šedá: zrychlení je vysoké.

Poznámka: nelze současně zobrazit ukazatel stylu jízdy 1 a ukazatel zrychlení Eco 2.

Na multimediální obrazovce

Bilance trasy

Po vypnutí motoru se na multimediální obrazovce 3 zobrazí „Bilance trasy“, kde si můžete prohlédnout informace o poslední cestě.

Indikuje:

- celkové skóre;

- vývoj skóre;

- vzdálenost bez spotřeby paliva.

Více informací naleznete v uživatelské příručce multimediálního zařízení.

Zobrazí se celkové hodnocení od 0 do 100 umožňující vyhodnotit Váš styl řízení z hlediska úspory paliva. Čím vyšší je hodnocení, tím nižší je spotřeba paliva.

Doporučení týkající se spotřeby paliva máte k dispozici za účelem zlepšení stylu jízdy.

Uložení oblíbených tras vám umožní porovnávat jednotlivé styly vaší jízdy i styly dalších uživatelů vozidla.

Režim ECO

Režim ECO je funkce, která optimalizuje spotřebu paliva. Ovlivňuje některé systémy, které mají vyšší spotřebu energie ve vozidle (topení, klimatizace, řízení s posilovačem atd.), a rovněž některé atributy jízdy (zrychlení, řazení, tempomat, brzdění atd.).

Omezení zrychlování umožňuje jízdu v městě i mimo něj za nízké spotřeby. Omezené užívání klimatizace umožňuje snížit spotřebu, aniž by byl ohrožen váš teplotní komfort.

Volnoběh v režimu ECO (resp. v režimu My Sense podle vozidla)

U některých vozidel vybavených automatickou převodovkou pomůže přepnutí na volnoběh (automatický neutrál) při zpomalování (při zcela uvolněném pedálu plynu) omezit brzdění motorem a umožní tak dojet dále bez nutnosti přidávat plyn, čímž se ušetří palivo.

Postup aktivace/deaktivace režimu Volnoběh naleznete v návodu k multimediálnímu systému.

Aktivace funkce

Podle typu vozidla lze funkci aktivovat:

- stiskem spínače 4; MULTI-SENSE

- stisknutím spínače 5;

- na multimediální obrazovce (viz uživatelská příručka multimediálního vybavení).

Kontrolka se zobrazí na přístrojové desce a potvrdí aktivaci.

Během jízdy je možné přechodně opustit režim ECOza účelem dosažení plného výkonu motoru.

Za tímto účelem přímo a na doraz sešlápněte pedál akcelerace.

Režim ECO se znovu aktivuje, jakmile uvolníte tlak na pedál plynu.

Deaktivace funkce

Podle typu vozidla lze funkci deaktivovat:

- stiskem spínače 4; MULTI-SENSE

- stisknutím spínače 5.

Kontrolka na přístrojové desce zhasne pro potvrzení deaktivace.

Doporučení pro jízdu a jízda ECO

Styl jízdy

- Nezkoušejte zahřívat motor u stojícího vozidla, nýbrž ihned vyjeďte a po několik prvních kilometrů motor nezatěžujte, dokud nedosáhne normální provozní teploty.

- Vysoké rychlosti výrazně ovlivňují spotřebu paliva vozidla.

Příklady (při ustálené rychlosti):

- snížení rychlosti ze 130 km/h na 110 km/h ušetří přibližně až 20 % paliva;

- snížení rychlosti z 90 km/h na 80 km/h ušetří přibližně až 10 % paliva.

- Dynamická jízda s výrazným a častým zrychlováním a brzděním je náročná na spotřebu paliva v porovnání s ušetřeným časem.

- Při přechodně zařazených rychlostních stupních motor příliš nevytáčejte. Používejte tedy vždy co nejvyšší rychlostní stupeň.

- Vyhýbejte se prudkým akceleracím.

- Brzděte co možná nejméně. Pokud odhadnete s dostatečným předstihem překážku nebo zatáčku, bude Vám stačit zdvihnout nohu.

- Při jízdě do stoupání se nepokoušejte udržet rychlost, nesešlapujte plynový pedál více než při jízdě po rovině: Snažte se udr- žovat stejnou polohu nohy na plynovém pedálu.

- Dvojí sešlápnutí spojkového pedálu a přidání plynu před vypnutím motoru nemá u moderních vozidel význam.

- Nepříznivé počasí a zaplavené silnice:

Vyhýbejte se jízdě po vozovce, na které voda přesahuje spodní okraj ráfků.

Překážky v řízení

Na straně řidiče používejte povinně pouze kobereček odpovídající vozidlu, který se upevňuje na předinstalované prvky, a pravidelně kontrolujte jeho dobré uchycení. Nedávejte více koberečků na sebe.

Mohlo by dojít k zablokování pedálů

Pneumatiky

- Nedostatečný tlak může zvýšit spotřebu.

- Pro optimální spotřebu paliva nastavte nejvyšší tlak vzduchu v pneumatikách nebo doporučený tlak uvedený na hraně dveří řidiče. TLAKY VZDUCHU V PNEUMATIKÁCH.

- Použití nedoporučených pneumatik může zvýšit spotřebu paliva.

Rady pro používání vozidla

- Upřednostňujte režim ECO.

- Elektrická energie je také pohonná hmota, proto veškerá elektrická zařízení vypínejte, pokud nejsou k provozu opravdu nezbytná. Avšak (bezpečnost především) světla ponechte rozsvícená, pokud to podmínky viditelnosti vyžadují („vidět a být viděn“).

- Používejte přednostně ventilaci. Při jízdě s otevřenými okny rychlostí 100 km/h stoupne spotřeba paliva přibližně o 4 %.

- Netankujte plnou nádrž až po okraj, vyhnete se tak vytečení paliva.

- U vozidel vybavených klimatizací je normální, že dojde při jejím používání ke zvýšení spotřeby paliva (především v městském provozu). U vozidel s klimatizací bez automatického režimu systém vypněte, pokud jej již nepoužíváte.

Rady pro snížení spotřeby a tím i pro ochranu životního prostředí:

Pokud vozidlo zůstalo zaparkované na plném slunci nebo na velmi teplém místě, nejdříve na chvíli vyvětrejte horký vzduch, až poté spusťte motor.

- Nenechávejte dlouhodobě na vozidle prázdný střešní nosič.

- Při přepravě objemných předmětů raději použijte přívěs.

- Při jízdě s karavanem používejte schválený deflektor - nezapomeňte jej seřídit.

- Vyhněte se přerušovaným jízdám (na krátké vzdálenosti s dlouhými zastávkami), motor by pak nikdy nedosáhl optimální teploty.

SEZNÁMENÍ S EKOLOGICKOU JÍZDOU (REŽIM ECO)