Zpět na seznam

VOLANT

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Seřízení výšky a hloubky volantu

Sklopte páčku 1 a umístěte volant do požadované polohy.

Potom zvedněte páku na doraz za bod odporu, a tím volant zablokujte.

Přesvědčte se, že je volant správně zajištěn.

Z bezpečnostních důvodů toto seřízení provádějte při stojícím vozidle.

Vyhřívání volantu

(podle typu vozidla)

Tato funkce vyhřívá volant v oblastech 34.

Funkční princip

Když je dosaženo požadované teploty, funkce po cca 30 minut reguluje teplotu vyhřívaných oblastí a poté se automaticky vypne.

Aktivace funkce

Při zapnutém zapalování stiskněte spínač 2, kontrolka integrovaná ve spínači se rozsvítí.

Deaktivace funkce

- Automaticky:

Funkce se automaticky vypne po uplynutí regulační fáze trvající přibližně 30 minut. Kontrolka spínače 2 zůstane rozsvícená.

Poznámka: Pokud se funkce automaticky vypnula, dvojitým stisknutím spínače 2 ji znovu aktivujete.

Pokud spínač 2 znovu nestisknete, funkce se znovu aktivuje při příštím zapnutí motoru.

- Manuálně:

Během regulační fáze funkci deaktivujete stisknutím spínače 2. Kontrolka integrovaná ve spínači 2 zhasne.