Zpět na seznam

PŘEDNÍ OPĚRKA HLAVY

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Zvednutí opěrky hlavy

Táhněte opěrku hlavy směrem nahoru až do požadované výšky. Ujistěte se, že opěrka je správně zajištěná.

Snížení opěrky hlavy

Stiskněte tlačítko 2 a posuňte opěrku hlavy směrem dolů do požadované polohy. Ujistěte se, že opěrka je správně zajištěná.

Nastavení sklonu

Je-li vozidlo náležitě vybaveno, pohybujte částí A směrem k sobě nebo od sebe až do požadované polohy.

Odstranění opěrky hlavy

Zvedněte opěrku hlavy do nejvyšší polohy (v případě potřeby sklopte opěradlo směrem dozadu). Jakmile je opěrka hlavy v nejvyšší poloze, stiskněte tlačítko 2 a tahem směrem nahoru ji sejměte.

Nasazení opěrky hlavy

Dbejte na čistotu tyček opěrky hlavy 1. Tyčku se zářezem je třeba vsunout do pouzdra 3, ve kterém se nachází tlačítko pro zablokování 2. Vložte tyče opěrek hlavy do vodicích trubek (v případě potřeby sklopte opěradlo směrem dozadu). Stiskněte tlačítko 2 a zatlačte opěrku hlavy až do jejího zablokování, potom ji nastavte do požadované výšky. Zkontrolujte řádné zajištění jednotlivých tyčí 1 na opěradle sedadla.

Protože je opěrka hlavy bezpečnostním prvkem, dohlédněte na její přítomnost a správné umístění: horní část opěrky hlavy se musí nacházet co nejblíže temeni hlavy a vzdálenost mezi hlavou a částí A musí být minimální.