Zpět na seznam

ÚLOŽNÉ PROSTORY A PŘIHRÁDKY V ZAVAZADLOVÉM PROSTORU

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Odkládací prostory pod koberečky

Abyste k nim získali přístup, zdvihněte 1 pomocí úchytu 2 kobereček zavazadlového prostoru.

Podlaha zavazadlového prostoru může být upevněna háčkem 4 do místa uložení 3.

Přepravované předměty vždy skládejte tak, aby ty nejtěžší byly opřené o opěradlo zadního sedadla.

Pohyblivá podlaha

(verze kombi)

Skládá se ze dvou samostatných částí, AB.

Pokud jsou zadní sedadla sklopená, vytváří tato poloha rovnou podlahu.

Sklopená poloha

Tato funkce zvětšuje objem úložného prostoru v zavazadlovém prostoru:

- Vyjměte díl B a poté díl A mobilní podlahy.

- Umístěte díl A a poté díl B pod vzpěry 56.

Poloha rozdělení

Umožňuje rozdělení zavazadlového prostoru na dva prostory.

Vložte prsty pod prostory 7.

Přípustné zatížení pohyblivé podlahy v poloze naplocho: rovnoměrně rozložených 50 kg.

Zvedněte část C do svislé polohy až do zajištění.

Odkládací prostor pod podlahou

Abyste k němu získali přístup, zdvihněte část B pohyblivé podlahy pomocí rukojeti 8 a umístěte ji na část A.

Zvedněte část A za rukojeť 10 a umístěte ji na výstupky 9.

Kotevní háčky

Upevňovací body 11.

Nejtěžší předměty umísťujte přímo na podlahu. Používejte, pokud je jimi vozidlo vybaveno, závěsné kroužky 11 umístěné na podlaze zavazadlového prostoru. Naložení musí být provedeno tak, aby nemohl být při prudkém brzdění vymrštěn žádný předmět dopředu na osoby ve vozidle. Zapněte bezpečnostní pásy na zadních sedadlech i tehdy, když na nich nikdo nesedí.

Pokud nemáte ve výbavě vozidla kotevní háčky, můžete si je opatřit u zástupce značky.

Přepravované předměty vždy skládejte tak, aby ty nejtěžší byly opřené o opěradlo zadního sedadla.

Háček na upevnění tašky 12

Maximální zatížení háčku: 5 kg.

Odkládací přihrádka 13

(verze kombi)