Zpět na seznam

DEFEKT, REZERVNÍ KOLO

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Píchnutí pneumatiky

Podle vozidla je k dispozici rezervní kolo nebo souprava pro nahuštění pneumatik (přečtěte si následující stránky).

Vozidlo vybavené upozorněním na pokles tlaku vzduchu v pneumatikách

V případě nedostatečného tlaku (defekt, podhuštění apod.) se na přístrojové desce rozsvítí kontrolka . UPOZORNĚNÍ NA POKLES TLAKU V PNEUMATIKÁCH.

Pokud je rezervní kolo uloženo ve vozidle mnoho let, nechte ve svém servisu zkontrolovat, zda zůstává ve funkčním stavu a může být bez nebezpečí použito.

Vozidlo vybavené rezervním kolem rozdílným než ostatní čtyři kola:

- Nikdy nemontujte na stejné vozidlo více než jedno rezervní kolo.

- Co nejdříve proveďte výměnu rezervního kola za kolo identické jako kolo původní.

- Během doby použití, která musí být dočasná, nesmí rychlost jízdy přesáhnout rychlost uvedenou na etiketě, která je umístěná na kole.

- Montáž tohoto kola může změnit obvyklé chování Vašeho vozidla. Vyhýbejte se prudkým akceleracím nebo deceleracím a snižte rychlost v zatáčkách.

- Pokud musíte použít sněhové řetězy, namontujte rezervní kolo na zadní nápravu a zkontrolujte tlak v pneumatikách.

V případě zastavení na krajnici je nutné upozornit ostatní účastníky silničního provozu o přítomnosti odstaveného vozidla pomocí signalizačního trojúhelníku nebo jiného vybavení předepsaného místní legislativou v zemi, v níž se nacházíte.

Rezervní kolo

Pro získání přístupu k němu:

- otevřete zavazadlový prostor;

- podle typu vozidla zvedněte mobilní podlahu a koberec v zavazadlovém prostoru 1;

- odšroubujte prostřední upevnění 2 uprostřed rezervního kola;

- vyjměte rezervní kolo (v závislosti na typu vozidla B nebo C).

Poznámka: Při absenci nouzového rezervního kola nebo soupravy pro nahuštění pneumatik nenakládejte spodní část zavazadlového prostoru.

Blok nářadí se nachází, podle typu vozidla, pod nebo nad rezervním kolem. Je připevněn ke stěně pod kobercem zavazadlového prostoru

UPEVNĚNÍ REZERVNÍHO KOLA

SYSTÉM SLEDOVÁNÍ TLAKU V PNEUMATIKÁCH