Zpět na seznam

UPOZORNĚNÍ NA VÝJEZD Z PARKOVIŠTĚ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Na základě informací z radarů umístěných na každé straně zadního nárazníku (oblast A) systém informuje řidiče, když se v oblasti detekce objeví jiné vozidlo B.

Funkce se aktivuje za následujících podmínek:

- zpětný chod byl zařazen;

a

- vozidlo se nepohybuje nebo jede nízkou rychlostí.

Zvláštnost

Dbejte na to, aby oblast radaru A nebyla zakryta (nálepkami, blátem, sněhem atd.).

Pokud je radar zakrytý, zobrazí se na přístrojové desce zpráva „Boční radary bez viditelnosti“. Očistěte oblast, kde jsou umístěny snímače.

Schopnost detekce systému závisí na prostředí vozidla (pevné předměty atd.), stavu nárazníku atd.

Tato funkce je dodatečnou pomůckou při jízdě. Tato funkce však v žádném případě nenahrazuje ostražitost ani zodpovědnost řidiče, který musí mít neustále kontrolu nad vozidlem.

Aktivace/deaktivace na multimédiální obrazovce 1

Informace o aktivaci nebo deaktivaci této funkce naleznete v návodu k multimediálnímu systému.

Vyberte „ON“ nebo „OFF“.

Funkce

Funkce vás upozorní, jestliže se vozidlo nachází v oblasti B a blíží se k vám.

Na zpětných zrcátkách 3 se na obou stranách zobrazí indikátor 2.

Poznámka: Zpětná zrcátka pravidelně čistěte 3, aby kontrolky 2 byly vidět.

Ukazatele 4 na multimédiální obrazovce vám ukazují, na které straně bylo přibližující se vozidlo detekováno.

Poznámka: pravidelně kameru čistěte, aby nebyla zakryta.

Ukazatele 24 jsou při couvání vašeho vozidla doprovázeny zvukovým signálem.

Funkční problémy

Pokud systém zjistí poruchu, zpráva „Zkontrolovat boční radary“ se zobrazí na přístrojové desce. Obraťte se na autorizovaného zástupce značky.

Kvůli přítomnosti snímačů za nárazníkem doporučujeme svěřit jakýkoli zásah na nárazníku (opravy, výměny, lakování atd.) kvalifikovaným pracovníkům.

Omezení funkčnosti systému

- K zaručení správné funkce systému musí oblast radaru udržována v čistotě a nesmí na ní být prováděny žádné úpravy.

- Drobné objekty (motorky, kola, chodci apod.) pohybující se směrem k vozidlu nemusí být systémem rozpoznány.

Deaktivace funkce

Tuto funkci musíte vypnout, pokud:

- oblast radaru A byla poškozena (zadní nárazník);

- Vozidlo je vybaveno tažným zařízením, které není systémem rozpoznáno.

Tato funkce je dodatečnou pomůckou při jízdě. Tato funkce však v žádném případě nenahrazuje ostražitost ani zodpovědnost řidiče, který musí mít neustále kontrolu nad vozidlem.

Tento systém nemůže být v žádném případě považován za detektor překážky nebo za protisrážkový systém.

Provádění úkonů/opravy systému

- V případě nárazu se může poloha radarů změnit a ovlivnit funkci. Deaktivujte funkci a obraťte se na značkový servis.

- Jakékoli zásahy poblíž radarů (opravy, výměny, klempířské práce atd.) musí provádět kvalifikovaný odborník.

Zasahovat do systému je oprávněn výhradně zástupce značky.

Deaktivace funkce

Tuto funkci musíte vypnout, pokud:

- oblast radaru A byla poškozena (zadní nárazník);

- Vozidlo je vybaveno tažným zařízením, které není systémem rozpoznáno.

Případné rušení systému

Určité podmínky mohou rušit nebo zhoršovat funkčnost systému, například:

- složité prostředí (podzemní parkoviště, ocelové struktury apod.);

- špatné počasí (sníh, hustý déšť, námraza atd.).

Omezení funkčnosti systému

- K zaručení správné funkce systému musí oblast radaru udržována v čistotě a nesmí na ní být prováděny žádné úpravy.

- Drobné objekty (motorky, kola, chodci apod.) pohybující se směrem k vozidlu nemusí být systémem rozpoznány.

Nebezpečí falešných poplachů nebo absence upozornění

Pokud se systém chová abnormálně, deaktivujte ho a obraťte se na značkový servis.