Zpět na seznam

ZADNÍ OPĚRKY HLAVY

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Provozní poloha středové opěrky hlavy A

Vytáhněte co nejvíce opěrku hlavy až do zacvaknutí.

Ujistěte se, že opěrka je správně zajištěná.

Úložné místo pro prostřední opěrku hlavy B

Stiskněte tlačítko 1 a zcela spusťte opěrku hlavy dolů.

Opěrku hlavy v nejnižší poloze nebo nakloněnou dopředu používejte pouze při skladování: nepoužívejte tuto polohu, pokud je sedadlo obsazeno nebo je namontována dětská sedačka.

Demontáž opěrky hlavy

Zvedněte opěrku hlavy do maximální výšky a potom zmáčkněte tlačítko 1 a opěrku sejměte.

Zpětná instalace opěrky hlavy

Vložte tyče do pouzder, stiskněte tlačítko 1 a zatlačte opěrku hlavy.

Ujistěte se, že opěrka je správně zajištěná.

Protože je opěrka hlavy bezpečnostní prvek, dohlédněte na její přítomnost a správné umístění: Horní část hlavové opěrky musí být co nejblíže temeni hlavy.

Úložná poloha pro postranní opěrky hlavy

Stiskněte tlačítko 1 a, podle typu vozidla:

- zcela snižte (pohyb A) opěrku hlavy 2;

nebo

- snižte a sklopte (pohyb B) opěrku hlavy 3 co nejvíce dopředu.