Zpět na seznam

VĚTRACÍ OTVORY: výstupy vzduchu

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Přední místa

Nasměrování

Natočení doprava/doleva

Pohybujte ovladačem 8.

Natočení nahoru/dolů

Pohybujte ovladačem 8.

Průtok vzduchu

Otočte kolečkem 9:

na : maximální proudění vzduchu;

na : zavřeno.

K odstraňování nepříjemných pachů ve vozidle používejte výhradně systémy, které jsou k tomu určené. Obraťte se na značkový servis.

Zadní místa

Natočení doprava/doleva

Pohybujte ovladačem 11.

Natočení nahoru/dolů

Pohybujte ovladačem 11.

Průtok vzduchu

Otočte kolečkem 10:

nahoru: maximální proudění;

dolů: zavřeno.

Do ventilačního okruhu vozidla nic nevkládejte (například v případě nepříjemných pachů apod.).

Nebezpečí snížení funkčnosti nebo požáru.