Zpět na seznam

STÍRÁTKA STĚRAČŮ: výměna

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Výměna stírátek předních stěračů 1

Při zapnutém zapalování a zastaveném motoru zcela sklopte páčku stěračů: zastaví se ve volné poloze kapoty.

Nadzvedněte rameno stěrače 3, zatáhněte jazýček 2 (pohyb A) a zatlačte stírátko nahoru.

Zpětná montáž

Nasuňte stírátko na rameno až do připnutí. Přesvědčte se, že je stírátko správně zajištěno. Uveďte páčku stěračů do polohy zastavení.

Kontrolujte stav stírátek stěračů. Jejich životnost závisí na Vás:

- Pravidelně čistěte stírátka, čelní sklo a zadní okno mýdlovou vodou.

- Nepoužívejte je, když jsou čelní sklo nebo zadní okno suché.

- Odlepte je z čelního skla nebo zadního okna, když nebyla dlouho v chodu.

- Pokud mrzne, zkontrolujte, zda nejsou stírátka stěračů přimrazena ke sklu (nebezpečí přehřátí motoru).

- Kontrolujte stav stírátek.

Jakmile se jejich účinnost sníží, je třeba je vyměnit (přibližně jednou ročně).

Při výměně stírátka, když je odstraněno, dejte pozor, aby rameno nespadlo zpět na sklo: mohlo by dojít k prasknutí skla.

Stírátko zadního stěrače 4

Páčka v poloze zastavení (deaktivována):

- Zvedněte rameno stěrače 6.

- Otáčejte stírátkem 4, dokud neucítíte odpor (pohyb C).

- Podle vozidla zatlačte na jazýček 5 a následně uvolněte stírátko tahem za něj (pohyb B).

Zpětná montáž

Při zpětné montáži stírátka stěrače postupujte v opačném pořadí než při demontáži. Přesvědčte se, že je stírátko správně zajištěno.

Před výměnou stírátka zadního stěrače se ujistěte, že páčka je v poloze zastavení (deaktivována).

Nebezpečí zranění.