Zpět na seznam

VNITŘNÍ OSVĚTLENÍ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Bodová svítidla na čtení

Stisknutím přerušovače 1 nastane:

- trvalého osvětlení,

- okamžité zhasnutí.

Odemknutí a otevření dveří nebo zadních výklopných dveří vyvolá časované rozsvícení bodových svítidel na čtení a osvětlení.

Stropní svítidlo

Stisknutím spínače 3 zapnete:

- trvalé osvětlení,

- rozsvícení osvětlení ovládaného otevřením některých dveří. zhasne, pouze když jsou příslušné dveře správně zavřeny a po uplynutí časové prodlevy,

- okamžité zhasnutí.

Bodová svítidla na čtení

Stiskněte spínače 24.

Poznámka: u vozidel vybavených multimediálním systémem můžete z multimediální obrazovky (MENU INDIVIDUÁLNÍHO NASTAVENÍ VOZIDLA provádět tyto akce:

- po otevření dveří zavazadlového prostoru můžete deaktivovat či aktivovat osvětlení stropních světel;

- v závislosti na typu vozidla můžete měnit barvu okolního světla (8 možných možností).

Osvětlení odkládací přihrádky 5

Osvětlení se rozsvítí při otevření příklopu.

Osvětlení zavazadlového prostoru 6

Osvětlení se rozsvítí při otevření zavazadlového prostoru.

Při správně zavřených dveřích zhasne stropní svítidlo a další vnitřní světla při zamčení dveří nebo spuštění motoru.