Zpět na seznam

UPOZORNĚNÍ PŘI DETEKCI ÚNAVY

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Funkce detekce únavy je užitečná při monotónní jízdě (na dálnicích, rychlostních silnicích apod.).

Analyzuje chování řidiče a sleduje různé parametry, na základě kterých řidiče upozorňuje na nebezpečí únavy. Jde například o:

- pohyb volantu,

- manipulaci řidiče s dalšími zařízeními (směrovými světly, ostřikovačem čelního skla atd.),

- dobu jízdy bez zastavení.

-...

Tato funkce je dodatečnou jízdní pomůckou pro případ nebezpečí únavy. Tato funkce nemůže nahradit řidiče.

Tato funkce nemůže v žádném případě nahradit ostražitost a odpovědnost řidiče při řízení.

Aktivace/deaktivace

Vozidla vybavená multimediální obrazovkou 1

Informace o aktivaci nebo deaktivaci této funkce naleznete v návodu k multimediálnímu systému.

Vyberte ON nebo OFF.

Při spuštění motoru se systém vrátí do stavu před vypnutím zapalování.

Vozidla bez multimediální obrazovky

- Při stojícím vozidle dlouze stiskněte spínač 2 OK pro přístup do menu nastavení.

- Tiskněte ovládání 3 směrem nahoru nebo dolů až k menu „Asistent řízení“. Stiskněte spínač 2 OK.

- Mačkejte ovládání 3 směrem nahoru nebo dolů až k menu „Upozornění na rozpoznanou únavu“ a stiskněte spínač 2 OK .

- funkci aktivujete nebo deaktivujete opětovným stiskem spínače 2 OK.

Funkce

Funkce je zapnutá, jestliže:

- vozidlo se pohybuje rychlostí překračující přibližně 60 km/h;

a

- Od smazání předchozího upozornění uplynulo přibližně 15 minut.

Funkce spustí výstrahu, pokud systém u řidiče detekuje opakované známky únavy.

Když je detekováno nebezpečí únavy, zobrazí se na přístrojové desce zpráva „Zvýšená únava nutná přestávka“ doprovázená zvukovým signálem.

Stiskněte spínač 2 OK pro smazání výstrahy.

Doporučujeme co nejdříve zastavit a odpočinout si.

Zvláštnost:

- Pokud není výstraha smazána stisknutím spínače 2 OK, zvukový signál se zopakuje;

- systém může některé jízdní styly interpretovat jako známku únavy (sportovní jízda, nesprávná jízda apod.) nebo řízení na silnici, která je ve špatném stavu.

Funkční problémy

Pokud systém zjistí chybu, zobrazí se na přístrojové desce zpráva „Zkontrolovat sledování únavy“. Kontaktujte značkový servis.