Zpět na seznam

ZADNÍ LAVICE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Ruční sklopení opěradel

Dbejte na to, aby byla přední sedadla posunuta dostatečně dopředu.

Zvedněte boční opěrky hlavy do nejvyšší polohy a snižte prostřední opěrku hlavy až na doraz.

Podle typu vozidla umístěte pás do vodítka 2, aby nedošlo k jeho poškození, nebo jej zapněte. Tím zabráníte zachycení pásu při návratu sedadla do původní polohy. Ve všech případech zkontrolujte, zda bezpečnostní pásy správně fungují.

Zatáhněte za ovladač 1 a sklopte opěradlo A.

Při vrácení opěradla na místo postupujte v opačném pořadí než při demontáži.

Namontujte zpět opěradlo a zaklapněte jej k jeho držáku.

Konfigurace dvoumístné lavice se sklopeným malým opěradlem B zakazuje použití středního místa, protože nelze zapnout bezpečnostní pás (pouzdra pásu jsou nepřístupná).

Při manipulaci se zadními sedadly zkontrolujte, zda v úchytných bodech nezůstávají žádné předměty či objekty (části těla, zvíře, kamínky, hadr, hračky atd.).

Z bezpečnostních důvodů tato seřízení provádějte při stojícím vozidle.

Při vracení opěradla na místo zkontrolujte jeho správné zajištění.

V případě použití potahů sedadel dbejte na to, aby nebránily zaklapnutí opěradla.

Dbejte na správné umístění bezpečnostních pásů.

Dejte zpět opěrky hlavy.

Automatické sklopení opěradel (poloha ploché podlahy)

(verze kombi)

V zavazadlovém prostoru zatáhněte za ovladač 3, tak můžete automaticky odblokovat opěradla zadní lavice a získat plochou podlahu.

Způsob použití

- stojící vozidlo;

- otevřené dveře zavazadlového prostoru;

- zadní pásy zajištěny.

Funkční problémy

Pokud jsou všechny podmínky použití splněny a sklopení se neuskuteční, obraťte se na značkový servis.

Při manipulaci se zadními sedadly zkontrolujte, zda kotevní body nepřekrývají žádné předměty či objekty (části těla, zvíře, kamínky, hadr, hračky atd.).